Profil verejného obstarávateľa

Obec Liptovská Osada je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obec Liptovská Osada
Sídlo: Liptovská Osada č. 369, 034 73 Liptovská Osada
IČO: 00315401
DIČ: 2020589604
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu: 27123342/0200
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Kuzma
Telefónne číslo: +421 44 4396204, +421 44 4396241, 0917 470 954
e – mail: obec@liptovskaosada.com
This entry was posted in Domovská stránka. Bookmark the permalink.

Pridaj komentár