Rok 2015

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvná stranaIČOSídlo zmluvnej stranyPredmet zmluvyCelková hodnota predmetu zmluvy v €Trvanie zmluvyDátum uzavretia zmluvyDátum účinnosti zmluvyDetail
927/2015Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miestDataCentrum elektronizácie územnej správy Slovensko45 736 359Kýčerského 5, 811 05 BratislavaZáväzok poskytovateľa poskytnúť používateľovi služby IS DCOMdoba neurčitá29. 12. 201530. 12. 2015detail zmluvy
2/11/2015 ŠKZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíZákladná škola s materskou školou Liptovská LúžnaLiptovská Lúžna 569Úprava zmluvných podmienok, práva a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí32,96 €do 31. 12. 201520. 11. 201521. 11. 2015detail zmluvy
831/2015Dohoda o zmene obsahu zmluvy o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany, technika bezpečnosti práce dodávateľským spôsobomOndrej Glemba - GLOBAL330 14 973Dušana Makovického 1624/8, 034 01 RužomberokZmena ceny a platobných podmienok30 € bez DPH/mesiac30. 10. 201501. 11. 2015detail zmluvy
830/2015Dohoda o zmene obsahu zmluvy o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany, technika bezpečnosti práce dodávateľským spôsobomOndrej Glemba - GLOBAL330 14 973Dušana Makovického 1624/8, 034 01 RužomberokZmena ceny a platobných podmienok65 € bez DPH/mesiac30. 10. 201501. 11. 2015detail zmluvy
829/2015Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS)Ondrej Glemba - GLOBAL330 14 973Dušana Makovického 1624/8, 034 01 RužomberokVykonávanie odborných a poradenských služieb v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu nad pracovnými podmienkami pre zamestnancov400 € bez DPH/rokdetail zmluvy
Dodatok č. 3 k zm. KaHR-22VS-1001/0268/116Dodatok č. 3 k znluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR00 68 68 32Mierová 19, 827 15 BratislavaZmeny v zmluve250 344,00 €20. 10. 201521. 10. 2015detail zmluvy
623/2015Dohoda č. 25/§52/2015/ŠRÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny307 945 36Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti5 884,80 €od 09. 09. 2015 do 29. 02. 201624. 08. 201525. 08. 2015detail zmluvy
617/2015Zmluva o poskytnutí dotácieŽilinský samosprávny kraj37 808 427Komenského 48, 010 01 ŽilinaPoskytnutie schváleného finančného prostriedku - dotácie150,00 €do splnenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy18. 08. 201519. 08. 2015detail zmluvy
Dodatok č. 2 k zm. KaHR-22VS-1001/0268/116Dodatok č. 2 k znluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuMinisterstvo hospodárstva SR00 68 68 32Mierová 19, 827 15 BratislavaZmena výdavkov projektu250 344,00 €03. 08. 201504. 08. 2015detail zmluvy
1/2015/STDMandátna zmluvaIng. Ivan Moravčík, IVOMOS46 708 031Borová 3295/36, 010 07 ŽilinaVýkon stavebného dozoru2 502,00 €06. 02. 201506.02. 2015detail zmluvy
21/5/2015Zmluva o dieloImao electric, s.r.o.44 007 841Mládežnícka 108, 017 01 Považská BystricaKompletná a úplná realizácia stavby "Obnova verejného osvetlenia obce Liptovská Osada"250 344,00 €21. 05. 201522. 05. 2015detail zmluvy
352/2015Zmluva o dieloOZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov424 324 30Plavisko 7, 034 01 RužomberokVytvorenie dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce960,00 €06. 05. 201507. 05. 2015detail zmluvy
dohoda 13/2015Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok307 945 36Námestie slobody č. 9, 034 01 RužomberokÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku2 564, 0529.04. 201530. 04. 2015detail zmluvy
KIA15_149Zmluva o poskytnutí grantuNadácia Pontis317 848 28Zelinárska 2, 821 08 Bratislava Poskytnutie grantu na projekt "Kultúrne a stavebné pamätihodnosti Liptovskej Osady1 600,00 €od 07. 04. 2015 do 31. 08. 01507. 04. 201508. 04. 2015detail zmluvy
Zmluva o vývoze a uložení odpaduSCENE PUB447 977 11Liptovská Osada 462, 034 73 Liptovská OsadaVykonávanie množstvového zberu komunálneho odpadudoba neurčitá30. 04. 201501. 05. 2015detail zmluvy
5/50/NS/2015Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanostiÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok307 945 36Námestie slobody č. 9, 034 01 RužomberokÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku3 960,00 €26. 03. 201527. 03. 2015detail zmluvy
202/2015Kúpna zmluvaTatiana Krbaťová, Ľuboslava Macíková, Libor ChylaLiptovská Osada 147, Nižná Revúca 69, Okoličné 278Predaj nehnuteľnosti3,32 €/m212. 03. 201513. 03. 2015detail zmluvy
180/2015Zmluva o poskytnutí dotácieCentrum voľného času Elán 422 192 13Dončova 1, 034 01 RužomberokVytvorenie optimálnych podmienok na výchovu a vzdelávanie74.12 €školský rok 2014/201527. 01. 201528. 01. 2015detail zmluvy
01/2015Zmluva o dieloIng. arch. Eugen Lakoštík142 691 63Veterná 6, 034 01 RužomberokVypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu podľa verejného obstarávania27. 02. 201528. 02. 2015detail zmluvy
3312/2015-M_ORFZmluva o poskytnutí finančného príspevkuMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR00 681 156Špitálska 4,5,8, 816 43 BratislavaÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán84 480,00 €od 1. 1. 2015 do 31. 12. 201530. 01. 201531. 01. 2015detail zmluvy
03/50/NS/2015Dohoda o poskytnutí finančného príspevkuÚPSVAR Ružomberok307 945 36Námestie slobody č. 9, 034 01 RužomberokÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku6 963,36 €25. 02. 201526. 02. 2015detail zmluvy
4/52/2015/ŠRDohoda o aktivačnej činnosti...ÚPSVAR Ružomberok307 945 36Námestie slobody č. 9, 034 01 RužomberokÚprava práv a povinností účastníkov dohody 16. 02. 201517. 02. 2015detail zmluvy
622/2015Zmluva o prenájme hrobového miestaIveta KoštialováSmreková 6298/35, 974 05 Banská Bystrica RakytovcePrenájom hrobového miesta6,01 €od 28. 01. 2015 do 02. 02. 202528. 01. 201502. 02. 2015detail zmluvy
622/1/2015Zmluva o prenájme hrobového miestaIveta KoštialováSmreková 6298/35, 974 05 Banská Bystrica RakytovcePrenájom hrobového miesta6,01 €od 28. 01. 2015 do 02. 02. 202528. 01. 201502. 02. 2015detail zmluvy
zm1/2015Zmluva o zabezpečení zimnej údržby miestnych komunikáciíRudolf Húšťava1086 1114Liptovská Osada 40, 034 01 Liptovská OsadaVykonávanie zimnej údržby na spevnených plochách a miestnych komunikáciách v správe Liptovská Osada16,50 €/hodod 09. 01. 2015 do 31. 12. 201509. 01. 201510. 01. 2015detail zmluvy
29/2015Zmluva o zriadení spoločného stavebného úraduObec Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Liptovské Revúce, Ľubochňa315 401, 315 397, 315 478, 315 575Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Liptovské Revúce, ĽubochňaZriadenie Spoločného stavebného úradu15. 01. 201515. 01. 2015detail zmluvy

Comments are closed.