Rok 2017

Číslo objednávkyDodávateľPopis objednaného plnenia Suma v € s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotovenia Objednávku vystavil
24/2017Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 5
Ružomberok
práce s fekálnym vozom - likvidáciu splaškových vôd pri objekte Zariadenia opatrovateľskej služby v obci Liptovská Osada a pri obecnom úrade.18. 12. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
23/2017TEDOSS, s.r.o.
Kuzmányho 15
031 01 Liptovský Mikuláš
Stoly, regály, drezy2 700,00 €07. 12. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
22/2017Stanislav Glemba
Liptovská Osada 143
034 73 Liptovská Osada
výroba a montáž / kopanie jám, betónovanie základov , osadenie stĺpov, natretie farbou, napnutie a upevnenie vodiča / stĺpov verejného osvetlenia v počte 2 ks v lokalite Krivý kút – Liptovská Osada1 000,00 €04. 09. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
21/2017Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 5
Ružomberok
Práce s fekálnym vozom - likvidáciu splaškových vôd pri objekte Zariadenia opatrovateľskej služby v obci Liptovská Osada a pri obecnom úrade02. 10. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
20/2017TBG SLOVENSKO, a.s.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
Dodanie betónu STN EN 206-C na rok 2017560,00 €05. 09. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
19/2017RESCUE ACADEMY, s.r.o.
SNP 147/117
017 07 Považská Bystrica
školenie zásad poskytnutia prvej pomoci pre 10-tich členov Dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Osada na deň 10.09.2017100,00 €05. 09. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
18/2017ASTANA SK, s.r.o.
Uherova 2909/29
058 01 Poprad
demontáž a likvidáciu azbestovej krytiny strechy budovy bývalej fary v obci Liptovská Osada č.s. 370 podľa cenovej ponuky 201771057 zo dňa 26.07.20172 364,00 €26. 07. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
17/2017BSP Truck Servis a.s.
Štefánikova 2
031 01 Liptovský Mikuláš
Ročná záručná servisná prehliadka hasičského záchranného automobilu T 148 ŠPZ, RK 749 BI. 504.00 €13. 07. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
16/2017DATAZ s.r.o.
SNP 313/21
919 04 Smolenice
Pasportizáciu hrobových miest a vyhotovenie informačnej tabule pre „ Starý cintorín“ v obci Liptovská Osada podľa cenovej ponuky zo dňa 10.07. 2017.450.00 €11. 07. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
15/2017PM-mont Slovakia s.r.o.
Liptovská Osada 408
034 73 Liptovská Osada
Montáž odsávania výfukových plynov do objektu hasičskej zbrojnice podľa cenovej ponuky CP17-002 zo dňa 05.06.2017564.94 €12. 06. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
14/2017Eduard Kolla autoškola
Bystrická cesta 181
Ružomberok
Školenie vodičov 50,00 €16. 05. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
13/2017Ing.Margita Janíčková FM Design
Liptovská Osada 368, 034 73 Liptovská Osada
Stoličky, stoly9 102,00 €15. 05. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
12/2017ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Rampová 5
040 01 Košice
Vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby „ Korytnica kúpele – rekonštrukcia verejného osvetlenia“.720,00 €26. 04. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
11/2017SAFIRS, s.r.o.
E. BOHUŇA 2067/12
03401 Ružomberok
Základné školenie členov DHZ Liptovská Osada v počte 5 osôb150,00 €21. 04. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
10/2017DETOX s.r.o.
Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica
Odber a likvidácia nebezpečného odpadu katalógové číslo 160506 /N/ ortuť podľa cenovej ponuky CPV-2017-44-000310.1 zo dňa 18.04.2017. Množstvo nebezpečnej látky 3dcl. Látka je umiestnená na OO PZ SR Liptovská Osada súpisné číslo 550100,00 €18. 04. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
9/2017Marián Domien
Donovaly 21
97639 Donovaly
Montáž kazetového stropu a zateplenie stropu do objektu kinosály kultúrneho domu v Liptovskej Osade podľa cenovej ponuky zo dňa 01.03.2017 8 581,00 €06. 03. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
8/2017BOBELL s.r.o.
Liptovská Osada
034 73 Liptovská Osada
Výroba a montáž hlavných a bočných vchodových dverí do objektu kinosály kultúrneho domu v Liptovskej Osade podľa cenovej ponuky č. 17/046 zo dňa 27.02.2017 .2 990,00 €06. 03. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
7/2017Veselovský s.r.o.
Liptovská Lúžna 1271
034 72 Liptovská Lúžna
montáž vzduchotechniky na odvetranie kinosály kultúrneho domu I. etapa podľa cenovej ponuky č. CN-V-2017005 zo dňa 01.03.20173 862,80 €01. 03. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
6/2017Ing. Bohuslav Babka
Liptovský Trnovec 169
03101 Liptovský Trnovec
vypracovanie ZP na pozemok CKN 1377/3 o výmere 252 m2, k.ú. Liptovská Osada pre účel predaja22. 02. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
5/2017Ing. Bohuslav Babka
Liptovský Trnovec 169
03101 Liptovský Trnovec
Vypracovanie ZP na pozemok CKN 489/8 o výmere 151m2, k.ú. Liptovská Osada pre účel predaja.22. 02. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
4/2017RM Gastro Slovakia s.r.o.
Rybárska 1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Dodanie tlakového spínača vody na umývačku riadu RM Gastro, WM 50. 15. 02. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
3/2017Extreme, boat & fishing, s.r.o.,
Podhradska cesta 2,
03852 Sučany
Vypracovanie projektovej dokumentácie multifunkčného ihriska, ktoré bude vybudované na pozemku pri ZŚ s MŠ Liptovská Osada.1 440,00 €13. 02. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
2/2017PRINT MASTER Liptovský Mikuláš
Dlhá 434
Liptovský Mikuláš
Tlač publikácie „ História školstva v Liptovskej Osade“. Väzba V2.1 000,00 €07. 02. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
1/2017ELMONT- Albín Ivák
Stredná Roveň 1267/10
Liptovské Sliače
Dodanie kotla na spaľovanie ekohrášku a osadenie na miesto kotolne do objektu ZOS a ZpS Liptovská Osada5655,00 €02. 01. 2017Ing. Róbert Kuzma, starosta obce

Comments are closed.