Rok 2014

Číslo objednávkyDodávateľPopis objednaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaObjednávku vystavil
7/2014VSR, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Dodanie pitnej vody z vodovodu Liptovská Osada za účelom naplnenia hasičského vozidla24,00 €07. 11. 2014Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
6/2014Ing. Bartuš Róbert, Slnečná 339/2, 962 37 Kováčová
Dodanie chemického preparátu CERVACOL extra na ochranu sadeníc pred zimným ohryzom zverou. 80,00 €24. 10. 2014Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
5/2014Jaroslav Sakala, SPEKTRA
M. Bazovského 1893/5
960 01 Zvolen
Objednávka nákladného vozidla Reanult Master, kategória N1 10 300,00 €08. 09. 2014Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
4/2015GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 72
010 01 Žilina
Umývací prostriedok do konvektomatu značky UNOX .95,40 €19. 06. 2014Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
3/2015Peter Ochaba č. 772
Liptovská Osada
034 73 Liptovská Osada
IČO: 45244758
Materiál: Lopata široká Fe
Fúrik s tvrdými kolesami
Indulóna
Solvína 450 g
Mydlo
198,00 €08. 04. 2014Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
2/2014KOVORYTECTVO
Tomáš Sloboda
Priehradka 20
036 01 Martin
Výroba ciachy na označovanie drevnej hmoty70,00 €20. 01. 2014Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
1/2014BROS Computing, s.r.o.
Zádubnie 169
010 03 Žilina
Spracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov podľa : zákona 122/2013, Vyhl. 164/2013, nami dodané podklady.250,00 €16. 01. 2014Ing. Róbert Kuzma, starosta obce

Comments are closed.