Rok 2018

Číslo objednávkyDodávateľPopis objednaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaObjednávku vystavil
15/2018STAVTOP SK s.r.o.
Liptovská Osada 695
034 73 Liptovská Osada
dodanie a montáž
radového lešenia do 10 m
do areálu ZŠ s MŠ
Liptovská Osada
4 557,00 €26. 10. 2018Ing. Róbert Kuzma
14/2018STAVTOP SK s.r.o.
Liptovská Osada 695
034 73 Liptovská Osada
stavebné práce na oprave
zateplenia fasády severnej
časti budovy ZŠ s MŠ
Liptovská Osada
3 816,00 €26. 10. 2018Ing. Róbert Kuzma
13/2018Ing. Nina Benčová
Liptovská Štiavnica 400
034 01 Ružomberok
vypracovanie
geometrického plánu na
oddelenie pozemku
a určenie vlastníckeho
práva medzi oplotením
a asfaltom cesty KN C
1349/1 od zdravotného
strediska po budovu
strážnice Gothal na
pozemku KN C 858,
výškopis a polohopis
25. 10. 2018Ing. Róbert Kuzma
12/2018AT AGROTYP, s.r.o.
Textilná 32/10
034 01 Ružomberok
Dodanie a montáž na
Zetor 7745 - Priekopový
mulčovač KDL 1600
výrobcu STARK vrátane
zaškolenia obsluhy
2 508,00 €26. 09. 2018Ing. Róbert Kuzma
11/2018Erik Lalka
Likavka 581
034 95 Likavka
Dodanie a montáž fólií na
okná kultúrneho domu
440,00 €04. 09. 2018Ing. Róbert Kuzma
10/2018GRENSTAVE s.r.o.
J. Kačku 6
034 95 Likavka
Dodanie merača tepla31. 01. 2018Ing. Róbert Kuzma
9/2018Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 5
Ružomberok
Práce s fekálnym vozom
- likvidáciu splaškových
vôd pri objekte
Zariadenia
opatrovateľskej služby
v obci Liptovská Osada
10. 07. 2018Ing. Róbert Kuzma
8/2018JOHNY SERVIS
Gajary-Dolečky P.O.BOX 3
900 61 Gajary
Johny WC a sanitárna
technika
300,00 €10. 05. 2018Ing. Róbert Kuzma
7/2018JOHNY SERVIS
Gajary-Dolečky P.O.BOX 3
900 61 Gajary
Johny WC a sanitárna
technika
95,00 €10. 05. 2018Ing. Róbert Kuzma
6/2018Soňa Červená
Demänová 434
031 01 Lipt. Mikuláš
Tlač knihy „Skoro
zabudnutí“
142,00 €03. 05. 2018Ing. Róbert Kuzma
5/2018JUDAPA Consulting s.r.o.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
Práce súvisiace s prípravou a vypracovaním žiadosti na poskytnutie NFP v rámci výzvy OPKZP-1 800,00 €24. 04. 2018Ing. Róbert Kuzma
4/2018Ing.Margita Janíčková FM Design
Liptovská Osada 368, 034 73 Liptovská Osada
Stoličky a stoly2 849.50 €11. 04. 2018Ing. Róbert Kuzma
3/2018Ing. Bohuslav Babka
Liptovský Trnovec 169
03101 Liptovský Trnovec
vypracovanie ZP na pozemky pod obecnou chatou Ostravanka11. 04. 2018Ing. Róbert Kuzma
2/2018Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 5
Ružomberok
Práce s fekálnym vozom - likvidáciu splaškových vôd pri objekte Zariadenia opatrovateľskej služby v obci Liptovská Osada a pri obecnom úrade.22. 02. 2018Ing. Róbert Kuzma
1/2018ByvaPro s.r.o.
Mlynské Nivy 58
821 05 Bratislava
Vypracovanie projektovej dokumentácie ku stavbe “Zberný dvor Liptovská Osada“2 900,00 €12. 02. 2018Ing. Róbert Kuzma

Comments are closed.