Rok 2020

Číslo objednávkyDodávateľPopis objednaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaObjednávku vystavil
13/2020GREAT TRADE s.r.o.
Smreková 1998/2
034 01 Ružomberok
Doplnenie chýbajúcich
záležitosti pre akciu
Rozvoj energetických
služieb na regionálnej
a miestnej úrovni.
Energetický audit –
Rozvoj energetických
služieb v obci Liptovská
Osada .
150,00 €02. 12. 2020Ing. Róbert Kuzma
12/2020OZO a.s.
Priemyselná 2053
03101 Liptovský Mikuláš
Objednávka kuka nádoby vrátane kovovej ochrany a vedierok.Ing. Róbert Kuzma
11/2020STAVTOP SK, s.r.o.
Liptovská Osada 695
034 73 Liptovská Osada
Oprava fasády ZOS
a ZpS Liptovská Osada
formou zateplenia SV
steny budovy, vrátane
dodávky a montáže
parapiet, lešenia
4 400,00 €26. 08. 2020Ing. Róbert Kuzma
10/2020GREAT TRADE , s.r.o.
Smreková 1998/2
034 01 Ružomberok
Vypracovanie žiadosti
o NFP v rámci výzvy č.
OPKZP-PO4-SC441-
2019-53
300,00 € + DPH24. 06. 2020Ing. Róbert Kuzma
9/2020Hyca S.R.O.
Zvolenská cesta 2317/35
Banská Bystrica
Oprava zdvíhacej korby
nákladného automobilu
Renault Master
25. 05. 2020Ing. Róbert Kuzma
8/2020AVVIATO, s.r.o.
Malatíny 100
032 15 Malatíny
Dodanie okrasných
záhradných kvetín
muškát červený
50,40 €16. 04. 2020Ing. Róbert Kuzma
7/2020MADE spol. s r.o.
Hurbanova 14A
974 01 Banská Bystrica
Synchronizácia dát obce
Liptovská Osada
systému URBIS
s DCOM
02. 04. 2020Ing. Róbert Kuzma
6/2020Správa ciest ŽSK
Pod stráňami 4
031 01
Práca traktorbágrom na
nakladanie frézovanej
zmesi v celkovom
objeme 100 ton.
16. 03. 2020Ing. Róbert Kuzma
5/2020PLAYSYSTEM s.r.o.
Rampová 4
040 10 Košice
Dodávka a montáž
hracích prvkov:
11. 03. 2020Ing. Róbert Kuzma
4/2020SAFIRS, s.r.o.
E. BOHUŇA 2067/12
03401 Ružomberok
Základné školenie členov
DHZ Liptovská Osada
v počte 4 osôb,
24. 02. 2020Ing. Róbert Kuzma
3/2020Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 5
Ružomberok
Práce s vozom -
zabezpečujúcim čistenie
kanalizačného potrubia
pri objekte
Zdravotné stredisko
Liptovská Osada
19. 02. 2020Ing. Róbert Kuzma
2/2020Správa ciest ŽSK
Pod stráňami 4
031 01
Práca traktorbágrom384,15 €10. 02. 2020Ing. Róbert Kuzma
1/2020Ing. Miroslav Lukáč
Lisková 626
034 81 Lisková
IČO 43523129
Vypracovanie projektovej
dokumentácie plánovanej
verejnoprospešnej stavby
„CESTA K BOBELLU“
v časti obce Liptovská
Osada od firmy Bobell
s.r.o. po Vodný svet
Gothal
450,00 €05. 02. 2020Ing. Róbert Kuzma

Comments are closed.