ROK 2023

Číslo objednávkyDodávateľPopis objednaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaObjednávku vystavil
16/2023Mrva Václav, A. Bernoláka 19, 034 01 RužomberokPráce s vozom - dovoz palivového dreva z lokality Patočiny do ATC Liptovská Osada18. 12. 2023Ing. Róbert Kuzma
15/2023VERSAL s.r.o., Veličná 422, 027 54 VeličnáVypracovanie projektovej dokumentácie: Pasport miestnych ciest Liptovská Osada - textová časť, tabuľková časť, mapová časť3 500,00 €18. 12. 2023Ing. Róbert Kuzma
14/2023EXUS s.r.o., Liptovská Osada 378, 034 73 Liptovská OsadaVykonanie revízie elektroinštalácie v budove Zdravotného strediska Liptovská Osada 779,52 €24. 11. 2023Ing. Róbert Kuzma
13/2023VERSAL s.r.o., Veličná 422, 027 54 VeličnáVypracovanie projektovej dokumentácie: Chodník od RK fary po Obecný úrad Liptovská Osada
SO01 spevnené plochy
SO02 dažďová kanalizácia
3 450,00 €17. 11. 2023Ing. Róbert Kuzma
12/2023NORDIA s.r.o., Textilná 23, 034 01 RužomberokOprava brány hasičskej zbrojnice489,00 €04. 10. 2023Ing. Róbert Kuzma
11/2023DS GASTRO s.r.o., Jedľová 3239/2, 974 04 Banská BystricaRepasácia univerzálneho kuchynského robota ALBA RE 22 a výmena opláštenia stroja za nerezové prevedenie2 480,00 €06. 09. 2023Ing. Róbert Kuzma
10/2023MJM solutions s.r.o., Na záhumní 1138/59A, 900 51 ZohorVypracovanie finančnej analýzy k projektu: Zberný dvor Liptovská Osada500,00 €28. 08. 2023Ing. Róbert Kuzma
9/2023MAS Dolný LiptovVypracovanie PHSR pre obec Liptovská Osada na roky 2024 - 20301 200,00 €22. 06. 2023Ing. Róbert Kuzma
8/2023Vojtech Cíger, CV Servis, J. Alexyho 4606/7, 036 01 MartinMontáž digitálneho komunikačného audiosystému pre blok do budovy s.č. 1392 203,30 €13. 06. 2023Ing. Róbert Kuzma
7/2023Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu 5, RužomberokPráce s fekálnym vozom zabezpečujúcim likvidáciu splaškových vôd pri objekte bytového domu č.s. 175 Liptovská Osada13. 06. 2023Ing. Róbert Kuzma
6/2023SOF Jozef Kucko s.r.o., J. Hollého 391, 034 95 LikavkaJadrové vŕtanie v objekte Zdravotného strediska pri realizácii stavby - rozšírenie ambulancie zubného lekára08. 06. 2023Ing. Róbert Kuzma
5/2023Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu 5, RužomberokRealizácia predĺženia kanalizačných prípojok splaškovej kanalizácie v obci Liptovská Osada pri rodinných domoch č.s. 456, 457, 458, 459, 460 na pozemku EKN 608, k. ú. Liptovská Osada2 700,00 €11. 05. 2023Ing. Róbert Kuzma
4/2023Vodárenská spoločnosť Ružomberok a.s., Pri Váhu 5, RužomberokPráce s vozom zabezpečujúcim čistenie kanalizačného potrubia pri objekte Zdravotné stredisko Liptovská Osada19. 04. 2023Ing. Róbert Kuzma
3/2023SUPA TECHNIKA, Hollého 164, 922 07 Veľké KostolanyServisná prehliadka traktora KUBOTA, typ M-112 po 50 prevádzkových hodinách12. 04. 2023Ing. Róbert Kuzma
2/2023GREAT TRADE s.r.o., Smreková 1998/2, 034 01 RužomberokVypracovanie NMS k projektu Energetický audit - rozvoj energetických služieb v obci Liptovská Osada200,00 €04. 04. 2023Ing. Róbert Kuzma
1/2023DeLL s.r.o., Liptovská Osada 81, 034 73 Liptovská OsadaVykonanie výkopových a zasýpacích prác pri pripojovaní nájomnej bytovky č.s. 51 na centrálnu splaškovú kanalizáciu900,00 €03. 03. 2023Ing. Róbert Kuzma

Comments are closed.