Rok 2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
900/2016za odvoz odpadu117,19
31.12.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
03101 Lipt.Mikuláš
14.1.2017
899/2016za služby8,4030.12.2016TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
13.1.2017
898/2016stornovaná, omyl SSE
897/2016stornovaná, omyl SSE
896/2016stornovaná, omyl SSE
895/2016za materiál68,5330.12.2016AUTOELMAT
Ing. Jaroslav Hudec
034 73 Liptovská Osada 708
10.1.2017
894/2016za potraviny48,5230.12.2016Tatrapeko, a.s.
1. mája 1919
031 01 Lipt. Mikuláš
12.1.2017
893/2016za potraviny102,3230.12.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
12.1.2017
892/2016za služby10530.12.2016Medicstar, s.r.o.
Bystrická cesta 124
034 01 Ružomberok
30.1.2017
891/2016za služby7830.12.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.1.2017
890/2016za služby3630.12.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.1.2017
889/2016za materiál106,2930.12.2016Peter Chlepko, CHP - stavba
034 73 Lipt. Osada 695
12.1.2017
888/2016za vedenie účtu53,8230.12.2016Prima banka, a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
30.12.2016
887/2016
za potr. a materiál85,1830.12.2016COOP Jednota SD
1. mája 54
031 25 Lipt. Mikuláš
10.1.2017
886/2016za služby32530.12.2016Stanislav Chmelan
stav. obch. činnosť
L. Osada 185
034 73
3.1.2017
885/2016za služby35030.12.2016STOLÁRSTVO
Marian Koštial
034 73 Lipt. Osada 254
30.12.2016
884/2016za potraviny7,20
30.12.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Liptovská Lúžna
13.1.2017
DFZ 15/2016za služby40,0230.12.2016EXO TECHNOLOGIES, spol. s.r.o.
Garbiarska 3
064 01 Stará Ľubovňa
13.1.2017
883/2016za potr. a materiál535,3430.12.2016KORUNA, s.r.o.
Bytčianska 114
010 03 Žilina
31.12.2016
882/2016za likv. odpadu3030.12.2016LIKVIDÁTORLM
Jakub Macík
Žiarska 635/4
031 04 Lipt. Mikuláš
28.1.2017
881/2016za potraviny30,0130.12.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Liptovská Lúžna
12.1.2017
880/2016za potraviny17,9830.12.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
12.1.2017
879/2016za potraviny15,8030.12.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Liptovská Lúžna
11.1.2017
878/2016za potraviny7,8230.12.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Liptovská Lúžna
11.1.2017
877/2016za potraviny43,3830.12.2016HISPA SK , s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
11.1.2017
876/2016za potraviny101,6930.12.2016
Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Liptovská Lúžna
10.1.2017
875/2016za materiál136,5530.12.2016VEREX-ELTO, a.s.
Priemyselná 22
031 01 Lipt. Mikuláš
30.12.2016
874/2016za materiál83,9330.12.2016VEREX-ELTO, a.s.
Priemyselná 22
031 01 Lipt. Mikuláš
20.01.2017
873/2016za materiál91,5028.12.2016Viera Gimecká
1.mája 173/11
91101 Trenčín
29.12.2016
872/2016za potraviny88,2827.12.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
31.12.2016
871/2016telekom. popl.51,4223.12.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3.1.2017
870/2016za uhlie302,0522.12.2016PALIVO impex, uhoľné sklady, s.r.o.
Zvolenská cesta 21
974 05 Banská bystrica
28.12.2016
869/2016za potraviny45,1721.12.2016Rastislav Okáľ
Nižná revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
28.12.2016
868/2016za služby15,1721.12.2016EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Komjatická 73
940 02 Nové Zámky
2.1.2017
867/2016za potraviny63,4121.12.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Liptovská Lúžna
2.1.2016
866/2016za potraviny110,9421.12.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Liptovská Lúžna
4.1.2017
865/2016za potraviny44,3021.12.2016HISPA SK , s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
4.1.2017
864/2016za potraviny64,1821.12.2016OVOCENTRUM, spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
20.12.2016
863/2016z revíziu10219.12.2016Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
Na Kopanici 1435/37
026 01 Dolný Kubín

23.12.2016
862/2016za potraviny56,8619.12.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Liptovská Lúžna
29.12.2016
861/2016za potraviny137,8819.12.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
2.1.2017
860/2016za potraviny61,9719.12.2016HISPA SK , s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
30.12.2016
859/2016za potraviny222,3519.12.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
25.12.2016
858/2016za služby22019.12.2016Vasil KLUBICA
034 73 Liptovská Osada 542
23.12.2016
857/2016za odvoz odpadu1342,5716.12.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
03101 Lipt.Mikuláš
27.12.2016
856/2016za materiál349,8916.12.2016Daniel Málik
034 73 Liptovská Osada 505
30.12.2016
855/2016za materiál152,9016.12.2016Daniel Málik
034 73 Liptovská Osada 505
27.12.2016
854/2016za hračky4816.12.2016NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
28.12.2016
853/2016za hračky329,7016.12.2016NOMILAND, s.r.o.
Magnezitárska 11
040 13 Košice
25.12.2016
852/2016poistné72,9015.12.2016QBE Insurance Europe Limited
pobočka poisťovne
Štúrova 27
P.O.BOX E-50
042 80 Košice
20.12.2016
851/2016za odvoz odpadu107,6315.12.2016TS Ružomberok a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
23.12.2016
850/2016za potraviny43,4815.12.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
29.12.2016
849/2016za potraviny108,2415.12.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
22.12.2016
848/2016za služby3514.12.2016STOLÁRSTVO
Marián Koštial
034 73 Liptovská Osada 254
23.12.2016
847/2016za služby47814.12.2016STOLÁRSTVO
Marián Koštial
034 73 Liptovská Osada 254
23.12.2016
846/2016za potraviny80,5214.12.2016OVOCENTRUM, spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
13.12.2016
845/2016za potraviny92,5014.12.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Liptovská Lúžna
26.12.2016
844/2016za potraviny76,3414.12.206Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Liptovská Lúžna
27.12.2016
843/2016za materiál557,4012.12.2016JOZEF SMRHOLA - OLYMP
Madarovska 145
935 87 Santovka
18.12.2016
842/2016za materiál59,0912.12.2016AUTOELMAT
Ing. Jaroslav Hudec
034 73 Liptovská Osada 708
7.12.2016
841/2016za služby199,1612.12.2016Kvetoslava Vieriková KVETA
034 73 Liptovská Osada 402
23.12.2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľ Dátum splatnosti
840/2016stornovaná omyl SSE
839/2016telekom. poplatky185,8412.12.2016Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
24.12.2016
838/2016za potraviny a materiál444,069.12.2016COOP Jednota SD
1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
20.12.2016
837/2016za potraviny72,859.12.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
22.12.2016
836/2016poistné áut 20171314,408.12.2016KOOPERATIVA poisťovňa a.s.
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava
31.12.2016
835/2016členské 2017987,608.12.2016OZ Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov
Mostová 17
034 01 Ružomberok
31.12.2016
834/2016za uhlie244,468.12.2016Palivo impex
uhoľné sklady, s.r.o.
Zvolenská cesta 21
974 05 Banská Bystrica
10.12.2016
833/2016za potraviny133,138.12.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
12.09.2016
832/2016za potraviny73,368.12.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
12.12.2016
831/2016za služby1158.12.2016Rudolf Húšťava
034 73 Lipt. Osada 440
7.12.2016
830/2016za potraviny24,987.12.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
20.12.2016
829/2016za potraviny67,077.12.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
19.12.2016
828/2016telekom. poplatok103,977.12.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
19.12.2016
827/2016za potraviny53,767.12.2016Ovocentrum, spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
6.12.2016
826/2016za služby5746.12.2016Ing. Peter Vanovčan
Vangeos
Stredná Revúca 410
034 74 Liptovské Revúce
7.12.2016
825/2016za potraviny87,776.12.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
19.12.2016
824/2016za potraviny428,426.12.2016INMEDIA. spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
11.12.2016
823/2016za služby656.12.2016Peter Chudjak
Hrabovská cesta 9
034 01 Ružomberok
14.12.2016
822/2016za služby785.12.2016Ondrej Glemba - Global
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.12.2016
821/2016za služby365.12.2016Ondrej Glemba - Global
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.12.2016
820/2016za noviny67,605.12.2016INPROST s.r.o.
Smrečianska 29
811 05 Bratislava 1
8.12.2016
819/2016za materiál95.12.2016AGRODRUŽSTVO BEĽAN
Šoltésovej 23
034 01 Ružomberok
16.12.2016
818/2016za materiál318,945.12.2016Peter Chlepko, CHP-stavba
Lipt. Osada 695
034 73
14.12.2016
817/2016za služby1035.12.2016Ing. Bohuslav Babka
Liptovský Trnovec 169
031 01 Liptovský Mikuláš
30.12.2016
816/2016za potraviny65,715.12.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Lipt. Mikuláš
11.12.2016
815/2016za služby1625.12.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Lipt. Osada
30.12.2016
814/2016za potraviny7,852.12.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
14.12.2016
813/2016za potraviny54,672.12.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
9.12.2016
812/2016za spotrebu el.en.
/dobropis/
-1943,8328.11.2016Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
29.12.2016
811/2016za potraviny a mat.338,621.12.2016KORUNA, s.r.o.
Bytčianska 114
010 03 Žilina
30.11.2016
810/2016za potraviny60,121.12.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
14.12.2016
809/2016za materiál38,021.12.2016Pre naše deti, s.r.o.
Malá Kráľová 124
951 32 Horná Kráľová
4.12.2016
808/2016za materiál35030.11.2016Zdenka Kutajová - NINA
Stredná Revúca 362
034 74 Lipt. Revúce
6.12.2016
807/2016za potraviny499,6430.11.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
12.12.2016
806/2016za potraviny134,6230.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
12.12.2016
805/2016
za str. lístky688,8029.11.2016TESFO
Textilná 15
034 01 Ružomberok
9.1.2017
DFZ 14/2016za por. služby39028.11.2016Európska vzdelávacia agentúra
Meridián, s.r.o.
Sabinovská 12
821 02 Bratislava
30.11.2016
804/2016za potraviny93,7825.11.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Lipt. Mikuláš
1.12.2016
803/2016za opravu59025.11.2016PROFICAR SERVIS, s.r.o.
Bystrická cesta 69
034 01 Ružomberok
8.12.2016
802/2016telekom. popl.51,4225.11.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
5.12.2016
801/2016kávovar375,9825.11.2016Excursion Services s.r.o.
Továrenská 10
811 09 Bratislava
21.11.2016
800/2016za potraviny37,2125.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
8.12.2016
799/2016za potraviny72,1425.11.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
7.12.2016
798/2016za potraviny82,3025.11.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
28.11.2016
797/2016za tlačivá22,4023.11.2016Ing. Zsolt Marczibal
CONNECT
925 41 Kráľov Brod
23.11.2016
796/2016rekonštrukcia4554,4823.11.2016ELPRA SK s.r.o.
Liptovská Lúžna 2496
034 72
21.12.2016
795/2016za materiál a služby548,6423.11.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Lipt. Osada
14.12.2016
794/2016za materiál91,6023.11.2016Daniel Málik
Liptovská Osada 505
034 73
7.12.2016
793/2016za smetné nádoby638,4023.11.2016BINS, s.r.o.
Vašinova 61
949 01 Nitra
5.12.2016
DFZ 13/2016za časopisy228,5323.11.2016Slovenská pošta , a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
9.12.2016
792/2016za potraviny52,3321.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
5.12.2016
791/2016za potraviny138,6621.11.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
5.12.2016
790/2016za potraviny30,4221.11.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
2.12.2016
789/2016za potraviny88,1021.11.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
19.11.2016
788/2016za potraviny132,0421.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
30.11.2016
787/2016za potraviny51,6521.11.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
2.12.2016
786/2016za potraviny24,6321.11.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
2.12.2016
785/2016za služby9621.11.2016JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
Námestie slobody 6208/5
974 01 Banská Bystrica
25.11.2016
784/2016za telefón193,4616.11.2016Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
24.11.2016
783/2016za potraviny30,8416.11.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
25.11.2016
782/2016za potraviny12,6216.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
25.11.2016
781/2016za potraviny99,2216.11.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Lipt. Mikuláš
21.11.2016
780/2016za služby3316.11.2016MC-CLINIC, s.r.o.
ZS 139
034 73 Liptovská Osada
15.12.2016
779/2016za opravu129,8816.11.2016Ľubomír Vajzer
Autotechna Spektrum
Štiavnická 5450/16
034 01 Ružomberok
25.11.2016
778/2016za materiál19,8016.11.2016FRAMI, s.r.o.
Biely Potok 74
034 03 Ružomberok
21.11.2016
777/2016za potraviny83,2816.11.2016Ovocentrum, spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
15.11.2016
776/2016za potraviny140,1716.11.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
28.11.2016
775/2016za potraviny33,5516.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
28.11.2016
774/2016za potraviny3316.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
29.11.2016
773/2016za služby165,2816.11.2016TS Ružomberok, a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
25.11.2016
772/2016za služby1314,7214.11.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Lipt. Mikuláš
25.11.2016
771/2016za materiál247,6814.11.2016Jozef Smrhola - OLYMP
Madarovska 145
935 87 Santovka
19.11.2016
770/2016za služby55711.11.2016Ivan Chlusta
Liptovská Osada 175
034 73
20.11.2016
769/2016za materiál69,9011.11.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Lipt. Osada
9.12.2016
768/2016za mat. a služby449,2911.11.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Lipt. Osada
7.12.2016
767/2016za potraviny66,9211.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
23.11.2016
766/2016za potraviny41,1011.11.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
24.11.2016
765/2016za potraviny58,5211.11.2016INMEDIA. spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
20.11.2016
764/2016za potraviny368,7911.11.2016INMEDIA. spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
20.11.2016
763/2016za materiál10011.11.2016Viera Gimecká
1.mája 173/11
911 01 Trenčín
17.11.2016
762/2016za služby5996,3810.11.2016RILINE, s.r.o.
Štiavnická 5140
034 01 Ružomberok
7.11.2016
761/2016za služby13510.11.2016Stanislav Chmelan
soč
Liptovská Osada 185
03473
15.11.2016
760/2016za služby14710.11.2016Stanislav Chmelan
soč
Liptovská Osada 185
03473
16.11.2016
759/2016za potraviny112,358.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
21.11.2016
758/2016za potraviny78,988.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
21.11.2016
757/2016za služby3008.11.2016Soňa Červená
Demänová 434
031 01 Liptovský Mikuláš
21.11.2016
756/2016za materiál183,948.11.2016PALIVO-impex
uhoľné sklady,s.r.o.
Zvolenská cesta 21
974 05 Banská Bystrica
10.11.2016
755/2016za služby923,408.11.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Lipt. Osada
30.11.2016
754/2016za materiál747,187.11.2016Peter Chlepko, CHP-stavba
Lipt. Osada 695
034 73
14.11.2016
753/2016za potraviny91,757.11.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Lipt. Mikuláš
12.11.2016
752/2016telekom. poplatky103,847.11.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.11.2016
751/2016za potraviny36,297.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
18.11.2016
750/2016za potr. a materiál412,357.11.2016COOP Jednota SD
1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
17.11.2016
749/2016za služby1781,054.11.2016Rastislav Šteffek
034 73 Lipt. Osada 598
17.11.2016
748/2016za potraviny49,794.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
16.11.2016
747/2016za potraviny28,904.11.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
16.11.2016
746/2016za potraviny149,824.11.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
17.11.2016
745/2016za potraviny50,944.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
17.11.2016
744/2016za potraviny1684.11.2016INMEDIA. spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
13.11.2016
743/2016za materiál42,503.11.2016AUTOELMAT
Ing. Jaroslav Hudec
034 73 Liptovská Osada 708
10.11.2016
742/2016za potraviny44,083.11.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
11.11.2016
741/2016za potraviny106,423.11.2016Ovocentrum, spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
1.11.2016
740/2016za služby783.11.2016Ondrej Glemba - Global
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.11.2016
739/2016za služby363.11.2016Ondrej Glemba - Global
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.11.2016
738/2016za poradenstvo3003.11.2016Jozef Tlamka
Podtatranského 65
031 01 Lipt. Mikuláš
16.11.2016
737/2016poplatky75,483.11.2016Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
14.11.2016
736/2016za služby3503.11.2016Rudolf Húšťava
034 73 Lipt. Osada 440
2.11.2016
735/2016za potraviny38,662.11.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
14.11.2016
734/2016za potraviny138,232.11.2016INMEDIA. spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
10.11.2016
733/2016za potraviny35,222.11.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
14.11.2016
732/2016za potraviny131,472.11.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Lipt. Revúce
8.11.2016
731/2016za odpad37,502.11.2016LIKVIDÁTORLM
Jakub Macík
Žiarska 635/4
031 04 Lipt. Mikuláš
30.11.2016
730/2016za int. vybavenie402.11.2016Vasil Klubica
034 73 Lipt. Osada
542
14.11.2016
729/2016za potraviny a mat.335,632.11.2016KORUNA, s.r.o.
Bytčianska 114
010 03 Žilina
31.10.2016
728/2016poplatky502.11.2016Národná diaľničná spoločnosť
a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
2.10.2016
727/2016za stroj na obl.228,1031.10.2016MAGROPOM PLUS,s.r.o.
941 02 Lipová 254
22.10.2016
726/2016za stroj na obl.219,5031.10.2016MAGROPOM PLUS,s.r.o.
941 02 Lipová 254
22.10.2016
725/2016za odvod odpadu248,5431.10.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Lipt. Mikuláš
11.11.2016
724/2016za opravu29,1431.10.2016INFONET CENTRUM, s.r.o.
A. Bernoláka 54
034 01 Ružomberok
27.10.2016
723/2016za služby7531.10.2016Ivan Chlusta
Liptovská Osada 175
034 73
14.11.2016
722/2016za potraviny50,0628.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
034 72 Lipt. Lúžna 5
10.11.2016
721/2016za materiál30,0628.10.2016Michal Byrtus
Foerstrova 966/13
779 00 Olomouc
28.10.2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
720/2016za potraviny274,6628.10.2016Inmedia, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
3.11.2016
719/2016za potraviny64,1627.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
8.11.2016
718/2016za potraviny166,2027.10.2016Ovocentrum spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
26.10.2016
717/2016za potraviny70,3526.10.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
31.10.2016
716/2016telekom. poplatky51.5224.10.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3.11.2016
715/2016za služby26024.10.2016DH Supranka
Houdeka 30/10
034 01 Ružomberok
2.11.2016
714/2016za potraviny51,0124.10.2016Ovocentrum spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
18.10.2016
713/2016za potraviny85,9324.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
2.11.2016
712/2016za potraviny60,3024.10.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
3.11.2016
711/2016kanc. potreby221,6724.10.2016PAPERA, s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
7.11.2016
710/2016za potraviny134,6924.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
3.11.2016
709/2016za potraviny28,8124.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
4.11.2016
708/2016za potraviny175,63
24.10.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
7.11.2016
707/2016za potraviny42,3524.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
7.11.2016
706/2016za materiál3821.10.2016Merkur Slovakia, s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Lipt. Mikuláš
18.10.2016
705/2016
za notebook54619.10.2016Daniel Málik
Liptovská Osada 505
034 73
31.10.2016
704/2016za materiál a služby163,8019.10.2016Daniel Málik
Liptovská Osada 505
034 73
31.10.2016
703/2016za materiál166,3217.10.2016Ing. Bartuš Róbert
Slnečná 339/2
962 37 Kováčová
21.10.2016
702/2016za knihy350,3017.10.2016IKAR, a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
25.10.2016
701/2016za knihy91,9917.10.2016IKAR, a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
25.10.2016
700/2016za potraviny186,1719.10.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
31.10.2016
699/2016za potraviny92,6819.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
31.10.2016
698/2016za potraviny107,7319.10.2016Inmedia, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
27.10.2016
697/2016za potraviny51,3819.10.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
28.10.2016
696/2016za služby17719.10.2016UNI - JSA
Ján Janec
K. Salvu 2043
034 01 Ružomberok
24.10.2016
695/2016za potraviny287,5619.10.2016Inmedia, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
23.10.2016
694/2016za potraviny7,4819.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
28.10.2016
693/2016za potraviny46,2219.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
27.10.2016
692/2016za potraviny89,4719.10.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
27.10.2016
691/2016za potraviny118,3619.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
26.10.2016
690/2016za potraviny73,1314.10.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
21.10.2016
689/2016za dopravu1402,9513.10.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Lipt. Mikuláš
27.10.2016
688/2016za opravu31,5413.10.2016INFONET CENTRUM, s.r.o.
A. Bernoláka 54
034 01 Ružomberok
19.10.2016
687/2016telekom. popl.185,5812.10.2016Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
24.10.2016
686/2016za potraviny136,7312.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
24.10.2016
685/2016za služby439,8012.10.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Liptovská Osada
7.10.2016
684/2016za materiál a potraviny414,0212.10.2016COOP Jednota
spotrebné družstvo
1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
19.10.2016
683/2016za materiál556,4511.10.2016CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606
031 01 Lipt. Mikuláš
11.10.2016
682/2016za materiál617,3110.10.2016Peter Chlepko, CHP stavba
L. Osada 695
034 73
14.10.2016
681/2016za materiál56,9610.10.2016AUTOELMAT
Ing. Jaroslav Hudec
034 73 Liptovská Osada 708
10.10.2010
680/2016za potraviny39,1910.10.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
12.10.2016
679/2016za služby199,1610.10.2016Kvetoslava Vieriková - KVETA
034 73 Liptovská Osada 402
20.10.2016
678/2016telekom. popl.103,847.10.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.10.2016
677/2016za služby2767.10.2016EKOTEC, spol. s.r.o.
Lamačská cesta 20
841 03 Bratislava
19.10.2016
676/2016poplatky121,427.10.2016Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
11.10.2016
675/2016za potraviny92,356.10.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
13.10.2016
674/2016za potraviny50,366.10.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
19.10.2016
673/2016za potraviny367,906.10.2016Inmedia, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
16.10.2016
672/2016za služby726.10.2016Poľnohospodárske družstvo
034 73 Liptovská Osada
18.10.2016
671/2016za materiál92,385.10.2016Verex - Elto, a.s.
Priemyselná 22
031 01 Lipt. Miikuláš
30.10.2016
670/2016za potraviny61,215.10.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
14.10.2016
669/2016za potraviny172,865.10.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
17.10.2016
668/2016za potraviny95,705.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
17.10.2016
667/2016za potraviny35,465.10.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
18.10.2016
666/2016za služby365.10.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.10.2016
665/2016za služby785.10.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.10.2016
664/2016za materiál956,405.10.2016Lesná škôlka Dunaj
Ján Dunaj
Jesenského 2026
069 01 Snina
10.10.2016
663/2016za vodu1284,565.10.2016Vodárenská spoločnosť
Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok
20.10.2016
662/2016
za služby142,235.10.2016TS Ružomberok, a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
17.10.2016
DFZ 12/2016za služby403.10.2016Slovenská komora stav. inž.
Mýtna 29
811 07 Bratislava
30.9.2016
661/2016za potraviny a materiál262,723.10.2016KORUNA. s.r.o.
Bytčianska 114
010 03 Žilina
30.9.3016
660/2016za potraviny19,7630.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
13.10.2016
659/2016za potraviny3030.9.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
12.10.2016
658/2016za potraviny45,2429.9.2016Ovocentrum spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
30.9.2016
657/2016za potraviny56,5829.9.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
25.9.2016
656/2016za potraviny71,3429.9.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
27.9.2016
655/2016za potraviny109,2029.9.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
6.10.2016
654/2016za potraviny46,0229.9.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
10.10.2016
653/2016za potraviny42,2329.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
6.10.2016
652/2016za potraviny80,9029.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
10.10.2016
651/2016za potraviny115,5229.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
11.10.2016
650/2016za potraviny5,3429.9.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
7.10.2016
649/2016za potraviny57,8729.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
5.10.2016
648/2016za potraviny54,3529.9.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
7.10.2016
647/2016za potraviny5,7029.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
7.10.2016
646/2016za služby153,7529.9.2016TS Ružomberok, a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
10.10.2016
645/2016za služby16828.9.2016EMI DUBOVSKÝ, s.r.o.
Vŕštek 435
034 73 Liptovská Osada
4.10.2016
644/2016za služby7226.9.2016Poľnohospodárske družstvo
034 73 Liptovská Osada
5.10.2016
643/2016za služby6526.9.2016Peter Chudjak
Hrabovská cesta 9
034 01 Ružomberok
7.10.2016
642/2016telekom. poplatok51,5226.9.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3.10.2016
641/2016za potraviny71,2126.9.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
1.10.2016
640/2016za potraviny100,3023.9.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
13.7.2016
639/2016za potraviny28,0923.9.2016Ovocentrum spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
20.9.2016
638/2016za potraviny250,3723.9.2016Inmedia, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
29.9.2016
637/2016za potraviny68,4423.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
3.10.2016
636/2016za potraviny62,2223.9.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
3.10.2016
635/2016za služby1969,0519.9.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
27.9.2016
634/2016za potraviny127,6019.9.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
23.9.2016
633/2016za materiál16,8019.9.2016VBV Invest s.r.o.
M. R. Štefánika 216
093 01 Vranov nad Topľou
23.9.2016
632/2016za potraviny95,0419.9.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
25.7.2016
631/2016za materiál457,8019.9.2016Jozef Smrhola - OLYMP
Madarovska 145
935 87 Santovka
22.9.2016
630/2016za potraviny98,6819.9.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
22.9.2016
629/2016za potraviny7,9416.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
28.9.2016
628/2016za potraviny64,1814.9.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
22.9.2016
627/2016za potraviny154,4114.9.2016Inmedia, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
18.9.2016
626/2016za potraviny91,6514.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
26.9.2016
625/2016za potraviny60,0614.9.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
26.9.2016
624/2016za potraviny25,4214.9.2016Ovocentrum spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
13.9.2016
623/2016za potraviny226,3614.9.2016Inmedia, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
22.9.2016
622/2016za potraviny29,2214.9.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
26.9.2016
621/2016za potraviny53,1014.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
27.9.2016
620/2016za potraviny1,6414.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
23.9.2016
619/2016za knihy159,5012.9.2016CBS spol. s.r.o
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
20.9.2016
618/2016za materiál48,5912.9.2016AUTOELMAT
Ing. Jaroslav Hudec
034 73 Liptovská Osada 708
14.9.2016
617/2016za služby160,3812.9.20163Wslovakia s.r.o
Na Vinohrady 692/59
911 05 Trenčín.
2.10.2016
616/2016telekom. poplatok184,3612.9.2016Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
24.9.2016
DFZ 11/2016za fin. sprav.26,4012.9.2016Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
23.9.2016
615/2016
za materiál a potraviny225,749.9.2016COOP Jednota
spotrebné družstvo
1. mája 54
031 25 Liptovský Mikuláš
20.9.2016
614/2016za odvoz odpadu99,948.9.2016TS Ružomberok, a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
20.9.2016
613/2016
za potraviny144,608.9.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
21.9.2016
612/2016za potraviny84,238.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
20.9.2016
DFZ 10/2016za služby256.9.2016Petit Press, a.s.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
13.9.2016
611/2016telekom. poplatky109,207.9.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
19.9.2016
610/2016za materiál234,357.9.2016Peter Chlepko, CHP stavba
L. Osada 695
034 73
14.9.2016
609/2016za potraviny71,617.9.2016Liptovské pekárne a cukrárne
Včela Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
12.9.2016
608/2016za potraviny72,106.9.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
10.9.2016
607/2016za služby366.9.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.9.2016
606/2016za služby786.9.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.9.2016
605/2016za odvoz odpadu2886.9.2016Poľnohospodárske družstvo
034 73 Liptovská Osada
14.9.2016
604/2016za odvoz odpadu1686.9.2016EMI DUBOVSKÝ, s.r.o.
Vŕštek 435
034 73 Liptovská Osada
14.9.2016
603/2016poplatky425,505.9.2016Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
12.9.2016
602/2016za potraviny a materiál289,745.9.2016KORUNA. s.r.o.
Bytčianska 114
010 03 Žilina
31.8.2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
601/2016za potraviny43,625.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
16.9.2016
600/2016za potraviny41,765.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
19.9.2016
599/2016za potraviny280,895.9.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
15.9.2016
DFZ 9/2016za služby845.9.2016Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
9.9.2016
598/2016za potraviny73,925.9.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
31.8.2016
597/2016za potraviny58,762.9.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
15.9.2016
596/2016za potraviny37,242.9.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
14.9.2016
595/2016za potraviny67,402.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
13.9.2016
594/2016za potraviny64,582.9.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
14.9.2016
593/2016za služby18031.8.2016Amitos consulting s.r.o.
Martinengova 10
811 02 Bratislava
14.9.2016
592/2016za služby37,5030.8.2016LIKVIDÁTORLM
Jakub Macík
Žiarska 635/4
031 04 Lipt. Mikuláš
30.9.2016
591/2016za potraviny90,1930.8.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
12.9.2016
590/2016za potraviny43,4326.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
8.9.2016
589/2016za potraviny169,0526.8.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
4.9.2016
588/2016za potraviny9,9026.8.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
8.9.2016
587/2016
poplatky8,4226.8.2016Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
2.9.2016
586/2016za odvoz odpadu230,6225.8.2016TS Ružomberok , a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
5.9.2016
585/2016telekom. poplatok51,4225.8.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
5.9.2016
584/2016za potraviny85,4325.8.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
1.9.2016
583/2016za potraviny120,7825.8.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
7.9.2016
582/2016za potraviny73,2125.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
7.9.2016
581/2016za potraviny61,2225.8.2016Ovocentrum, s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
23.8.2016
580/2016za potraviny148,2822.8.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
5.9.2016
579/2016za potraviny89,8022.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
5.9.2016
578/2016za potraviny70,1222.8.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
2.9.2016
577/2016za služby1999,9919.8.2016ELPRA SK, s.r.o.
Liptovská Lúžna 2496
034 72
23.8.2016
576/2016za potraviny401,7219.8.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
28.8.2016
575/2016za potraviny93,6019.8.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
1.9.2016
574/2016za potraviny51,5819.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
1.9.2016
573/2016za potraviny35,2919.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
2.9.2016
572/2016za potraviny53,8819.8.2016Ovocentrum, s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
16.8.2016
571/2016za potraviny60,9119.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
30.8.2016
570/2016za materiál409,1018.8.2016TECHLES. s.r.o
Demänovská 212
031 01 Liptovský Mikuláš
30.8.2016
569/2016za materiál13618.8.2016Zoltán Németh HiPi. sk
Vysoká ul. 2573/15
934 01 Levice

24.7.2016
568/2016za telefón185,4018.8.2016Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
24. 8. 2016
567/2016za odvoz odpadu95,1318.8.2016TS Ružomberok , a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
24.8.2016
566/2016za potraviny247,3016.8.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
29.8.2016
565/2016za potraviny91,9016.8.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
26.8.2016
564/2016za potraviny74,8616.8.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
25.8.2016
563/2016za potraviny37,4816.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
25.8.2016
562/2016za potraviny51,5916.8.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
24.8.2016
561/2016za potraviny91,0915.8.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
21.8.2016
560/2016za odvoz odpadu94,1715.8.2016TS Ružomberok , a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
25.8.2016
559/2016za odvoz odpadu1320,5615.8.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
27.8.2016
558/2016za potraviny81,1311.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
22.8.2016
557/2016za potraviny70,1911.8.2016Ovocentrum, s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
9.8.2016
556/2016za potraviny93,5411.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
24.8.2016
555/2016telekom. poplatok108,9111.8.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.8.2016
554/2016za potraviny5,3011.8.2016COOP Jednota
spotrebné družstvo
1. mája 54
03125 Liptovský Mikuláš
17.8.2016
553/2016za materiál321,5811.8.2016Peter Chlepko , CHP - stavba
Liptovská Osada 695
034 73
13.8.2016
552/2016za vybavenie765,3611.8.2016Marcela Kavalková Faturová
FIRE systém
Nižná Korňa 501
023 21 Korňa
23.8.2016
551/2016kanc. potreby87,289.8.2016PAPERA, s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
23.8.2016
550/2016poplatky28,428.8.2016Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
11.8.2016
549/2016za potraviny251,418.8.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
18.8.2016
548/2016za materiál125,548.8.2016Karel Kleisner - Santec
Ke hřišti 298/3
181 00 Praha 8
15.8.2016
547/2016za potraviny52,555.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
15.8.2016
546/2016za potraviny173,465.8.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
11.8.2016
545/2016za potraviny64,785.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
16.8.2016
544/2016za potraviny43,165.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
17.8.2016
543/2016za potraviny86,585.8.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
18.8.2016
542/2016za potraviny57,805.8.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
17.8.2016
541/2016za potraviny44,405.8.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
18.8.2016
540/2016za potraviny100,685.8.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
15.8.2016
539/2016poplatky1755.8.2016Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
15.8.2016
DFZ 8/2016za publikáciu62,455.8.2016Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina
19.8.2016
538/2016za materiál a služby2559,205.8.2016Miroslav Brenkus Slovmont
Okružná 2057/12
026 01 Dolný Kubín
11.8.2016
537/2016za potraviny112,344.8.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
11.8.2016
536/2016za odvoz odpadu1443.8.2016Poľnohospodárske družstvo
Liptovská Osada
034 73
16.8.2016
535/2016za služby363.8.2016Ondrej Glemba
GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.8.2016
534/2016za služby783.8.2016Ondrej Glemba
GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.8.2016
533/2016
kanc. potreby13,802.8.2016Ing. Zsolt Marczibal
CONNECT
925 41 Kráľov Brod
8.8.2016
532/2016za potraviny1,102.8.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
12.8.2016
531/2016za potraviny57,842.8.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
9.8.2016
530/2016za potraviny a materiál404,271.8.2016KORUNA s.r.o.
Bytčianska 114
010 03 Žilina
29.7.2016
529/2016
za opravu78,401.8.2016Benčo Ľuboš
Lisková 561
03481
16.8.2016
528/2016za potraviny160,44
29.7.2016Ovocentrum, s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
26.7.2016
527/2016za služby88,3229.7.2016Spig, s.r.o.
Tulská 2
96001 Zvolen
27.7.2016
526/2016za potraviny16,2428.7.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
10.8.2016
525/2016za potraviny55,9028.7.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
10.8.2016
524/2016za potraviny62,7828.7.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
11.8.2016
523/2016za vstup do bazénov13526.7.2016YVEX, s.r.o.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
8.8.2016
522/2016za ubytovanie12026.7.2016Helena Ferenčíková
Čutkovská 8131/14
034 06 Ružomberok
1.8.2016
521/2016za potraviny50,4926.7.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
2.8.2016
520/2016za potraviny69,7426.7.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
8.8.2016
519/2016za materiál69
26.7.2016Daniel Málik
Liptovská Osada 505
034 73
8.8.2016
518/2016za potraviny12,9626.7.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
27.7.2016
517/2016za potraviny234,3526.7.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
26.7.2016
516/2016za vodu557,5225.7.2016Vodárenská spoločnosť
Ružomberok a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok
7.8.2016
515/2016za potraviny38,8825.7.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
4.8.2016
514/2016za potraviny27,1125.7.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
5.8.2016
513/2016
za potraviny269,1325.7.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
31.7.2016
512/2016za potraviny62,2825.7.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
5.8.2016
511/2016za potraviny183,6425.7.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
3.8.2016
510/2016za potraviny57,5425.7.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
3.8.2016
509/2016za odvoz odpadu141,2525.7.2016TS Ružomberok , a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
4.8.2016
508/2016za služby216,9025.7.2016MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
22.7.2016
507/2016za potraviny65,4725.7.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
31.7.2016
506/2016telekom. poplatok54,2222.7.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3.8.2016
505/2016za služby telekom.43,2022.7.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3.8.2016
504/2016za služby75,3622.7.2016DATATRADE s.r.o.
Moyzesova 12
953 01 Zlaté Moravce
3.8.2016
503/2016za služby čistiareň199,1622.7.2016Kvetoslava Vieriková - KVETA
Liptovská Osada 402
034 73
1.8.2016
502/2016za potraviny24,5419.7.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
28.7.2016
501/2016za potraviny242,6519.7.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
28.7.2016
500/2016za potraviny102,4219.7.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
1.8.2016
499/2016za potraviny77,4319.7.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
1.8.2016
498/2016za potraviny100,5719.7.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
28.7.2016
497/2016za potraviny215,7919.7.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
24.7.2016
496/2016za opravu VO138,5818.7.2016Peter Bátory
Liptovská Lúžna 738
03472
28.7.2016
495/2016poistné811,3318.7.2016GENERALI poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 01 Bratislava
20.8.2016
494/2016za potraviny302,1118.7.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
21.7.2016
493/2016za odvoz odpadu41418.7.2016Ľupčianka, s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 liptovský Mikuláš
30.7.2016
492/2016za odvoz odpadu1268,3415.7.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
25.7.2016
491/2016za potraviny103,1715.7.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
21.7.2016
490/2016za odvoz odpadu16814.7.2016EMI DUBOVSKÝ, s.r.o.
Vŕštek 435
034 73 Liptovská Osada
25.7.2016
489/2016za materiál147,6013.7.2016UNI - JAS, Ján Janovec
Do Baničného 1
034 01 Ružomberok
4.7.2016
488/2016za potraviny61,9813.7.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
27.7.2016
487/2016za služby a materiál445,0213.7.2016Vodárenská spoločnosť a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok
20.7.2016
486/2016za odvoz odpadu82,6612.7.2016TS Ružomberok , a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
21.7.2016
485/2016za odvoz odpadu55,7412.7.2016TS Ružomberok , a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
21.7.2016
484/2016za služby a materiál209,6012.7.2016Daniel Málik
Liptovská Osada 505
034 73
26.7.2016
483/2016telekom. poplatky185,2911.7.2016Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
24.7.2016
482/2016za potraviny84,4611.7.2016Bidvest Slovakia , s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 NOVÉ MESTO N. VÁHOM
18.7.2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum splatnosti
481/2016za potraviny75,9011.7.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
21.7.2016
480/2016za potraviny64,7111.7.2016
Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
11.7.2016
479/2016za potraviny81,0811.7.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
17.7.2016
478/2016za potraviny155,3711.7.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
14.7.2016
477/2016za potraviny24,4011.7.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
20.7.2016
476/2016za potraviny44,1911.7.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
21.7.2016
475/2016za potraviny5,9611.7.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
22.7.2016
474/2016za potraviny148,9611.7.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
22.7.2016
473/2016za mat. a potraviny391,4111.7.2016COOP Jednota
spotrebné družstvo
1. mája 54
Liptovský Mikuláš
21.7.2016
472/2016za materiál252,6411.7.2016AUTOELMAT
Ing. Jaroslav Hudec
034 73 Lipt. Osada 708
10.7.2016
471/2016za materiál50011.7.2016AMOS - SERVICES, s.r.o.
Hlavná 276
935 31 Horná Seč
20.7.2016
470/2016za služby968.7.2016ARCHÍV TATRY, s.r.o.
Vrbická 1993
031 01 Liptovský Mikuláš
25.7.2016
469/2016poplatky17,868.7.2016Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
11.7.2016
468/2016za odvoz odpadu307.7.2016LIKVIDÁTORLM
Jakub Macík
Žiarska 635/4
031 04 Liptovský Mikuláš
30.7.2016
467/2016za materiál127.7.2016AGRODRUŽSTVO BEĽAN
Šoltésovej 23
034 01 Ružomberok
14.7.2016
466/2016za potraviny80,737.7.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
11.7.2016
465/2016za služby20007.7.2016ELPRA, spol. s.r.o.
Liptovská Lúžna 2496
034 72
20.7.2016
464/2016za materiál587,807.7.2016Peter Chlepko - CHP stavba
Liptovská Osada 695
034 73 Liptovská Osada
14.7.2016
463/2016telekom. poplatok103,977.7.2016Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.7.2016
462/2016za služby786.7.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.7.2016
461/2016za služby366.7.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.7.2016
460/2016za dopravu2886.7.2016Poľnohospodár.družstvo
Liptovská Osada
034 73
15.7.2016
459/2016za služby156.7.2016Medicstar, s.r.o.
Bystrická cesta 124
034 01 Ružomberok
31.7.2016
458/2016za potraviny35,264.7.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
6.7.2016
457/2016poistné126,504.7.2016Generali Poisťovňa , a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
26.9.2016
456/2016za vodu1357,514.7.2016Vodárenská spoločnosť, a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok
18.7.2016
455/2016za softwér230,404.7.2016KROS, a.s.
A. Rudnaya 21
010 01 Žilina
18.7.2016
454/2016za knihu20,371.7.2016Martinus, s.r.o.
M.R.Štefánika 58
036 01 Martin
5.7.2016
453/2016za odvoz odpadu721.7.2016Poľnohospodár.družstvo
Liptovská Osada
034 73
13.7.2016
452/2016za potraviny70,741.7.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
14.7.2016
451/2016za potraviny2,201.7.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
13.7.2016
450/2016za potraviny85,441.7.2016OVOCENTRUM spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
28.6.2016
449/2016za potraviny a materiál353,291.7.2016Koruna , s.r.o.
Bytčianska 114
010 03 Žilina
30.6.2016
448/2016za potraviny45,921.7.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
14.7.2016
447/2016za potraviny59,771.7.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
14.7.2016
446/2016za odvoz odpadu62,4529.6.2016TS Ružomberok, a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
11.7.2016
445/2016
za potraviny160,4029.6.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
11.7.2016
444/2016za služby40029.6.2016
Rudolf Húšťava
034 73 Liptovská Osada 440
29.6.2016
443/2016za telefón183,0228.6.2016Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
24.6.2016
442/2016za materiál401,5628.6.2016Juraj Paško - INEP
Likavka 1047
034 95 Likavka
1.7.2016
441/2016za knihy43,1028.6.2016Vydavateľstvo Fragment , s.r.o.
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava
21.6.2016
440/2016za potraviny135,9927.6.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
3.7.2016
439/2016za potraviny53,0927.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
7.7.2016
438/2016za potraviny53,6127.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
11.7.2016
437/2016za potraviny131,3827.6.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
8.7.20164
436/2016za potraviny42,4027.6.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
2.5.2016
435/2016za potraviny48,8927.6.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
29.6.2016
434/2016za materiál20,8824.6.2016Centrum polygraf. služieb
Sklabinská 1
831 06 Bratislava
20.7.2016
433/2016za materiál60024.6.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Liptovská Osada
21.7.2016
432/2016za potraviny52,2523.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
6.7.2016
431/2016za potraviny49,5423.6.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
6.7.2016
430/2016za potraviny78,4123.6.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
1.7.2016
429/2016telekom. poplatok51,6222.6.2016Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
4.7.2016
428/2016za potraviny238,5721.6.2016OVOCENTRUM spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
21.6.2016
427/2016
za potraviny42,0821.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
4.7.2016
426/2016za potraviny168,0321.6.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
30.6.2016
425/2016za potraviny57,6421.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
5.7.2016
424/2016za materiál9020.6.2016Viera Gimecká
1. mája 173/11
911 01 Trenčín
9.6.2016
423/2016za materiál183,7920.6.2016BAŇA Ružomberok spol. s.r.o.
Bystrická cesta 51
034 01 Ružomberok
1.7.2016
DFZ 7/2016za materiál51620.6.2016K2, s.r.o.
Makov 339
023 56
26.6.2016
422/2016za odvoz odpadu
39917.6.2016ĽUPČIANKA, s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.6.2016
421/2016za odvoz odpadu317.6.2016ĽUPČIANKA, s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.6.2016
420/2016za potraviny165,2416.6.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
27.6.2016
419/2016za potraviny30,8916.6.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
18.6.2016
418/2016za potraviny95,0916.6.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
20.6.2016
417/2016za potraviny34,1316.6.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
15.6.2016
416/2016za potraviny173,9016.6.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
23.6.2016
415/2016za potraviny37,3416.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
27.6.2016
414/2016za potraviny53,9416.6.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
26.6.2016
413/2016za služby198,9616.6.2016SPIG , s.r.o.
Tulská 2
960 01 Zvolen
21.6.2016
412/2016za služby1258,0415.6.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
24.6.2016
411/2016za potraviny105,1815.6.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
23.6.2016
410/2016za materiál4,4415.6.2016VEREX-ELTO, a.s.
Priemyselná 22
031 01 Liptovský Mikuláš
15.7.2016
409/2016za služby79,9015.6.2016Daniel Málik
Liptovská Osada 505
034 73
27.6.2016
408/2016za služby122,2715.6.2016Ing. Katarína Milkovičová
KAMEA
Riadok 44
034 01 Ružomberok
25.5.2016
407/2016za služby30015.6.2016Safirs, s.r.o.
E. Bohúňa 2067/12
034 01 Ružomberok
24.6.2016
406/2016licenčný poplatok16,8013.6.2016SOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
23.6.2016
405/2016za potraviny33,3313.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
23.6.2016
404/2016za potraviny7,2913.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
24.6.2016
403/2016za potraviny13,1413.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
24.6.2016
402/2016za potraviny55,0213.6.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
15.6.2016
401/2016za prepravu9310.6.2016RS - Building, s.r.o.
Korytnická cesta 151
034 73 Liptovská Osada
14.6.2016
400/2016za materiál800,0810.6.2016Peter Chlepko - CHP stavba
Liptovská Osada 695
034 73 Liptovská Osada
14.6.2016
399/2016za materiál204,9410.6.2016Peter Chlepko - CHP stavba
Liptovská Osada 695
034 73 Liptovská Osada
14.6.2016
398/2016za materiál81010.6.2016BINS, s.r.o.
Vašinova 61
94901 Nitra
24.6.2016
397/2016za potraviny a materiál710,159.6.2016COOP Jednota
spotrebné družstvo
1. mája 54
Liptovský Mikuláš
20.6.2016
396/2016za potraviny66,909.6.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
19.6.2016
395/2016za potraviny1299.6.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
22.6.2016
394/2016za potraviny128,989.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
22.6.2016
393/2016telekom. poplatky109,648.6.2016Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
20.6.2016
392/2016za služby1028.6.2016Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
Na Kopanici 1435/37
026 01 Dolný Kubín
14.6.2016
391/2016za materiál908.6.2016Viera Gimecká
1. mája 173/11
911 01 Trenčín
9.6.2016
390/2016za potraviny129,748.6.2016OVOCENTRUM spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
31.5.2016
389/2016za potraviny84,208.6.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
20.6.2016
388/2016za potraviny28,608.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
21.6.2016
387/2016za potraviny314,418.6.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
16.6.2016
386/2016za potraviny23,258.6.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
16.6.2016
385/2016za potraviny29,178.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
20.6.2016
384/2016za kanc. potreby132,328.6.2016PAPERA, s.r.o.
Čerešňová 17
974 05 Banská Bystrica
22.6.2016
383/2016poplatky161,508.6.2016Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
13.6.2016
382/2016za materiál6487.6.2016UNI - JAS Ján Janec
B.S. Timravy 13
010 08 Žilina
10.6.2016
381/2016za odpad231,597.6.2016TS Ružomberok, a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
16.6.2016
380/2016za odvoz odpadu727.6.2016Poľnohospodárske družstvo
Liptovská Osada
034 73
16.6.2016
379/2016za potraviny88,356.6.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
11.6.2016
378/2016za materiál291,526.6.2016BAŇA Ružomberok spol. s.r.o.
Bystrická cesta 51
034 01 Ružomberok
17.6.2016
377/2016za materiál45,906.6.2016AGRODRUŽSTVO BEĽAN
Šoltésovej 23
034 01 Ružomberok
16.6.2016
376/2016za služby786.6.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.6.2016
375/2016za služby366.6.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.6.2016
374/2016za materiál a dopravu2016.6.2016TBG Doprastav, a.s.
Bratislavská 83
902 01 Pezinok
29.5.2016
373/2016za služby103,206.6.2016Disig, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
13.6.2016
372/2016za služby27003.6.2016Dalibor Janči
Partizánov 508
034 73 Liptovská Osada
25.5.2016
371/2016za služby20003.6.2016ELPRA, spol. s.r.o.
Liptovská Lúžna 2496
034 72
31.5.2016
370/2016za materiál222,823.6.2016AUTOELMAT
Ing. Jaroslav Hudec
034 73 Liptovská Osada 708
7.6.2016
369/2016za potraviny24,683.6.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
15.6.2016
368/2016za potraviny117,863.6.2016HISPA, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
15.6.2016
367/2016za potraviny54,563.6.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
15.6.2016
366/2016za potraviny28,983.6.2016Bidvest Slovakia, s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
16.6.2016
365/2016za potraviny49,633.6.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
6.6.2016
364/2016za potraviny33,863.6.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
16.6.2016
363/2016za potr. a materiál444,501.6.2016KORUNA, s.r.o.
Bytčianska 114
010 03 Žilina
31.5.2016
362/2016za potraviny27,8631.5.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
10.6.2016
361/2016za potraviny24,9831.5.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
034 72
14.6.2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
360/2016za potraviny100,8431.5.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
13.6.2016
359/2016za materiál44,8030.5.2016Daniel Málik
Liptovská Osada 505
034 73
7.6.2016
358/2016za potraviny42,7930.5.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
17.3.2016
357/2016za materiál24,9630.5.2016PENTA
s.r.o.
817 62 Bratislava
6.6.2016
356/2016za služby36030.5.2016JF, spol. s.r.o.
Záhradná 4
962 12 Detva
7.6.2016
355/2016za materiál-140,2630.5.2016TIPA, spol. s.r.o.
Sadová 2749/42
746 01 Opava - Předměstí
25.4.2016
354/2016za materiál796,8027.5.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Liptovská Osada
29.5.2016
353/2016za služby a dopravu50027.5.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Liptovská Osada
6.5.2016
352/2016za potraviny103,6127.5.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 80 Liptovský Mikuláš
2.6.2016
351/2016
za potraviny69,4726.5.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
7.6.2016
350/2016za potraviny38,2626.5.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
8.6.2016
349/2016za potraviny37,2526.5.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
9.6.2016
348/2016za potraviny351,5226.5.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
2.6.2016
347/2016za knihy5526.5.2016Melánia Polončanová
predaj literatúry
Mierová 1
976 13 Slovenská Ľupča
31.5.2016
346/2016za potraviny57,7026.5.2016OVOCENTRUM, spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
24.5.2016
345/2016
za audit597,4926.5.2016AT - AUDIT s.r.o.
M. Hattalu 2298/19
026 01 Dolný Kubín
5.6.2016
344/2016za služby119425.5.2016KOODIS spol. s.r.o.
P . Pazmánya 49/3
927 01 Šaľa
20.10.2015
343/2016za materiál335,8425.5.2016Blachotrapez, s.r.o.
Vojtaššákova 604
027 44 Tvrdošín
20.5.2016
342/2016telekom. poplatky51,4223.5.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3.6.2016
341/2016za dopravu7223.5.2016Poľnohospodárske družstvo
Liptovská Osada
034 73
2.6.2016
340/2016za materiál243,1623.5.2016AGRODRUŽSTVO BELAN
Šoltésovej 23
034 01 Ružomberok
30.5.2016
339/2016za potraviny181,2523.5.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
915 01
6.6.2016
338/2016za potraviny64,5923.5.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
25.5.2016
337/2016za potraviny38,5623.5.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
18.5.2016
336/2016za potraviny69,4423.5.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
16.5.2016
335/2016za potraviny62,5723.5.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
31.5.2016
334/2016za potraviny34,3223.5.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
1.6.2016
333/2016za potraviny24,6023.5.2015Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
2.6.2016
332/2016za potraviny185,0623.5.2016OVOCENTRUM, spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
17.5.2016
331/2016za potraviny41,7523.5.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
26.5.2016
330/2016za potraviny29,6823.5.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
26.5.2016
329/2016za potraviny38,2623.5.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
1.6.2016
328/2016za potraviny46,1823.05.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
30.05.2016
327/2016za odvoz odpadu319.05.2016ĽUPČIANKA, s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.05.2016
326/2016za odvoz odpadu43819.05.2016ĽUPČIANKA, s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.05.2016
325/2016za služby16816.05.2016EMI DUBOVSKÝ, s.r.o.
Vŕštek 435
034 73 Liptovská Osada
19.05.2016
324/2016popl.banke6016.05.2016Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
20.05.2016
323/2016za potraviny46,4816.05.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
25.05.2016
322/2016za potraviny220,6716.05.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
22.05.2016
321/2016za potraviny24,5416.05.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
915 01
26.05.2016
320/2016za potraviny54,6116.05.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
27.05.2016
319/2016za služby59,7612.05.2016VÚB , a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava 25
10.05.2016
318/2016za potraviny59,8813.05.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 80 Liptovský Mikuláš
21.05.2016
317/2016za odvoz odpadu7213.05.2016Poľnohospodárske družstvo
Liptovská Osada
034 73
26.05.2016
316/2016za materiál409,3612.05.2016Peter Chlepko, CHP - stavba
Liptovská Osada 695
034 73 Liptovská Osada
14.05.2016
315/2016za odpad1263,1912.05.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
03101 Liptovský Mikuláš
27.05.2016
314/2016telekom. poplatok185,4912.05.2016Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
24.05.2016
313/2016za potraviny57,6012.05.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
14.05.2016
312/2016za potraviny31,5112.05.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
23.05.2016
311/2016poistné41211.05.2016Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
09.06.2016
310/2016za materiál36011.05.2016Bobell, s.r.o.
Liptovská Osada 200
034 73 Liptovská Osada
16.05.2016
309/2016telekom. poplatok103,8411.05.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
18.05.2016
308/2016za materiál a potraviny569,8911.05.2016COOP Jednota
spotrebné družstvo
1. mája 54
03125 Liptovský Mikuláš
18.05.2016
307/2016za materiál31,9009.05.2016AUTOELMAT
Ing. Jaroslav Hudec
034 73 Liptovská Osada 708
10.05.2016
306/2016za potraviny84,8409.05.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
16.05.2016
305/2016za potraviny8,8609.05.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
12.05.2016
304/2016za potraviny30,7209.05.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
12.05.2016
303/2016za potraviny109,1809.05.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
18.05.2016
302/2016za potraviny235,1009.05.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
15.05.2016
301/2016za potraviny66,5809.05.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
19.05.2016
300/2016za potraviny67,8009.05.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
11.05.2016
299/2016za potraviny15,2509.05.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
20.05.2016
298/2016za potraviny56,2209.05.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
915 01
23.05.2016
297/2016za potraviny72,2009.05.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
16.05.2016
296/2016za dopravu321,3609.05.2016AGRODRUŽSTVO BELAN
Šoltésovej 23
034 01 Ružomberok
20.05.2016
295/2016za materiál241,9209.05.2016KOVO Bohunka
výrobné družstvo
Korytnická 324
034 03 Ružomberok
10.05.2016
294/2016za služby10805.05.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Liptovská Osada
29.05.2016
293/2016za služby977,4005.05.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Liptovská Osada
29.05.2016
292/2016za odvoz odpadu41,3105.05.2016TS Ružomberok a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
16.05.2016
291/2016za odvoz odpadu7205.05.2016Poľnohospodárske družstvo
Liptovská Osada
034 73
17.05.2016
290/2016za služby1805.05.2016Ing. Miroslav Zrník
Hasičská 242/18
034 91 Ľubochňa
15.05.2016
289/2016za služby60005.05.2016MADE spol. s.r.o.
Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica
16.05.2016
288/2016za služby7805.05.2016Ondrej Glemba
GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.05.2016
287/2016za služby3605.05.2016Ondrej Glemba
GLOBAL
D. Makovického 1624/8
034 01 Ružomberok
14.05.2016
286/2016za potraviny88,4306.05.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 80 Liptovský Mikuláš
12.05.2016
285/2016poplatky390,5204.05.2016Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
10.05.2016
284/2016za materiál40004.05.2016MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
Kamenné pole 4554/6
031 01 Liptovský Mikuláš
16.05.2016
283/2016za potraviny112,4303.05.2016OVOCENTRUM, spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
03.05.2016
282/2016za potraviny513,4902.05.2016KORUNA s.r.o.
Bytčianska 114
010 03 Žilina
30.04.2016
281/2016za materiál18,0003.05.2016AGRODRUŽSTVO BELAN
Šoltésovej 23
034 01 Ružomberok
14.05.2016
280/2016za potraviny61,7929.04.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
915 01
12.05.2016
279/2016za služby30,0002.05.2016BAL KAP - STAV
031 04 Liptovský Mikuláš
01.06.2016
278/2016za potraviny12,9102.05.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
13.05.2016
277/2016za potraviny99,2028.04.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
02.05.2016
276/2016za materiál171,8027.04.2016Daniel Málik
Liptovská Osada 505
03473
11.05.2016
275/2016za potraviny107,8627.04.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
10.05.2016
274/2016za knihy128,2527.04.2016Vydavateľstvo Fragment, s.r.o
Mickiewiczova 9
811 07 Bratislava 1
21.04.2016
273/2016za odvoz odpadu241,2027.04.2016TS Ružomberok a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
06.05.2016
272/2016za potraviny29,0626.04.2016OVOCENTRUM, spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
27.04.2016
271/2016za potraviny63,9326.04.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
09.05.2016
270/2016za potraviny14,2826.04.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
915 01
09.05.2016
269/2016za potraviny66,9426.04.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek, k.s.
1. mája 1919
031 80 Liptovský Mikuláš
268/2016za potraviny71,4525.04.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
27.04.2016
267/2016za materiál68,3525.04.2016ŠPORTUJEME , s.r.o.
Ipeľská 13
821 07 Bratislava
27.04.2016
266/2016za dopravu57625.04.2016Vojtech Klocháň VOMA
Malatiná 353
026 01 Dolný Kubín
10.01.2016
265/2016za potraviny10,1525.04.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
06.05.2016
264/2016za potraviny150,9422.04.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
915 01
05.05.2016
263/2016za potraviny181,4022.04.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
01.05.2016
262/2016za potraviny42,4622.04.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
05.05.2016
261/2016za odvoz odpadu79,7722.04.2016TS Ružomberok a.s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
03.05.2016
260/2016konc. poplatok109,4621.04.2016ASOCIÁCIA HORSKÝCH SÍDIEL
SLOVENSKA
Mestský úrad Vysoké Tatry
062 01 Starý Smokovec
05.05.2016
259/2016za služby18021.04.2016JUDr. Stanislav Hlinka, advokát
Námestie slobody 6208/5
974 01 Banská Bystrica
02.05.2016
258/2016telekom. poplatok51,4221.04.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
03.05.2016
257/2016za odvoz odpadu321.04.2016ĽUPČIANKA, s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.04.2016
256/2016za odvoz odpadu40221.04.2016ĽUPČIANKA, s.r.o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.04.2016
255/2016telekom. poplatok193,6220.04.2016Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
24.04.2016
254/2016za služby199,1620.04.2016Kvetoslava Vieriková
KVETA
034 73 Liptovská Osada 402
22.04.2016
253/2016za potraviny43,8220.04.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
03.05.2016
252/2016za potraviny27,2120.04.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
03.05.2016
251/2016za potraviny63,5420.04.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
034 74 Liptovské Revúce
04.05.2016
DFZ 6/2016konces. poplatok38,5020.04.2016SLOVGRAM
Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava
04.05.2016
250/2016poistné502,3420.04.2016Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
04.05.2016
249/2016za odvoz odpadu14418.04.2016Poľnohospodárske družstvo
Liptovská Osada
034 73
26.04.2016
248/2016poistné202,7018.04.2016KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1
28.04.2016
247/2016za potraviny34,5618.04.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
915 01
02.05.2016
246/2016za potraviny57,6018.04.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
18.04.2016
245/2016za potraviny24,6018.04.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
915 01
28.04.2016
244/2016za potraviny105,8818.04.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
29.04.2016
243/2016za potraviny207,5718.04.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
24.04.2016
242/2016za potraviny53,3618.04.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
28.04.2016
241/2016
za odvoz odpadu1315,0414.04.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
03101 Liptovský Mikuláš
27.04.2016
240/2016za potraviny48,8013.04.2016OVOCENTRUM, spol. s.r.o.
Hlavná stanica 1
034 01 Ružomberok
12.04.2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
239/2016za potraviny5,4013.04.2016HISPA s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
25.04.2016
238/2016za potraviny30,4613.04.2016HISPA s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
25.04.2016
237/2016za potraviny73,5213.04.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA-Lippek k. s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
21.04.2016
236/2016za materiál140,2712.04.2016TIPA, spol. s.r.o.
Sadová 2749/42
746 01 Opava - Předměstí
11.04.2016
235/2016za služby7212.04.2016Poľnohospodárske družstvo
03473 Liptovská Osada
25.04.2016
234/2016za služby43,1512.04.2016INFONET CENTRUM, s.r.o.
A. Bernoláka 54
034 01 Ružomberok
14.04.2016
233/2016za služby11411.04.2016RS - Building, s.r.o.
Korytnická cesta 151
034 73 Liptovská Osada
18.04.2016
232/2016za potraviny115,0811.04.2016INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
10.04.2016
231/2016za potraviny25,9211.04.2016BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
25.04.2016
230/2016za potraviny82,4611.04.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
25.04.2016
229/2016za potraviny110,5908.04.2016HISPA s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
22.04.2016
228/2016za potraviny65,3008.04.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
21.04.2016
227/2016za potraviny70,5208.04.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
18.04.2016
226/2016za potraviny68,9508.04.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
03474 Liptovské Revúce
21.04.2016
225/2016za potraviny38,4608.04.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
03474 Liptovské Revúce
22.04.2016
224/2016za potraviny41,1208.04.2016BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
18.04.2016
223/2016za potraviny59,2308.04.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
03401 Ružomberok
09.04.2016
222/2016za potraviny40,5008.04.2016BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
21.04.2016
221/2016za služby416,1608.04.2016Stredoslovenská energetika-
Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8
010 47 Žilina
20.04.2016
220/2016za odvoz odpadu53,8208.04.2016TS Ružomberok a.s.
Pivovarská 9
03401 Ružomberok
19.04.2016
219/2016za materiál32,0408.04.2016Peter Chlepko, CHP - stavba
Liptovská Osada 695
034 73 liptovská Osada
14.04.2016
218/2016za materiál33,3008.04.2016EastLabs. biz s.r.o.
Solivarská 28
08005 Prešov
15.04.2016
217/2016telekom. poplatok108,4207.04.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
18.04.2016
216/2016za potraviny a materiál665,3407.04.2016COOP Jednota
Liptovský Mikuláš
spotrebné družstvo
ul. 1. mája 54
03125 Liptovský Mikuláš
18.04.2016
215/2019za služby12007.04.2016EMI DUBOVSKÝ, s.r.o.
Vŕštek 435
034 73 Liptovská Osada
14.04.2016
214/2016za služby194,4007.04.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Liptovská Osada
30.04.2016
213/2016za materiál85,6907.04.2016AUTOELMAT
Ing. Jaroslav Hudec
03473 Liptovská Osada 708
10.04.2016
212/2016za služby38406.04.2016OZ Partnerstvo pre MAS
Dolný Liptov
Mostová 17
034 01 Ružomberok
04.04.2016
211/2016za potraviny113,8805.04.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA-Lippek k. s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
11.04.2016
210/2016za potraviny43,0805.04.2016TATRAPEKO, a.s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
11.04.2016
209/2016za materiál3005.04.2016AGRODRUŽSTVO BEĽAN
Šoltésovej 23
03401 Ružomberok
15.04.2016
208/2016za vodu1684,7205.04.2016VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
RUŽOMBEROK, a.s.
Pri Váhu 6
034 06 Ružomberok
17.04.2016
207/2016za služby3605.04.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
Malé Tatry 6068/28
03401 Ružomberok
14.04.2016
206/2016za služby7805.04.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
Malé Tatry 6068/28
03401 Ružomberok
14.04.2016
205/2016za služby3001.04.2016Medicstar, s.r.o.
Bystrická cesta 124
034 01 Ružomberok
01.05.2016
DFZ 5/2016
za služby6001.04.2016MEDIATEL spol. s.r.o.
Miletičova 21
821 08 Bratislava
18.04.2016
204/2016za služby6004.04.2016Húšťava Rudolf
034 73 Liptovská Osada 440
14.04.2016
203/2016poplatky17,8604.04.2016Slovenský futbalový zväz
Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
11.04.2016
202/2016za potraviny a materiál459,2201.04.2016Koruna, s.r.o.
Bytčianska 114
01003 Žilina
31.03.2016
201/2016za služby1431.03.2016Daniel Málik
Liptovská Osada 505
03473 Liptovská Osada
11.04.2016
200/2016za služby59631.03.2016Daniel Málik
Liptovská Osada 505
03473 Liptovská Osada
13.04.2016
199/2016za potraviny96,2231.03.2016HISPA s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
13.04.2016
DFZ 4/2016za služby11,5931.03.2016WebHouse, s.r.o.
Paulínska 20
917 01 Trnava
11.04.2016
198/2016za potraviny69,7930.03.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
03474 Liptovské Revúce
07.04.2016
197/2016za potraviny14,7030.03.2016OVOCENTRUM spol. s r.o.
Hlavná stanica 1
03401 Ružomberok
29.03.2016
196/2016za potraviny42,0830.03.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
05.04.2016
195/2016za potraviny66,9730.03.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
03474 Liptovské Revúce
07.04.2016
194/2016za potraviny 45,8630.03.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
12.04.2016
193/2016za potraviny127,7330.03.2016BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
12.04.2016
192/2016za materiál37,8030.03.2016DAHA, s.r.o.
Kalinovská 5
04022 Košice
30.03.2016
191/2016za potraviny116,3524.03.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA-Lippek k. s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
31.03.2016
190/2016za materiál104,3023.03.2016CORDINA - Ing. Jozef Leško
Jelačičova 14
82108 Bratislava
30.03.2016
189/2016telekom. poplatok51,4223.03.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
04.04.2016
188/2016za služby15023.03.2016SPOLOČNÍK, s.r.o.
Poľná 40/26
03401 Ružomberok
28.03.2016
187/2016za potraviny91,3522.03.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
04.04.2016
186/2016za potraviny104,2122.03.2016BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
04.04.2016
185/2016za potraviny37,5022.03.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
31.03.2016
184/2016za potraviny239,0522.03.2016INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
04.04.2016
183/2016za služby9021.03.2016ADAM KRTKO s.r.o.
Hviezdoslavova 751/56
97401 Banská Bystrica
30.03.2016
182/2016za služby40,8021.03.2016ELPRA, spol. s.r.o.
Liptovská Lúžna 2496
03472
29.03.2016
181/2016za potraviny19,3221.03.2016HISPA s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
30.03.2016
180/2016za potraviny127,7521.03.2016HISPA s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
04.04.2016
179/2016za potraviny128,6421.03.2016HISPA s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
11.03.2016
178/2016za odvoz odpadu48918.03.2016ĽUPČIANKA, s.r.o.
Priemyselná 2053
03101 Liptovský Mikuláš
30.03.2016
177/2016za odvoz odpadu318.03.2016ĽUPČIANKA, s.r.o.
Priemyselná 2053
03101 Liptovský Mikuláš
30.03.2016
176/2015za služby135018.03.2016GRIZZLY, s.r.o.
Kráľovská 811/34
92701 Šaľa
24.03.2016
175/2016za potraviny22,7617.03.2016OVOCENTRUM spol. s r.o.
Hlavná stanica 1
03401 Ružomberok
15.03.2016
174/2016za potraviny122,5217.03.2016BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
28.3.2016
173/2016za potraviny89,9317.03.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
03401 Ružomberok
19.03.2016
172/2016za potraviny75,4616.03.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA-Lippek k. s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
21.03.2016
171/2016za služby27115.03.2016DATAZ, s.r.o.
SNP 313/21
Smolenice
91904
29.03.2016
170/2016za odvoz odpadu1861,1914.03.2016OZO, a.s.
Priemyselná 2053
03101 Liptovský Mikuláš
28.03.2016
169/2016za služby5014.03.2016Ing. Bohuslav Babka
Liptovský Trnovec 169
03101 Liptovský Mikuláš
30.03.2016
168/2016za potraviny126,1414.03.2016HISPA s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
25.03.2016
167/2016za potraviny73,4411.03.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
24.03.2016
166/2016za potraviny3,0811.03.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
25.03.2016
165/2016za potraviny19,0711.03.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
24.03.2016
164/2016za potraviny66,2111.03.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
03401 Ružomberok
16.03.2016
163/2016za potraviny26,2411.03.2016BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
24.03.2016
162/2016telekom. poplatky191,0811.03.2016Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
82108 Bratislava
24.03.2016
161/2016za potraviny45,4810.03.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
21.03.2016
160/2016za potraviny213,9910.03.2016INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
21.03.2016
159/2016za potraviny156,3010.03.2016BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové Mesto nad Váhom
21.03.2016
158/2016za potraviny153,6210.03.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
03401 Ružomberok
12.03.2016
157/2016za potraviny34,4610.03.2016OVOCENTRUM spol. s r.o.
Hlavná stanica 1
03401 Ružomberok
08.03.2016
156/2017za potraviny8,0410.03.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
23.03.2016
155/2016za materiál3610.03.2016AGRODRUŽSTVO BEĽAN
Šoltésovej 23
03401 Ružomberok
15.03.2016
154/2016za revíziu15909.03.2016Jozef Berk
Revízie/Odborné prehliadky
a skúšky zdvíhacích zariadení
Internátna 25
97404 Banská Bystrica
16.03.2016
153/2016za potr. a mat.710,8308.03.2016COOP Jednota
Liptovský Mikuláš
spotrebné družstvo
ul. 1. mája 54
03125 Liptovský Mikuláš
18.03.2016
152/2016za softwér195,7807.03.2016TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
90031 Stupava
11.03.2016
151/2016za potraviny51,8507.03.2016HISPA s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
18.03.2016
150/2016za potraviny81,3907.03.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
03401 Ružomberok
07.03.2016
149/2016telekom. poplatok113,7607.03.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
18.03.2016
148/2016za potraviny62,9704.03.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA-Lippek k. s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
11.03.2016
DFZ 3/2016za knihy170,5004.03.2016CBS spol, s.r.o.
Kynceľová 54
97401 Kynceľová
15.03.2016
147/2016za materiál49,3904.03.2016AUTOELMAT
Ing. Jaroslav Hudec
03473 Liptovská Osada 708
07.03.2016
146/2016za služby7203.03.2016Poľnohospodárske družstvo
03473 Liptovská Osada
15.03.2016
145/2016za služby16803.03.2016EMI DUBOVSKÝ, s.r.o.
Vŕštek 435
03473 Liptovská Osada
09.03.2016
144/2016za služby16803.03.2016EMI DUBOVSKÝ, s.r.o.
Vŕštek 435
03473 Liptovská Osada
07.03.2016
143/2016za služby3603.03.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
Malé Tatry 6068/28
03401 Ružomberok
14.03.2016
142/2016za služby7803.03.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
Malé Tatry 6068/28
03401 Ružomberok
14.03.2016
141/2016za potraviny320,5802.03.2016Koruna, s.r.o.
Bytčianska 114
01003 Žilina
29.02.2016
140/2016za služby29,9002.03.2016Mal-Comp
Daniel Málik
03473 Liptovská Osada 505
14.03.2016
139/2016za materiál195,5402.03.2016VEREX - ELTO, a.s. - RK
Bystrická cesta 5475/23E
03401 Ružomberok


30.03.2016
138/2016za potraviny91,9402.03.2016Rastislav Okáľ
Nižná Revúca 155
03474 Liptovské Revúce
10.03.2016
137/2016za potraviny151,9802.03.2016Bidvest Slovakia s.r.o.
Piešťanská 2321/71
91501 Nové mesto nad Váhom
14.03.2016
136/2016za potraviny37,2102.03.2016OVOCENTRUM spol. s r.o.
Hlavná stanica 1
03401 Ružomberok
01.03.2016
135/2016za služby148,5002.03.2016Húšťava Rudolf
034 73 Liptovská Osada 440
15.03.2016
134/2016za potraviny84,7201.03.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
03401 Ružomberok
05.03.2016
133/2016za odvoz odpadu37,5001.03.2016LIKVIDÁTORLM
Jakub Macík
Žiarska 635/4
03104 Liptovský Mikuláš
29.03.2016
132/2016za potraviny44,0401.03.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
14.03.2016
131/2016za odvoz odpadu49,9829.02.2016TS Ružomberok a.s.
Pivovarská 9
03401 Ružomberok
01.03.2016
130/2016za potraviny46,3324.02.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
08.03.2016
129/2016za potraviny43,9224.02.2016OVOCENTRUM spol. s r.o.
Hlavná stanica 1
03401 Ružomberok
23.02.2016
128/2016za potraviny55,6324.02.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
03401 Ružomberok
24.02.2016
127/2016za potraviny137,7224.02.2016INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
03.03.2016
126/2016za potraviny92,5424.02.2016HISPA s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
07.03.2016
125/2016za potraviny55,2824.02.2016Mäso Lúžna, s.r.o.
Liptovská Lúžna 5
03472
07.03.2016
124/2016za potraviny31,8224.02.2016INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
07.03.2016
123/2016za potraviny11,9524.02.2016INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
07.03.2016
122/2016za potraviny96,1824.02.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA-Lippek k. s.
1. mája 1919
031 01 Liptovský Mikuláš
03.03.2016
121/2016za tovar196,1222.02.2016Dom Centrum s. r. o.
Bystrická cesta 45
034 01 Ružomberok
22.02.2016

Číslo faktúryPopis fakturovaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvy, identifikácia objednávkyDátum doručeniaDodávateľDátum splatnosti
DFZ1/2016predplatné49,5004.01.2015AJFA+AVIS, s. r. o.
010 01 Žilina
18.01.2016
DFZ2/2016za služby40,0204.01.2016EXO TECHNOLOGIES a spol. s r. o.
Garbiarska 3
064 01 Stará Ľubovňa
14.01.2016
1/2016za služby66,0007.01.2016BROS Computing, s. r. o.
Zádubnie 169
010 03 Žilina
11.01.2016
2/2016za potraviny16,6811.01.2016Bidvest Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
21.01.2016
3/2016za mäso46,0411.01.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
13.01.2016
4/2016za mäso100,5711.01.2016Mäso Lúžna, s. r. o.
034 72 Liptovská Lúžna
19.01.2016
5/2016za služby300,0011.01.2016Vladimír Žíhľavník
Murársko-obkladačské práce
034 73 Lipt. Osada, č. 578
25.01.2016
6/2016za služby300,0011.01.2016Ján Bocko
034 73 Liptovská Osada 184
25.01.2016
7/2016za potraviny35,5212.01.2016Bidvest Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
25.01.2016
8/2016za mäso12,2312.01.2016Mäso Lúžna, s. r. o.
034 72 Liptovská Lúžna
25.01.2016
9/2016telekomunikačný poplatok189,1513.01.2016Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
24.01.2016
10/2016za služby658,0613.01.2016AT-AUDIT s. r. o.
M. Hattalu 2298/19
026 01 Dolný Kubín
14.01.2016
11/2016za potraviny62,6813.01.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek k.s.
031 80 Liptovský Mikuláš
21.01.2016
12/2016za služby 332,0015.01.2016DATAZ s .r. o.
SNP 313/21
919 04 Smolenice
29.01.2016
13/2016za tovar33,3015.01.2016EastLabs. biz s. r. o.
Solivarská 28
080 05 Prešov
25.01.2016
14/2016za služby1 418,3818.01.2016OZO, a. s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
28.01.2016
15/2016za služby102,0018.01.2016Kominárstvo Ružomberok s. r. o.
Na Kopanici 1435/37
026 01 Dolný Kubín
22.01.2016
16/2016za uhlie219,4818.01.2016PALIVO - impex, uhoľné sklady, s. r. o.
Zvolenská cesta 21
974 05 Banská Bystrica
20.01.2016
17/2016za mäso47,4319.01.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
20,01,2016
18/2016za potraviny28,8119.01.2016Bidvest Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
28.01.2016
19/2016za mäso33,2919.01.2016Mäso Lúžna, s. r. o.
034 72 Liptovská Lúžna
01.02.2016
20/2016za potraviny124,2219.01.2016Bidvest Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
01.02.2016
21/2016za mäso29,0019.01.2016Mäso Lúžna, s. r. o.
034 72 Liptovská Lúžna
28.01.2016
22/2016za potraviny24,6519.01.2016HISPA SK s. r. o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
29.01.2016
23/2016za publikáciu12,4619.01.2016Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A
010 01 Žilina 1
28.01.2016
24/2016za služby25,9519.01.2016TS Ružomberok a. s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
28.01.2016
25/2016telekomunikačný poplatok33,4921.01.2016Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
03.02.2016
26/2016za služby64,9021.01.2016Mal-Comp
Daniel Málik
034 73 Liptovská Osada 505
03.02.2016
27/2016za mäso42,6122.01.2016Mäso Lúžna, s. r. o.
034 72 Liptovská Lúžna
03.02.2016
28/2016za mäso68,9722.01.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
24.01.2016
29/2016za potraviny755,1822.01.2016COOP Jednota Liptovský Mikuláš
Spotrebné družstvo
ul. 1. mája 54
031 01 Liptovský Mikuláš
20.10.2015
30/2016za potraviny26,2825.01.2016Bidvest Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
04.02.2016
31/2016za mäso56,6825.01.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
27.01.2016
32/2016za potraviny19,9125.01.2016HISPA SK s. r. o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
05.02.2016
33/2016za potraviny35,0925.01.2016HISPA SK s. r. o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
05.02.2016
34/2016za potraviny168,6225.01.2016INMEDIA, spol. s r. o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
04.02.2016
35/2016za mäso22,5125.01.2016Mäso Lúžna, s. r. o.
034 72 Liptovská Lúžna
05.02.2016
36/2016za služby996,9525.01.2016IMPULZ MEDIA, s. r. o.
Medzihradská 1303/63
026 01 Dolný Kubín
04.02.2016
37/2016za služby321,0025.01.2016ĽUPČIANKA, s. r. o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.01.206
38/2016za služby34,0025.01.2016Igor Slezák SUSITRANS
Šoltésovej 310/16
034 01 Ružomberok
04.02.2016
39/2016za služby24,0025.01.2016ĽUPČIANKA, s. r. o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
30.01.2016
40/2016za služby80,0026.01.2016Ing. Vladimír Černák - ČERING
Karola Sidora 755/93
034 01 Ružomberok
04.02.2016
41/2016za mäso51,4126.01.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
30.01.2016
42/2016za mäso33,3326.01.2016Mäso Lúžna, s. r. o.
034 72 Liptovská Lúžna
08.02.2016
43/2016za potraviny71,9426.01.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek k.s.
031 80 Liptovský Mikuláš
31.01.2016
44/2016za služby1 296,0027,01,2016Urbion sk, s. r. o.
A. Kmeťa 17
010 08 Žilina
21.01.2016
45/2016za tovar19,0027.01.2016TOTAL MUSIC s. r. o.
J. Švermu 765/25
960 01 Zvolen
04.02.2016
46/2016poistné áut859,6227.01.2016Komunálna poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava 1
11.02.2016
47/2016za mäso40,1528.01.2016Mäso Lúžna, s. r. o.
034 72 Liptovská Lúžna
09.02.2016
48/2016za mäso61,0029.01.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
01.02.2016
49/2016za potraviny56,3429.01.2016Bidvest Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
11.02.2016
50/2016za palivo234,5629.01.2016Palivo- impex, uhoľné sklady, s. r. o.
Zvolenská cesta 21
974 0 Banská Bystrica
01.02.2016
51/2016poplatok za mýto50,0029.01.2016Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
27.01.2016
52/2016za potraviny275,4601.02.2016KORUNA s. r. o.
Bytčianska 114
010 03 Žilina
31.01.2016
53/2016za mäso113,4001.02.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
03.02.2016
54/2016za potraviny92,2601.02.2016HISPA SK s. r. o.
Bancíkovej 1/A
821 03 Bratislava
12.02.2016
55/2016poistné154,6529.01.2016Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentúra Žilina
Uhoľná 1
01001 Žilina
26.02.2016
56/2016za služby29,0029.01.2016Ing. Miroslav Zrník
Hasičská 242/18
03491 Ľubochňa
08.02.2016
57/2016za materiál86,7829.01.2016VEREX-ELTO, a.s.
Priemyselná 22
03101 Liptovský Mikuláš
28.02.2016
58/2016vodné, stočné607,0229.01.2016Vodárenská spoločnosť
Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 6
03406 Ružomberok
15.02.2016
59/2016za služby376,0029.01.2016Project Partners, spol. s. r.o.
Jégeho 8
82108 Bratislava
29.02.2016
60/2016za služby72,0003.02.2016Poľnohospodárske družstvo
Liptovská Osada
03473
12.02.2016
61/2016za služby36,0003.02.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
Malé Tatry 6068/28
03401 Ružomberok
14.02.2016
62/2016za služby28,7403.02.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
Malé Tatry 6068/28
03401 Ružomberok
14.02.2016
63/2016za služby87,6603.02.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
Malé Tatry 6068/28
03401 Ružomberok
14.02.2016
64/2016za služby78,0003.02.2016Ondrej Glemba - GLOBAL
Malé Tatry 6068/28
03401 Ružomberok
14.02.2016
65/2016za služby80,0003.02.2016EXALOGIC, s. r. o.
Bešeňová 189
034 83 Liptovská Teplá
12.02.2016
66/2016za tovar17,2404.02.2016Gratex International, a. s.
Galvaniho ul. 17/C
821 04 Bratislava
17.02.2016
67/2016za materiál28,1001.02.2016AUTOELMAT
Ing.Jaroslav Hudec
03473 Liptovská Osada 708
10.02.2016
68/2016za dopravu72,0004.02.2016Poľnohospodárske družstvo
03473 Liptovská Osada
16.02.2016
69/2016za materiál245,6504.02.2016COOP Jednota Liptovský Mikuláš
Spotrebné družstvo
ul. 1. mája 54
031 01 Liptovský Mikuláš
16.02.2016
70/2016za teplo10,9704.02.2016YVEX, s.r.o.
Plynárenská 7/A
82109 Bratislava 2
16.02.2016
71/2016poistné811,3304.02.2016Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A
84104 Bratislava
20.02.2016
72/2016za potraviny78,2004.02.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek k.s.
031 80 Liptovský Mikuláš
11.02.2016
73/2016za inzerciu36,0005.02.2016Petit Press, a.s.
divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12
81108 Bratislava
12.02.2016
74/2016telekomunikačný poplatok10,0005.02.2016Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
01.02.2016
75/2016poplatok za odpad172,9708.02.2016TS Ružomberok a. s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
11.02.2015
76/2016kancelárske potreby247,3508.02.2016PAPERA,s.r.o.
Čerešňová 17
97405 Banská Bystrica
22.02.2016
77/2016za materiál90,0008.02.2016Edu Work, s.r.o.
SNP 754/3
90501 Senica
18.02.2016
78/2016telekomunikačné poplatky125,0009.02.2016Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
18.02.2016
79/2016za potraviny152,5210.02.2016Bidvest Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
22.02.2016
80/2016za potraviny31,7810.02.2016HISPA SK, s.r.o.
Bancíkovej 1/A
92103 Bratislava
22.02.2016
81/2016za potraviny44,5110.02.2016Bidvest Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
18.02.2016
82/2016za potraviny81,0510.02.2016Mäso Lúžna, s. r. o.
034 72 Liptovská Lúžna
22.02.2016
83/2016za potraviny24,3310.02.2016Mäso Lúžna, s. r. o.
034 72 Liptovská Lúžna
18.02.2016
84/2016za potraviny225,5410.02.2016INMEDIA, spol. s.r.o.
Námestie SNP 11
96001 Zvolen
18.02.2016
85/2016za potraviny27,6010.02.2016Bidvest Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
15.02.2016
86/2016za potraviny37,3210.02.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
15.02.2016
87/2016za materiál95,4010.02.2016GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 72
01001 Žilina
10.02.2016
88/2016za potraviny86,0010.02.2016OVOCENTRUM spol. s.r.o.
Hl. stanica 1
03401 Ružomberok
09.02.2016
89/2016za potraviny52,4710.02.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
14.02.2016
90/2016za služby1310,1512.02.2016OZO, a. s.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
24.02.2016
91/2016za služby144,0017.01.2016Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Liptovská Osada
17.01.2016
92/2016telekomunikačný poplatok200,4912.02.2016Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
24.02.2016
93/2016za materiál342,4812.02.2016PYROKOMPLEX, s.r.o.
Štefánikova 264/30
02901 Námestovo
26.02.2016
94/2016za služby203,3515.02.2016HOPE, spol. s.r.o
Hámor 15
97401
22.02.2016
95/2016za opravu4,2015.02.2016TOPSET Solutions, s.r.o.
Hollého 2366/25B
90031 Stupava
20.02.2016
96/2016za knihy25,0016.02.2016RVC
Námestie S.H.Vajanského 1
03601 Martin
29.02.2016
97/2016za potraviny80,6816.02.2016Liptovské pekárne a cukrárne
VČELA - Lippek k.s.
031 80 Liptovský Mikuláš
21.02.2016
98/2016za potraviny146,9016.02.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
23.06.2014
99/2016za potraviny72,4616.02.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
11.12.2015
100/2016za potraviny24,3516.02.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
25.09.2015
101/2016za potraviny13,6816.02.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
10.09.2015
102/2016za potraviny176,9816.02.2016Bidvest Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto nad Váhom
29.02.2016
103/2016za potraviny14,4016.02.2016Bidvest Slovakia s. r. o.
Piešťanská 2321/71
9 01 Nové Mesto nad Váhom
25.02.2016
104/2016za mäso41,4416.02.2016Mäso Lúžna, s. r. o.
034 72 Liptovská Lúžna
24.02.2016
105/2016za potraviny84,4616.02.2016HISPA SK s.r.o.
Bancíkovej 1/A
82103 Bratislava
29.02.2016
106/2016za mäso112,5216.02.2016Ján Bartánus
Lesná 5/1
034 01 Ružomberok
22.02.2016
107/2016za služby332,0017.02.2016DATAZ s. r. o.
SNP 313/21
919 04 Smolenice
22.02.2016
108/2016za služby399,0018.02.2016ĽUPČIANKA, s. r. o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
01.03.2016
109/2016za služby3,0018.02.2016ĽUPČIANKA, s. r. o.
Priemyselná 2053
031 01 Liptovský Mikuláš
01.03.2016
110/2016telekom. poplatky224,1318.02.2016Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
84545 Bratislava
25.02.2016
111/2016za služby60,0019.02.2016Mal-Comp
Daniel Málik
034 73 Liptovská Osada 505
04.03.2016
112/2016za materiál34,2019.02.2016Mal-Comp
Daniel Málik
034 73 Liptovská Osada 505
04.03.2016
113/2016poplatok31,2019.02.2016Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
03.03.2016
114/2016za služby39,0022.02.2016Ing. Miroslav Zrník
Hasičská 242/18
03491 Ľubochňa
29.02.2016
115/2016poplatok SOZA12,0022.02.2016Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
04.03.2016
116/2016poplatok SOZA20,4022.02.2016Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
04.03.2016
117/2016telekomunikačný poplatok52,0622.02.2016Slovak Telekom a. s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
03.03.2016
118/2016poplatok za odpad21,1422.02.2016TS Ružomberok a. s.
Pivovarská 9
034 01 Ružomberok
03.03.2016
119/2016za tovar58,9822.02.2016Smart Computer s. r. o.
J. C. Hronského 11
960 01 Zvolen
26.02.2016
120/2016poistné173,8822.02.2016Kooperativa poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentúra Žilina
Uhoľná 1
01001 Žilina

Comments are closed.