Rok 2022

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvná stranaIČOSídlo zmluvnej stranyPredmetCelková hodnota predmetu zmluvyTrvanie zmluvyDátum uzavretia zmluvyDátum účinnosti zmluvyDetail
29/2022Zmluva o nájme pozemkovOsadský urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo423 86 276Liptovská OsadaPrenájom pozemkov69,99 €/rok50 rokov23. 03. 202224. 03. 2022detail zmluvy
28/2022Zámenná zmluvaIng. arch. Mgr. art Ján Ťupek PhD.Páričkova 1101/27 821 08 Bratislavazámena pozemkov14. 12. 202215. 12. 2022detail zmluvy
27/2022Dodatok č. 21 k zmluve o dieloOZO, a.s.36 380 415Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikulášujednanie o cene14. 12. 202215. 12. 2022detail zmluvy
26/2022Mandátna zmluva na obstaranie Doplnku č. 4
Územného plánu obce Liptovská Osada
GOIMPEX Bratislava35 758 015Prešovská 39, 821 02 BratislavaVypracovanie zmeny a doplnku č. 4 ÚPN3 900,00 €doba neurčitá13. 12. 202216. 12. 2022detail zmluvy
25/2022Dohoda 22/24/012/15 medzi Obcou Liptovská Osada a Úradom práce
sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny307 945 36Námestie slobody 9, 034 01 Ružomberokzáväzok organizátora zabezpečit' realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obecdo 30. 06. 202309. 12. 202216. 12. 2022detail zmluvy
24/2022Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služiebOrange Slovensko a.s.35 697 270Metodova 8, 821 08 Bratislavaaktivácia účastníckeho programu24 mesiacov24. 11. 202212. 12. 2022detail zmluvy
23/2022Rámcová zmluva o poskytovaní služiebOrange Slovensko a.s.35 697 270Metodova 8, 821 08 Bratislavaposkytovanie služiebdoba neurčitá06. 12. 202208. 12. 2022detail zmluvy
22/2022Zámenná zmluvaCyril ŤupekLiptovská Osada 225, 034 73 Liptovská OsadaZámena pozemkov23. 11. 202228. 11. 2022detail zmluvy
21/2022Dodatok č. 2 k zmluve o dieloBERTMAN s.r.o.462 553 71Južná 36, 949 01 NitraÚprava zmluvných podmienol25. 11. 202228. 11. 2022detail zmluvy
20/2022Dohoda č. 22/24/010/6Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny307 945 36Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokZáväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II. tejto dohodydo 31. 12. 202316. 11. 202121. 11. 2022detail zmluvy
19/2022Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulkuPZ POMOC PSÍKOM528 238 31Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinokúprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri vykonávaní opatrení zameraných na pomoc psom v núdzi...podľa prílohy zmluvydoba neurčitá10. 10. 202208. 11. 2022detail zmluvy
18/2022Rámcová dohoda na výkopové a stavebné práceJozef Frič330 258 51Liptovská Osada č. 24, 034 73 Liptovská OsadaVýkopové a dopravné prácedo 31. 12. 202205. 09. 202207. 10. 2022detail zmluvy
17/2022Zmluva o poskytovaní audítorských služiebIng. Ladislav Adamec141 687 58M. Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný KubínVykonanie audítorskej činnosti1 200,00 €účtovný rok 202205. 10. 202206. 10. 2022detail zmluvy
16/2022Darovacia zmluvaMONDI SCP, a.s.316 370 51Tatranská cesta 3, 034 17 RužomberokKopírovací papier46,96 €24. 08. 202225. 08. 2022detail zmluvy
15/2022Zmluva o prenájme stavebného strojaJana Beláčeková, KADERNÍCTVO512 602 86Liptovská Osada 629, 034 73 Liptovská OsadaPrenájom stavebných strojov20 €/ 5 €/strojhodinaod 21. 07 2022 do 31. 08. 202218. 07. 202219. 07. 2022detail zmluvy
14/2022Mándátna zmluvaUrbion sk, s. r. o.43 991 Ul. A Kmeťa 16, 010 01 ŽilinaObstarávanie Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Liptovská Osada5 040,00 €06. 07. 202213. 07. 2022detail zmluvy
13/2022Zmluva o dielo - UPN - 0Ing. arch. Peter Nezval356 522 68M. Šinského 7, 010 01 ŽilinaZmena a doplnok č. 3 ÚPN obce Liptovská Osada2 880,00 €23. 06. 202213. 07. 2022detail zmluvy
12/2022Kúpna zmluvaMgr.Bc. Michal Haluška MHALiptovská Osada 20, 034 73 Liptovská OsadaKúpa pozemku16,00 €21. 06. 202223. 06. 2022detail zmluvy
11/2022Zmluva o nájme nebytových priestorovKvetoslava Vieriková409 314 04Liptovská 406, 034 73 Liptovská OsadaPrenájom nebytových priestorov33,19 € / mesiacdoba neurčitá13. 05. 202231. 05. 2022detail zmluvy
10/2022Dodatok č. 1 k zmluve o spolufinancovaní realizácie kanalizácieVodárenská spoločnosť Ružomberok a.s.36 672 271Pri Váhu 6, 034 06 RužomberokÚprava článkov zmluvy č. 04207/202118. 05. 202225. 05. 2022detail zmluvy
9/2022Zmluva o prevode výpočtovej technikyDatacentrum elektronizácie územnej správy Slovenska45 736 359Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 BratislavaPrevod výpočtovej techniky do vlastníctva obce0,00 €17. 05. 202217. 05. 2022detail zmluvy
8/2022Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č- Z2021 20774_ZMarián Šupa119 060 22Hollého 164, 922 07 Veľké KostoľanyÚprava zmluvných podmienok02. 05. 202213. 05. 2022detail zmluvy
7/2022Zámenná zmluvaPeter ŤupekLiptovská Osad, 034 73 Liptovská Osadazámena pozemkov186,00 €05. 05. 202210. 05. 2022detail zmluvy
6/2022Zmluva č. 322 0627 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRDobrovoľná požiarna ochrana SR0017 7474Kutuzovova 17, 831 03 Bratislavadotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, odbornú prípravu ...3 000,00 edo 31. 08. 202206. 05. 202207. 05. 2022detail zmluvy
5/2022Zmluva o dieloMgr. Matúš Kováč, PhD.452 80 45Horeckého 7/A, 949 01 NitraObnova fasády a veže kostola36 550,82 €do 15. 07. 202228. 04. 202205, 05. 2022detail zmluvy
4/2022Dohoda č. 22/24/054/50Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny307 945 36Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokÚprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančných prostriedkov na podporu mentorovaného zapracovania....3 842,80 €splnením záväzkov27. 04. 202228. 04. 2022detail zmluvy
3/2022Mandátna zmluvaIng. Dušan Hanulják, BEAN consult544 794 79Záhradná 650/26, 013 24 StrečnoPoradenstvo a realizácia verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní70,00 €/mesiacdoba neurčitá29. 03. 202230. 03. 2022detail zmluvy
2/2022Zmluva o poskytnutí audítorských služiebIng. Ladislav Adamec141 687 58M. Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný KubínVykonanie audítorske činnosti1 150,00 €zmluva pre účtovný rok 202117. 03. 202221. 03. 2022detail zmluvy
1/2022Kúpna zmluvaJaroslav Fides a manželkaLiptovská Osada 277, 034 73 Liptovská OsadaPredaj nehnuteľnosti31, 50 €19. 01. 202220. 01. 2022detail zmluvy

Comments are closed.