Rok 2015

Číslo objednávkyDodávateľPopis objednaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaObjednávku vystavil
11/2015Ing. Bohuslav Babka, 031 01 Liptovský Trnovec č. 169, Vypracovanie znaleckého posudku - odhad hodnoty nehnuteľnosti za účelom jej odkúpenia02. 09. 2015Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
10/2015KOODIS s.r.o. Šaľa
Pázmanya č. 3
927 01 Šaľa
prípravu a organizáciu verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavby „Stavebné úpravy kultúrneho domu Liptovská Osada 369 II. etapa – zateplenie objektu1 194,00 €26. 08. 2015Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
9/2015Tlačiareň Ján Šindléry
TESFO
Ul. Textilná 15
034 01 Ružomberok 5
Tlač stravných lístkov20. 04. 2015Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
8/2015IMAO electric, s.r.o.
Mládežnícka 108
017 01 Považská Bystrica
Dodanie a montáž Al stožiara bez svietidla v lokalite na križovatke smerom do Liptovskej Lúžnej pri pamätníku700,00 €06. 08. 2015Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
7/2015Slovaktelekom, a.s.
Bajkalská 28
Bratislava
Vytýčenie káblov pre akciu Obnova verejného osvetlenia obce Liptovská Osada – lokalita pre obecným úradom40,00 €25. 06. 2014Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
6/2015GASTROLUX, s.r.o.
Bytčická 72
010 01 Žilina
Umývací prostriedok do konvektomatu 95,40 €07. 05. 2015Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
5/2015LKU TRADE s.r.o.
Marek Košč
Černovských Martýrov 8544/7
034 96 Černová
Realizácia výkopových prác na zabránenie vzniku škody záplavou a hroziacim zosunutím svahu 540, 00 € bez DPH22. 04. 2015Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
4/2015Plastik spol. s. r. o.
Ťapešovo 167
029 51 Lokca
Plastové koleno 30 stupňov, priemer 400mm 23. 04. 2015Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
3/2015Plastik spol. s. r. o.
Ťapešovo 167
029 51 Lokca
Plastové rúry korugované priemer 500 mm, dĺžka 6000 mm , FN 8. 1 300,00 €22. 04. 2015Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
2/2015Ing. Bohuslav Babka, 031 01 Liptovský Trnovec č.169Vypracovanie znaleckého posudku 18. 03. 2015Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
1/2015BAŇA Ružomberok, spol. s r.o.
Bystrická cesta 51
034 01 Ružomberok
Dodanie triedeného štrku na zimnú údržbu miestnych komunikácií frakcie 4/8 podľa potreby. 08. 01. 2015Ing. Róbert Kuzma, starosta obce

Comments are closed.