Rok 2020

Číslo zmluvyNázov zmluvyZmluvná stranaIČOSídlo zmluvnej stranyPredmet zmluvyCelková hodnota predmetu zmluvyTrvanie zmluvyDátum uzavretia zmluvyDátum účinnosti zmluvyDetail
30/2020Kúpna zmluvaFrantišek Veselovský a manželkaLiptovská Lúžna 620, 034 72 Liptovská LúžnaPredaj nehnuteľnosti38,5 €15. 12. 202022. 12. 2020detail zmluvy
29/2020Zmluva o dieloOZO Liptovský Mikuláš, s.r.o.364 036 61Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský MikulášZber a znehodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov18,00 €/kontajnerdoba neurčitá02. 12. 202008. 12. 2020detail zmluvy
28/2020Zmluva o výpožičkeSR - Štatistický úrad00 166 197Miletičova 3, 824 67 BratislavaZapožičanie koncových zariadení a SIM kariet na sčítanie obyvateľstvado 15. 04. 202127. 11. 202027. 11. 2020detail zmluvy
27/2020Zmluva o návratnej finančnej výpomociMinisterstvo financií SR 0015 17 42Štefanovičova 4, 817 82 BratislavaPráva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci33 000,00 €do doby splnenia záväzkov05. 11. 202013. 11. 2020detail zmluvy
26/2020Dohoda č. 20/24 /54X/ 10Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny307 945 36Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokÚprava práv a povinností účastníkov dohodydo splnenia záväzkov09. 11. 202011. 11. 2020detail zmluvy
25/2020Zmluva o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.356 97 270Metodova 8, 821 08 BratislavaAktivácia účastníckeho programu24 mesiacov22. 10. 202011. 11. 2020detail zmluvy
24/2020Dohoda č. 20/24 /010/ 12Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny307 945 36Námestie slobody 9, 034 01 RužomberokÚprava práv a povinností účastníkov dohodydo 31. 12. 202121. 10. 202010. 11. 2020detail zmluvy
23/2020Zmluva o nájme nebytových priestorovOsadský urbársky spolok pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada0031 54 01Liptovská Osada 369, 034 73 Liptovská OsadaPrenájom nebytových priestorov450,00 €/rokdoba neurčitá30. 09. 202030. 09. 2020detail zmluvy
22/2020Zmluva o službách č. 290920 - environmentálny fond 2021OPEN DOOR s. r.o., 46 466 339Pázmáňa 2125/27, 927 01 ŠaľaVypracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku na komunálne vozidlo300,00 €29. 09. 202030. 09. 2020detail zmluvy
21/2020Nájomná zmluvaYVEX, s.r.o.36 369 420Plynárenská 7/A, 821 09 BratislavaPrenájom nehnuteľnosti118,54 €/rokdo 31. 12. 203002. 09. 202003. 09. 2020detail zmluvy
20/2020Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.356 97 270Metodova 8, 821 08 BratislavaAktivácia účastníckeho programu24 mesiacov28. 07. 202019. 08. 2020detail zmluvy
19/2020Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.356 97 270Metodova 8, 821 08 BratislavaAktivácia účastníckeho programu24 mesiacov28. 07. 202019. 08. 2020detail zmluvy
18/2020Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.356 97 270Metodova 8, 821 08 BratislavaAktivácia účastníckeho programu24 mesiacov28. 07. 202019. 08. 2020detail zmluvy
17/2020Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služiebOrange Slovensko, a.s.356 97 270Metodova 8, 821 08 BratislavaDohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb28. 07. 202019. 08. 2020detail zmluvy
16/2020Kúpna zmluvaMiroslav Veselovský a manželka KatarínaLiptovská Osada 141, 034 73 Liptovská Osada Predaj pozemku KN C 820/59, 98 m2, 820/58, 7 m2, 820/57, 109 m2749,00 €15. 07. 2020 16. 07. 2020 detail zmluvy
15/2020Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciouVodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.366 722 71Pri Váhu 6, 034 06 RužomberokDodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizácioupodľa ceny, určenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetvídoba neurčitá01. 07. 202013. 07. 2020detail zmluvy
14/2020Zmluva o dieloDOPSTAV, s.r.o.50 44 58 80Ľubeľa 86, 032 14 ĽubeľaRekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Liptovská Osada38 398,45 €do 31. 12. 202024. 06. 202029. 06. 2020detail zmluvy
13/2020Zmluva o dieloENERGY SYSTEMS GROUP, s.r.o.0031 54 01Cikkerova 5, 974 01 Banská BystricaVypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby a predloženie správy z energetického auditu vybraných objektov objednávateľa 12 216,00 €23. 06. 202029. 06. 2020detail zmluvy
12/2020Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 10.06.2020RILINE, s.r.o.36 745 821Štiavnická 5140, 034 01 RužomberokOprava miestnej komunikácie ul. Sekanice8079,26 €23. 06. 202024. 06. 2020detail zmluvy
11/2020Zmluva o dieloRILINE, s.r.o.36 745 821Štiavnická 5140, 034 01 RužomberokÚprava miestnej komunikácie ul. Sekanice51 032,174 €10. 06. 202012. 06. 2020detail zmluvy
10/2020Zmluva o nájme nebytových priestorovZáchranná zdravotná služba Bratislava17 336 210Antolská 11, 850 07 BratislavaNájom časti nehnuteľnosti2 823,10 €/rokdoba neurčitá04. 05. 202006. 05. 2020detail zmluvy
9/2020Kúpna zmluvaRímskokatolícka cirkev - farnosť Liptovská Osada31 920 756Liptovská Osada č. 308, 034 73 Liptovská OsadaPredaj nehnuteľnosti48,00 €24. 03. 202031. 03. 2020detail zmluvy
8/2020Zmluva č. 320 0687 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRDobrovoľná požiarna ochrana SR00 177 474Kutuzovova 17, 831 03 BratislavaPoskytnutie dotácie3 000,00 €do 31. 08. 202018. 03. 202019. 03. 2020detail zmluvy
7/2020Zmluva o dieloSTAVTOP SK, s. r. o.50 18 74 466Liptovská Osada 695, 034 73 Liptovská OsadaObnova fasády a veže kostola, Liptovská Osada 37230 952,35 €12 mesiacov od podpisu zmluvy18. 03. 202019. 03. 2020detail zmluvy
6/2020Kúpnaj zmluvaCOOP Jednota Liptovský Mikuláš, Spotrebné družstvo00 168 963ul. 1. mája 54, 031 25, Liptovský MikulášOdpredaj nehnuteľnosti322,00 €19. 02. 202020. 02. 2020detail zmluvy
5/2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíCentrum voľného času ELÁN422 192 13Dončova 1, 034 01 RužomberokÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie1 339,00 €do 31. 12. 202012. 02. 202014. 02. 2020detail zmluvy
4/2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detíObčianske združenie HAPPY MOMENTS42 21 93 02Bystrická cesta 192, 034 01 RužomberokÚprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie206,00 €do 31. 12. 202012. 02. 202014. 02. 2020detail zmluvy
3/2020Zmluva o poskytnutí dotácie na stavebné úpravy
hasičskej zbrojnice č. PHZ-OPK1-2019-002872 zo dňa 4.2.2020 , medzi
Obcou Liptovská Osada a Ministerstvom vnútra SR.
Ministerstvo vnútra SR00 151 866Pribinova ulica č. 2, 812 72 BratislavaPoskytnutie dotácie zo štátneho rozpoštu30 000,00 €do 31. 12. 202304. 02. 202012. 02. 2020detail zmluvy
2/2020Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke podperných bodovStredoslovenská distribučná, a.s.364 421 51Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 ŽilinaVypožičanie podperných bodov elektrických vedenídoba neurčitá14. 01. 202015. 01.. 2020detail zmluvy
1/2020Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obceKOVOT, s.r.o.46 415 807Vavrečka 467, 029 01 VavrečkaDohoda zmluvných strán o podmienkach vykonávania Mobilného triedeného výkupu odpadu a zberových akcií na území obcedoba neurčitá30. 12. 201917. 01. 2020detail zmluvy

Comments are closed.