Objednávky

Číslo objednávkyDodávateľPopis objednaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaObjednávku vystavil
12/2022STAVTOP SK, s.r.o.
Liptovská Osada 695
034 73 Liptovská Osada
vykonanie rekonštrukcie pôvodného oplotenia areálu hasičskej
zbrojnice v celkovej
dÍžke 20.5 m
2600,00 €22. 11. 2022Ing. Róbert Kuzma
11/2022Eduard Kolla Autoškola
Bystrická cesta 181
034 01 Ružomberok
vykonanie školenia vodičov referentských vozidiel Obce Liptovská Osada 16. 11. 2022Ing. Róbert Kuzma
10/2022GREAT TRADE, s.r.o. Smreková 1998/2
034 01 Ružomberok
implementácia projektu č. 309070AIS8 s názvom ,. Obnova fasády a veže kostola Liptovská Osada'·podľa cenovej ponuky č. 18/2021600,00 €26. 09. 2022Ing. Róbert Kuzma
9/2022Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 5
Ružomberok
práce s vozom zabezpečujúcim čistenie potrubia dažďovej kanalizácie pri objekte Zdravotné stredisko Liptovská Osada26. 09. 2022Ing. Róbert Kuzma
8/2022Stavtech, s.r.o.
Textilná 23/6321
034 01 Ružomberok
zdvíhacie práce, naloženie maringotiek 2 ks 26. 09. 2022Ing. Róbert Kuzma
7/2022Ing. Danka Žakarovská
Pod Paračkou 34
034 95 Likavka
ohodnotenie pozemku350,00 €17. 08. 2022Ing. Róbert Kuzma
6/2022JUDr. Linda Terkaničová advokátka
Žilinská cesta 28/19
034 O 1 Ružomberok
právne služby spojené s vysporiadaním pozemkov pod miestnou komunikáciou Sekanice 2, v obci Liptovská Osada
Návrhy na uzatvorenie dohody pre vlastníkov:
Hromadná kúpna zmluva
s návrhom na vklad:
720,00 €04. 08. 2022Ing. Róbert Kuzma
5/2022Metrostav DS a.s.
Košická 17181/49 Bratislava -mestská časť Ružinov PSČ 921 08
asfaltérske práce5524,91 €19. 07. 2022Ing. Róbert Kuzma
4/2022TEXING PREST SK, s.r.o. Bystrická cesta 25
034 01 Ružomberok
dodanie cestných obrubníkov, a betónovej dlažby5095,50 €21. 03. 2022Ing. Róbert Kuzma
3/2022Jozef Frič
Poštárka 24
034 73 Liptovská Osada
kopacie práce a dovoz štrku5100,00 €21. 03. 2022Ing. Róbert Kuzma
2/2022GREAT TRADE s.r.o. Smreková 1998/2
034 01 Ružomberok
implementácia projektu Energetický audit, rozvoj energetických služieb350,00 €21. 02. 2022Ing. Róbert Kuzma
1/2022Marián Šupa
Hollého 164,
922 07 Verké Kostol"any
technologické vybavenie zberného dvora v rámci projektu Zberný dvor v obci Liptovská Osada07. 02. 2022Ing. Róbert Kuzma

Comments are closed.