Žiadosti o výrub dreva mimo les

Por. čísloČíslo žiadostiŽiadateľDetail žiadosti
22/2023Mesto Ružomberokdetail žiadosti
11/2023Jozef Knapdetail žiadosti

Comments are closed.