Rok 2019

Číslo objednávkyDodávateľPopis objednaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaObjednávku vystavil
17/2019Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 5
Ružomberok
práce s fekálnym vozom
- likvidáciu splaškových
vôd pri objekte
Zdravotné stredisko
Liptovská Osada a
Zariadenia
opatrovateľskej služby
v obci Liptovská Osada
16. 12. 2019Ing. Róbert Kuzma
16/2019GREAT TRADE s.r.o.
Smreková 1998/2
034 01 Ružomberok
vypracovanie žiadosti
o poskytnutie NFP na
realizáciu stavby
„Stavebné úpravy fasády
a veže kostola Liptovská
Osada“v rámci Programu
rozvoja vidieka pre
opatrenie 7.5
600,0006. 12. 2019Ing. Róbert Kuzma
15/2019PLAYSYSTEM s.r.o.
Rampová 4
040 10 Košice
dodavku hracích prvkov:
Otočná veža
Šesťuholník nerez
4 117,00 €29. 11. 2019Ing. Róbert Kuzma
14/2019Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 5
Ružomberok
práce s kanalizačným
vozidlom na pretlačenie
splaškovej kanalizácie
vôd pri objekte
Zdravotné stredisko
Liptovská Osada
11. 11. 2019Ing. Róbert Kuzma
13/2019Pyrokomplex s.r.o.prevádzkový denník
o používaní agregátu
14. 10. 2019Ing. Róbert Kuzma
12/2019Ing. Bohuslav Babka
Liptovský Trnovec 169
03101 Liptovský Trnovec
vypracovanie ZP na
určenie ceny nájmu za
1m2/rok pozemkov
parcelné čísla KN C
824/40, 2057/1; 2057/4,
k.ú. Liptovská Osada.
08. 10. 2019Ing. Róbert Kuzma
11/2019Koplast spol. s r.o.
Textilná 23
034 05 Ružomberok
výroba a montáž
plastového okna 1 dielne
a vchodových dverí
s nadsvetlíkom do
objektu zdravotného
strediska podľa cenovej
ponuky č. 910/2019 zo
dňa 30.09.2019
1 116,05 €01. 10. 2019Ing. Róbert Kuzma
10/2019Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pri Váhu 5
Ružomberok
práce s fekálnym vozom
- likvidáciu splaškových
vôd pri objekte
Zdravotné stredisko
Liptovská Osada a
Zariadenia
opatrovateľskej služby
v obci Liptovská Osada
24. 09. 2019Ing. Róbert Kuzma
9/2019SIVEX s.r.o.zvislé dopravné značky:
1. IP4 Slepá ulica
2. Stĺpik Zn, priemer 60 mm, dĺžka 3500 mm
3. Objímka priemer 60 mm
297,60 €19. 09. 2019Ing. Róbert Kuzma
8/2019Ing. Bohuslav Babka
Liptovský Trnovec 169
03101 Liptovský Trnovec
vypracovanie ZP na určenie jednotkovej ceny pozemku parcelné číslo KN C 1346, k.ú. Liptovská Osada za účelom odpredaja časti tohto pozemku12. 09. 2019Ing. Róbert Kuzma
7/2019Ing. Bohuslav Babka
Liptovský Trnovec 169
03101 Liptovský Trnovec
vypracovanie ZP na pozemku parcelné číslo KN E 502, k.ú. Liptovská Osada za účelom vysporiadania pozemkov pod nehnuteľnosťou30. 08. 2019Ing. Róbert Kuzma
6/2019Betón vodný všetkých kvalitatívnych tried základné školenie členov
DHZ Liptovská Osada
v počte 4 osôb,
120,00 €13. 05. 2019Ing. Róbert Kuzma
5/2019Betón vodný všetkých kvalitatívnych tried 20. 03. 2019Ing. Róbert Kuzma
4/2019Project Partners spol. s r.o.
Jégeho 8
821 08 Bratislava
zabezpečenie vypracovania Monitorovacej správy č. 3 k projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Liptovská Osada“180,00 €05. 03. 2019Ing. Róbert Kuzma
3/2019STAVTOP SK s.r.o.
Liptovská Osada 695
034 73 Liptovská Osada
Zabezpečenie externého manažmentu pri realizácii projektu „Zberný dvor v obci Liptovská Osada“2 000,00 €18. 01. 2019Ing. Róbert Kuzma
2/2019Ing. Peter Maretta – MARETTA projekt
Jána Ťatliaka 1
026 01 Dolný Kubín
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby „ Chodník pre chodcov Lúžňanská ulica“, 3 000,00 €18. 01. 2019Ing. Róbert Kuzma
1/2019Maroš Jirkovský
Sv. Cyrila a Metoda 10/4
036 07 Vrútky
Opravu elektroinštalácie obecného traktora ZETOR 774514. 01. 2019Ing. Róbert Kuzma

Comments are closed.