Rok 2013

Číslo objednávkyDodávateľPopis objednaného plneniaSuma v € s DPHIdentifikácia zmluvyDátum vyhotoveniaObjednávku vystavil
11/(2013AT - AUDIT, s.r.o., Auditorská spoločnosť, Martina Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný KubínAudit za rok 201204.06.2013Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
10/2013RILINE, s.r.o., Štiavnická cesta 5140, 034 01 Ružomberok
Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Liptovská Osada podľa cenovej ponuky zo dňa 17.4.2013 19 830,00€03.05.2013Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
9/2013SPIN Ružomberok, Podhora 51, 034 01 Ružomberok
Opravu zabezpečovacieho systému 70,00€12.04.2013Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
8/2013VSR, a.s., Pri Váhu 6, 034 03 Ružomberok - Černová
Zemné práce súvisiace s odvodnením a úpravou pozemku parcelné číslo CKN 824/1 a 824/3, k.ú. Liptovská Osada lokalita Pod Žiarom190,00€12.04.2013Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
7/2013BOBELL, s.r.o., Liptovská Osada, 03473 Liptovská Osada
Výroba a montáž vstupných vchodových dverí budovy obecnej nájomnej bytovky č.s. 51 1 194,0008.04.2013Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
6/2013RM GASTRO JAZ, Rybárska 1, Nové mesto nad Váhom
Dodávka umývacích prostriedkov do konvektomatu značky UNOX52,0027.03.2013Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
5/2013Veselovský Viliam, Liptovská Lúžna, 034 72 Liptovská Lúžna
Výroba a montáž vetrania kuchyne Zariadenia opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade podľa cenovej ponuky č. v-13005-1 zo dňa 23.3.20132 627,0025.03.2013Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
4/2013BOBELL, s.r.o. , Liptovská Osada, 034 73 Liptovská Osada
Výroba a montáž vstupných vchodových dverí budovy obecného úradu podľa cenovej ponuky č. 13/065 zo dňa 28.02.20131 356,0001.03.2013Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
3/2013URBION sk, s. r.o., A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina, v zast. Ing. arch. Ján Burian konateľ spoločnosti
obstaranie Doplnku č. 4 Územného plánu obce Liptovská Osada - časť DLHÉ I. etapa – aktualizáciu záväznej časti, regulatívov a verejnoprospešných stavieb.26.02.2013Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
2/2013SPIG, s. r.o., Študentská 12, Zvolen
vykonanie odbornej 3-ročnej skúšky, podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. šikmej plošiny28.01.2013Ing. Róbert Kuzma, starosta obce
1/2013FLORIAN, s.r.o.. Priekopská 26,
036 08 Martin
Oprava hasičského zariadenia PPS 12230,0008.01.2013Ing. Róbert Kuzma, starosta obce

Comments are closed.