Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zamyslenia vdp. M. Mojžiša

Keď sa celý liturgický rok zúčastňujeme na nedeľných svätých omšiach, tak máme možnosť veľa razy počúvať v evanjeliách o nebeskom či Božom kráľovstve. Sú to dve kráľovstvá alebo jedno? Vysvetlenie je v tom, že evanjelista Matúš sa vyjadruje v podobenstvách, kde používa názov nebeské kráľovstvo. Nakoľko jeho evanjelium bolo napísané pre kresťanov zo židovstva, tak sa takticky vyhol slovu Božie.

Čítaj ďalej...

Pri pozornom počúvaní dnešného evanjelia, každého poslucháča napadne, že sú tu až tri rôzne myšlienky, ale všetky tri zapadajú do seba. V minulých zamysleniach som sa venoval prvej myšlienke o tom, ako farizeji napadli Ježiša, že s pomocou kniežaťa diablov vyháňa zlých duchov a taktiež som sa venoval aj vysvetleniu problému, či mal Pán Ježiš súrodencov a Panna Mária viac detí. Ak máte uložené zamyslenia z predchádzajúcich rokov, tak si to tam vyhľadajte.

Čítaj ďalej...

Tak, ako mal Pán Ježiš problém ohľadom soboty s farizejmi, tak aj dnes je problém medzi niektorými kresťanskými spoločenstvami prijať skutočnosť spoločne sláviť nie sobotu, ale nedeľu. Vieme, že niektorí kresťania (nebudem menovať), stále odmietajú sláviť nedeľu ako Boží deň, ale slávia sobotu podľa Starého zákona. Je pravda, že autor v Knihe Genesis opisuje Bohom stvorenie sveta ako dielo človeka, ktorý koná svoju prácu cez deň, čo podáva v rámci šiestich pracovných dní, po ktorých nasleduje siedmy deň ako deň odpočinku.

Čítaj ďalej...

Som presvedčený, že každý z nás sa denne prežehnávame pričom vyslovujeme známe slová: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Tiež sa modlíme dobre známu modlitbu: Sláva Otcu..., kde vyslovujeme slová dnešného evanjelia a spomíname Otca i Syna i  Ducha Svätého. Je teda ľahko možné, že nám tieto mená zovšedneli a nenapĺňajú nás nadšením.

Čítaj ďalej...

Aj v túto poslednú veľkonočnú nedeľu nás svätá Cirkev uvádza do Večeradla, kde sa odohralo veľa udalostí, ktoré sme si priblížili od Zeleného štvrtku, cez nedele až po dnešnú nedeľu. Pozorne si vypočujte alebo prečítajte dnešnú stať Jánovho evanjelia 17, 11b-19, v ktorej sa Pán Ježiš modlí k nebeskému Otcovi za jednotu apoštolov: «Aby všetci boli jedno.» Ale, modlí sa aj za jednotu všetkých ľudí. Za takú jednotu, aká je medzi Otcom a Synom a Duchom Svätým, ktorá takto tvorí jednotu v Božej Trojici a ktorú dáva Pán Ježiš ako vzor ľudskej rodine.

Čítaj ďalej...

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia nedeľa 16 jún 2024, 20:13:17.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.