Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Symboly

Historické a súčasné symboly obce

Z histórie Liptovskej Osady, ležiacej pod horským prechodom Donovaly na severnej strane Nízkych Tatier, sú známe tri pečatidlá, všetky zvýrazňovali skutočnosť, že v obci bola od 18. storoťia stanica dostavníkovej pošty. Najstaršie pečatidlo je okrúhle, jeho kruhopis znieSIG(illum).PO(sseddionis).OSZADA.A(d)LIKAVA, teda volne preložené: "pečať obce Osada patriacej k Likave". Z kruhopisu vidno, že obec bola súčasťou Likavského panstva. V strede pečatného poľa je zobrazený štvorzáprah koní ťahajúcich voz, pričom za zadným párom stojí pohonič vo vysokom klobúku a bičom poháňa kone. Kresba je doplnená letopočtom 1801. V priebehu 19. storočia si obec dala vyhotoviť ďalšie dve pečatidlá, roku 1807 ešte s latinským a v druhej polovici 19. storočia už s maďarským kruhopisom. Pečatné symboly zobrazovali v podstate ten istý motív, no pohonič už nestál za koňmi, ale sedel na voze - teraz už na dostavníku. Obec pri tvorbe svojho erbu rešpektovala podobu svojho najstaršieho symbolu, ktorý je celkom jedinečný, a to i v celoslovenskom kontexte.

Erb obce Liptovská Osada, vychádzajúci z historickej predlohy, má túto podobu: v červenom štíte po striebornom pruhu cesty cválajúci štvorzáprah strieborných koní v zlatej zbroji, ťahajúci zlatý voz, za druhým párom stojaci striebroodetý pohonič v zlatom klobúku, vo zdvihnutej pravici so zlatým krátkym bičiskom, z ktorého splýva strieborný, ľavošikmo sklonený zvlnený bič.

Symboly Liptovskej Osady sú zapísané v Heraldickom registri SR pod signatúrou L-48/2000

Text: PhDr. Ladislav Vrteľ
Ilustrácie: PhDr. Ladislav Vrteľ a akad.mal. Dragica Vrteľová

Erb obce v hera...
Vlajka obce
Veľká koruhva
Zástava, krátka...
Dnešná pečať ob...
Historická peča...
Štandarda staro...
Znaková zástava...
Erb obce v kres...

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia nedeľa 14 júl 2024, 23:18:38.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.