Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pamiatky

Pamiatky obce

Rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Pôvodný drevený kostol stál v Liptovskej Osade už v r. 1646. Keďže kapacitne nevyhovoval potrebám farnosti, v r. 1756 sa začala v obci stavba kamenného kostola, ktorá trvala do r. 1762. Kostol ostal v pôvodnej podobe do r. 1923, kedy bol rozšírený o bočné lode. Rímsko-katolícky kostol je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi (kostol je vedený ako „pamätihodnosť obce“). Kostol je kapacitne a technicky vyhovujúci.

Z cirkevno-správneho hľadiska obec Liptovská Osada tvorí Rímsko-katolícku farnosť sv. Jána Krstiteľa.

Kostol čs. cirkvi husitskej

Pseudogotický jednoloďový kostol s bočnými arkádami a novou farou.

Ako dôsledok konfliktu vtedajšieho r. k. farára s diecéznym biskupom sa oddelila časť obyvateľstva v Liptovskej Osade od r. k. cirkvi a prešla so svojím kňazom k čs. cirkvi husitskej. Na základe tohto bol čs. štátom vybudovaný v r. 1930 kostol pre čs. husitskú cirkev. Malá časť obecnej komunity ostala v tejto cirkvi do r. 1939, kedy bola oficiálne rozpustená.

Kostol je raritou v celom regióne. Je jediným kostolom  husitskej cirkvi na Slovensku.

Jeho technický stav je však nevyhovujúci, má ošumelý vzhľad a momentálne nemá žiadne využitie. Po vzájomnej dohode s predstaviteľmi čs. husitskej cirkvi (v Bratislave) by objekt mohol prejsť pod správu obce. Bolo by potrebné, aby prešiel kompletnou rekonštrukciou.

Kostol ako ojedinelá stavba v regióne, ba i na Slovensku, by mohol pritiahnuť návštevníkov do obce. Môže sa tu zriadiť napr. múzeum sakrálneho (insitného) umenia, galéria, vďaka dobrej akustike sa môžu organizovať koncerty, výstavy a pod.

Čs. cirkev husitská má podmienku dôstojného zachovania účelu tohto objektu.

Kostolík sv. Ondreja v Korytnici

Kostolík z r. 1860 je jednoduchou stavbou s nadstavanou vežičkou a zvonom. Oltárny obraz znázorňuje sv. Ondreja. Kostolík sa ešte v súčasnosti využíva na bohoslužby. Technický stav tohto objektu je nevyhovujúci a tiež je nutná jeho rekonštrukcia.

 
Kaplnka Jána Ne...
Kostol českoslo...
Kaplnka najsvät...
Pamätná tabuľa
Pamätník soviet...
Rímskokatolícky...
Ukrižovaný Ježi...

 

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia utorok 23 júl 2024, 09:10:04.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.