Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochrana osobných údajov

Vážení občania,

dňa 25.5.2018 vstúpila v platnosť nová legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov,  preto vám prinášame informáciu o spracovaní osobných údajov na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochrana osobných údajov je Obecným úradom Liptovská Osada zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES ( ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme na webových stránkach

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu nato, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak.

Prevádzkovateľ: Obec Liptovská Osada, Liptovská Osada 369, 034 73 Liptovská Osada
IČO: 00 315 401 (ďalej len „prevádzkovateľ“)
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: BROS Computing, s.r.o., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa
Informácie o spracovaní osobných údajov
Súhlas dotknutej osoby
Analýza (audit) bezpečnosti informačných aktív v IS a posúdenie rizík za obdobie 2018/2019
Zabezpečenie osobných údajov v databázach a informačných systémoch

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia utorok 23 júl 2024, 09:10:04.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.