Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

 Informácie pre verejnosť
15. 05. 2023 Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
15. 05. 2023 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022
21. 07. 2022 Vývoj podielových daní v roku 2022
03. 05. 2022 Správa o hospodárení obce za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
18. 10. 2021 Správa o hospodárení obce za obdobie 1.2021 - 9.2021
26. 04. 2021 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
26. 04. 2021 Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30. 06. 2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom
25. 04. 2021 Vývoj podielových daní v roku 2021
24. 02. 2021 Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov
16. 12. 2020 Rozpočet obce na rok 2021
18. 06. 2020 Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na predloženie ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky
12. 03. 2020 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016 - 2020 - Verzia 1.1 s predĺženou platnosťou do roku 2022
16. 12. 2020 Rozpočet obce na rok 2020
28. 09. 2019 Registrácia chovu hospodárskych zvierat a tlačivá na stiahnutie
Usmernenie
Tlačivá
Ambulantný predaj - usmernenie

Registrácia chovu ošípaných
Postup pri registrácii chovu
10. 09. 2019 Nariadenia záväznej časti a zmeny Doplnku č. 2 UPN obce Liptovská Osada
27. 07. 2019 Program odpadového hospodárstva obce Liptovká Osada
05. 11. 2018 Informačná povinnosť
20. 02. 2018 Nové lesné porasty z KN C, ktoré vznikli po komasácii a katastrálna mapa nových lesných porastov nadväzujúcu na KN C pozemky.
03. 01. 2018 Zmena správnych poplatkov
27. 01. 2017 Územný plán obce Liptovská Osada
01. 07. 2011 Doručovanie poštových zásielok, oznámení a rozhodnutí občanom verejnou vyhláškou sa nachádza na prvom poschodí, na úradnej tabuli umiestnenej na chodbe Obecného úradu v Liptovskej Osade.

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia piatok 09 jún 2023, 20:13:38.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.