Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Investičné akcie

Rok 2015

Výmena strešnej krytiny kultúrneho domu II. etapa

V mesiaci október 2015 bola zrealizovaná nad bývalou kinosálou a obecným archívom výmena 60 ročnej popraskanej a pretekajúcej strešnej krytiny, ktorá bola v havarijnom stave za novú plechovú. Vymenené boli zároveň prehnité strešné krokvy, latovanie strechy a bola inštalovaná parozábrana. Strecha bola opatrená snehovými zábranami, žľabmi a zvodmi na odvedenie dažďovej vody. Práce boli financované z rozpočtu obce a predstavovali 23 828 .- €.

Výmena strešnej...
Výmena strešnej...

Oporný múr Pod vŕškom

Z dôvodu starého zvetraného oporného múru bol v časti obce Pod vŕškom vybudovaný nový širší a vyšší betónový oporný múr, čím sa obmedzila možnosť zosuvu svahu na miestnu komunikáciu na ulicu Pod vŕškom. Práce boli realizované z rozpočtu obce, za pomoci pracovníkov aktivačných a verejnoprospešných prác.

Oporný múr Pod ...

Obnova verejného osvetlenia obce Liptovská Osada

Hlavnou prioritou realizácie projektu bolo dosiahnutie úspory elektrickej energie verejného osvetlenia za podmienky splnenia svetelných noriem. V rámci realizácie projektu bolo v obci Liptovská Osada inštalovaných 243 ks LED svietidiel. Riešenie riadenia verejného osvetlenia vychádza z centralizovaného riadiaceho systému, z ktorého je možné ovládať celú sieť verejného osvetlenia. Realizáciou projektu sa dosiahlo zníženie spotreby elektrickej energie osvetlenia o 60 591,85 kWh ročne, oproti stavu pred rekonštrukciou. Celkové rozpočtové náklady predstavovali čiastku 253 973.- € z toho dotácia zo štátneho rozpočtu a Európskej únie 225 934.-€ a z rozpočtu obce 28 039.- €. Počas realizácie prác bola vykonaná tiež rekonštrukcia verejného osvetlenia v časti obce Pod Žiarom, ktorá spočívala vo výmene starých svietidiel za žiarivkové.

Obnova verejnéh...
Obnova verejnéh...

Obnova hrobky učiteľa Andreja Blahu s rodinou

Obnovou zanedbanej hrobky bývalého učiteľa Andreja Blahu , ktorý je umiestnený na starom cintoríne si obec uctila jeho pamiatku na pôsobenie v obci. Obnova hrobu bola zabezpečená z rozpočtu obce, v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža v Liptovskej Osade a pracovníkmi verejnoprospešných prác .

Obnova hrobky u...

Uvedenie do literárneho života publikácie „Kultúrne a stavebné pamätihodnosti Liptovskej Osady v historickej retrospektíve.“

Autorom publikácie je Ing. Viktor Húšťava – Barút, ktorý nadviazal na prácu neb. Doc. RNDr. Emila Šípku CSc. Publikácia prehľadne a vecne zaznamenáva históriu Liptovskej Osady s popisom, historickými dátami a je doplnená dobovými obrázkami a fotografiami, ktoré sú už dnes vzácnym historickým materiálom. Publikácia vznikla za podpory sponzorov a čiastočne bola financovaná z rozpočtu obce. Slávnostné uvedenie do literárneho života sa uskutočnilo v malej sále kultúrneho domu 23.05.2015 za prítomnosti autora, vzácnych hostí, obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce.

Uvedenie do lit...
Uvedenie do lit...

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia piatok 12 apríl 2024, 20:45:52.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.