Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecné záväzné nariadenia - rok 2012

VZN č. 5/2012 VZN 5/2012 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní na území obce Liptovská Osada a časti Korytnica - zrušené
VZN č. 4/2012 VZN 4/2012 o dani z nehnuteľností na území obce Liptovská Osada a časti Korytnica - zrušené
VZN č. 3/2012 VZN 3/2012 - Trhový poriadok
VZN č. 2/2012 VZN 2/2012 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
Dodatok k VZN č. 1/2012 Dodatok k VZN č. 1/2012
VZN č. 1/2012 VZN 1/2012 o miestnom poplatku za TKO a drobné stavebné odpady

 

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia nedeľa 15 máj 2022, 19:35:26.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.