Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Hlavný kontrolór obce

Záverečný účet obce Liptovská Osada za rok 2021 bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.p a spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Liptovská Osada predkladá hlavný kontrolór v súlade s § 18f ods. 1. písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. (dokument na stiahnutie)

Hlavný kontrolór obce má osobitné postavenie v rámci kontroly. Vo svojej kontrolnej činnosti postupuje v súlade so zákonom č. 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa pravidiel kontrolnej činnosti, ktoré vychádzajú zo smernice o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.

Návrh plánu kontrólnej činnosti na 1. polrok roka 2023

 

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia streda 19 jún 2024, 22:40:53.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.