Dnes je , meniny má
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
27. 11. 2017
VČS 2017
Dňa 26.11.2017 sa členovia MO SZPB v Liptovskej Osade stretli na hodnotiacej schôdzi, na ktorej privítali okrem svojich členov aj starostu obcu Ing. R. Kuzmu a hosťa Oblastnej organizácie SZPB v Ružomberku. Viac...
23. 10. 2017
Stretnutie členov MO SZPB na Babe v Korytnici

Dňa 17.10.2017 sa uskutočnilo stretnutie členov MO SZPB na Babe v Korytnici. Viac...
28. 11. 2016
VČS 2016Dňa 27.11.2016 sa členovia MO SZPB v Liptovskej Osade stretli na hodnotiacej schôdzi, na ktorej privítali okrem svojich členov aj hostí z Oblastnej organizácie SZPB v Ružomberku, a to pána Róberta Fajtu a Alžbetu Špirkovú a tiež hosťa zo susednej organizácie v Liptovskej Lúžnej – pána Ladislava Hubu. Viac...
01. 09. 2016
72. výročie SNPTohtoročné oslavy SNP v Liptovskej Osade sa niesli v duchu viacerých podujatí. 29. augusta sa obyvatelia obce spolu s vedením obce a členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov stretli pri pamätníku v Liptovskej Osade, kde spoločne položili vence a vypočuli si príhovor starostu obce Ing. Róberta Kuzmu. Viac...
13. 07. 2016
Brigáda pri Pamätníku SNP v KorytniciČlenovia Miestnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskej Osade sa v mesiaci júl zúčastnili na brigáde pri Pamätníku SNP v Korytnici. Tento pamätník, ktorý bol postavený v štýle socialistického realizmu, bol odhalený 28.10.1962 a za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 1963. Viac...
31. 08. 2015
71. výročie SNP v Liptovskej OsadeTohtoročné oslavy SNP v Liptovskej Osade sa niesli v duchu viacerých vzájomne sa dopĺňajúcich podujatí. Najprv sa členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov stretli na brigáde v Korytnici pri Pamätníku SNP, pri ktorom upratali okolie a vyčistili prístupové cesty. Viac...
29. 03. 2011
Spomienková slávnosť pri príležitosti 66. výročia vypálenia obce Liptovská Osada

Dňa 28. 3. 2011 si naša obec pripomenula smutnú udalosť: 66. výročie vypálenia Liptovskej Osady v roku 1945. Členovia SZPB v L.Osade si pietným aktom pri pamätníku pripomenuli všetkých, ktorí v tieto smutné dni zomreli. V tento deň večer slúžil svätú omšu za zomrelých počas vypálenia obce náš správca farnosti vdp. Peter Žofiak. Viac...

03. 09. 2010

Dňa 27.8.2010 sa v našej obci Liptovská Osada a v Korytnici pri pamätníku konala spomienková slávnosť na udalosti z 29.augusta 1944 na – Slovenské národné povstanie. Slávnosti sa zúčastnili aj pamätníci na SNP. Viac...

29. 03. 2010 Spomienková slávnosť pri príležitosti 65. výročia vypálenia obce

Udalosti týkajúce sa vypálenia obce Liptovská Osada
odo dňa 28.3.1945 do 4.4.1945

14. 12. 2009
V nedeľu 13. 12. 2009 sa o 14:00 hod. v Klube dôchodcov v Liptovskej Osade uskutočnila výročná členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Schôdze sa zúčastnilo 19 členov organizácie a aj hosť a to predseda okresnej oganizácie SZPB z Ružomberka. Viac...
02. 09. 2009
Zástupcovia obce Liptovská Osada a členovia Miestnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov si pri Pamätníku sovietskych parašutistov v Liptovskej Osade a Pamätníku SNP v Korytnici dňa. 28. augusta položením vencov a chvíľkou ticha pripomenuli 65. výročie Slovenského národného povstania. Viac...
25. 08. 2009
Dňa 25. 8. 2009 sa členovia Miestnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov zúčastnili prípravy priestoru pri pamätníku na oslavy 65. výročia SNP. Viac...
14. 06. 2009
Stretnutie priamych účastníkov odbojaDňa 14. 6. 2009 sa v Zariadení opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade konalo stretnutie priamych účastníkov odboja pri príležitosti 65. výročia SNP a 64. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Slávnosť bola usporiadaná v spolupráci Základných organizácií slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Liptovskej Lúžnej, Liptovských Revúc, Liptovských Sliačov, Námestova a Ružomberka. Viac...
05. 04. 2009
Spomienková slávnosť pri príležitosti oslobodenia obce Liptovská OsadaDňa 5.4.2009 si naša obec spomienkovou slávnosťou pred obecným úradom pripomenula 64 rokov od jej oslobodenia. Spomienková slávnosť bola usporiadaná v spolupráci s Miestnou organizáciou Zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskej Osade a Klubom dôchodcov v L. Osade. Viac...
23. 11. 2008
Slovenský zväz protifašistických bojovníkovĎna 23.11.2008 (nedeľa) o 14:30 v jedálni Zariadenia opatrovateľskej služby sa uskutočnila výročná členská schôdza Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Schôdze sa zúčastnilo 14 členov. Zahájil ju pán Ján Vlnieška predseda organizácie, ktorý vo svojom príspevku vyhodnotil činnosť organizácie za rok 2008, vyzdvihol dobrú spoluprácu s Klubom dôchodcov, s Jednotou dôchodcov a s MOSČK. Viac...
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 27.11.2017