Dnes je , meniny má
Rozlúčka s vdp. Petrom Žofiakom
Dňa 30.6.2018 ukončil v našej farnosti Liptovská Osada svoje pôsobenie vdp. Peter Žofiak, ktorý v našej farnosti pôsobil 13 rokov ako farský administrátor a to od 5.7.2005 do 30.6.2018. Oficiálna rozlúčka s našim doterajším kňazom bola na sviatok sv. Petra a Pavla, teda v piatok 29.júna po večernej slávnostnej sv.omši, práve na jeho meniny a 21. výročie primičnej sv. omše, za sprievodu nášho spevokolu, s príhovorom starostu obce Róberta Kuzmu, vdp. Martina Mojžiša, zástupcov hospodárskej a pastoračnej rady a tiež mládeže. 13 rokov pôsobenia je dosť dlhý čas na to, aby sa tu vytvorila zdravá autorita, vzácne vzťahy, úcta a dôvera. Za túto dobu pod vedením vdp. Petra Žofiaka sa vykonalo veľa práce na kostole, ktorá je zdokumentovaná v prácach farnosti na stránke obce a dokončiť teraz zostáva už takmer úplne urobenú prístavbu technickej časti kostola. Ďakujeme vdp.Petrovi Žofiakovi za všetko čo pre nás urobil, za množstvo práce, rozhovorov, rád, prísnejších i priateľských napomenutí, obetavú službu a množstvo dobrých nápadov. Prajeme mu na novom pôsobisku v Oravskej Jasenici, kde pôsobí ako farár od 1.7.2018 veľa Božieho požehnania, zdravia, darov Ducha svätého a farníkov, medzi ktorými sa bude cítiť prijatý a milovaný.(lf)
Vaši bývalí farníci Vám vyslovujú : "Veľký Pán Boh zaplať!" :-)
Rozlúčka s vdp. Petrom Žofiakom
Rozlúčka s vdp. Petrom Žofiakom
Rozlúčka s vdp. Petrom Žofiakom
Rozlúčka s vdp. Petrom Žofiakom
S nariadením otca biskupa Štefana Sečku je ako farár do našej farnosti Liptovská Osada od 1.7.2018 menovaný vsdp. Alojz Kostelanský farár, dekan, ktorý pôsobil v Ružomberku. Prajeme mu veľa Božieho požehnania, zdravia a síl pri správe našej farnosti.
Rozlúčka s vdp. Petrom Žofiakom
Rozlúčka s vdp. Petrom Žofiakom
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 03.07.2018