Dnes je , meniny má

Voľba prezidenta SR

Dátum zverejnenia Zverejnený dokument
31. 03. 2019 Výsledky voľby prezidenta SR v obci Liptovská Osada - II. kolo
17. 03. 2019 Výsledky voľby prezidenta SR v obci Liptovská Osada - I. kolo
04. 03. 2019
17. 02. 2019
Obec Liptovská Osada určuje pre voľby prezidenta Slovenskej republiky dva okrsky.
1. okrsok: Veľká tanečná sála Kultúrneho domu Liptovská Osada č. 369, kde môžu voliť voliči od súpisného čísla 0 - 300.
2. okrsok: Malá tanečná sála Kultúrneho domu Liptovská Osada č. 369, kde môžu voliť voliči od súpisného čísla 301 - 795.

Volebné miestnosti sa otvárajú o 7.00 a volí sa do 22.00 hod.
Určenie volebných miestnosti je uvedené aj na oznámení o voľbách, ktoré občania dostali do svojich domácností ( 1 oznámenie do rodinného domu podľa trvalého pobytu vedenom v evidencii trvalých pobytov).
30. 01. 2019 Adresa pre doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie: l.osada@stonline.sk
Adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka: l.osada@stonline.sk
13. 01. 2019 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 do 22.00. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 do 22.00

 

 

 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 31.03.2019