Dnes je , meniny má
  Územný plán obce Liptovská Osada - doplnok č. 1
   
20.05.2019 NARIADENIE ZÁVÄZNEJ ČASTI ZMENY A DOPLNKU Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LIPTOVSKÁ OSADA
   
20.05.2019 VÝSLEDNÉ VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVY A PRÁVNICKÝCH OSÔB K ZMENE A DOPLNKU Č. 1 ÚPN - O LIPTOVSKÁ osada
   
20.05.2019 Stanovisko OU Žilina, odbor výstavby
   
20.05.2019 SPRÁVA O VYHODNOTENÍ PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA A POSTUPU OBSTARÁVANIA ZMENY A  DOPLNKU Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LIPTOVSKÁ OSADA
   
  Vrchný list 1
  Vrchný list 2
  Vrchný list 3
  VÝKRESY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 20.05.2019