Dnes je , meniny má
Členovia MO SZPB v Liptovskej Osade sa stretli na hodnotiacej schôdzi
Dňa 26.11.2017 sa členovia MO SZPB v Liptovskej Osade stretli na hodnotiacej schôdzi, na ktorej privítali okrem svojich členov aj starostu obcu Ing. R. Kuzmu a hosťa Oblastnej organizácie SZPB v Ružomberku. V úvode sa s kultúrnym programom predstavili žiaci ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade. Žiaci prítomným zaspievali a zahrali na heligńkach. Potom podpredseda miestnej organizácie prečítal správu o činnosti a hospodárka správu o hospodárení. V ďalšej časti boli členovia organizácie oboznámení s plánom úloh MO SZPB na rok 2018. Potom nasledovalo prijímanie nových členov. V závere nechýbala diskusia a občerstvenie.

text a foto: PaedDr. Jaroslava Koníčková

VČS 2017 VČS 2017 VČS 2017 VČS 2017
VČS 2017 VČS 2017 VČS 2017 VČS 2017

späť na Zväz protifašistických bojovníkov

 
VČS 2017
VČS 2017
VČS 2017
VČS 2017
VČS 2017
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 27.11.2017