Dnes je , meniny má
Členovia MO SZPB v Liptovskej Osade sa stretli na hodnotiacej schôdzi

Dňa 27.11.2016 sa členovia MO SZPB v Liptovskej Osade stretli na hodnotiacej schôdzi, na ktorej privítali okrem svojich členov aj hostí z Oblastnej organizácie SZPB v Ružomberku, a to pána Róberta Fajtu a Alžbetu Špirkovú a tiež hosťa zo susednej organizácie v Liptovskej Lúžnej – pána Ladislava Hubu. V úvode sa s kultúrnym programom predstavili žiaci ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade. Žiaci prítomným zaspievali, zarecitovali a zahrali na gitare i harmonike. Potom predseda miestnej organizácie prečítal správu o činnosti a hospodárka správu o hospodárení. Za nového člena bola prijatá pani Anna Švitková. V závere nechýbala diskusia a občerstvenie.

text a foto: PaedDr. Jaroslava Koníčková

VČS 2016 VČS 2016 VČS 2016 VČS 2016
VČS 2016 VČS 2016 VČS 2016 VČS 2016
VČS 2016 VČS 2016 VČS 2016 VČS 2016

späť na Zväz protifašistických bojovníkov

 
VČS 2016
VČS 2016
VČS 2016
VČS 2016
VČS 2016
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 28.11.2016