Dnes je , meniny má
Stretnutie priamych účastníkov odboja

Dňa 14. 6. 2009 sa v Zariadení opatrovateľskej služby v Liptovskej Osade konalo stretnutie priamych účastníkov odboja pri príležitosti 65. výročia SNP a 64. výročia ukončenia II. svetovej vojny. Slávnosť bola usporiadaná v spolupráci Základných organizácií slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Liptovskej Lúžnej, Liptovských Revúc, Liptovských Sliačov, Námestova a Ružomberka.

Slávnosti sa okrem starostov obcí Liptovská Lúžna, Liptovské Revúce a  Liptovská Osada zúčastnil aj primátor mesta Ružomberok Ing. Michal Slašťan, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol okrem iného aj dôležitosť posolstva SNP pre ďalšie generácie.

Členovia Ústrednej rady SZPB pri príležitosti tohto stretnutia odovzdali 35 priamym účastníkom odboja Čestné uznanie za zásluhy v národnom boji za oslobodenia a proti fašizmu, za rozvíjanie odkazu SNP a dlhoročnú činnosť v zväze.

Počas slávnosti vystúpila so svojim kultúrnym programom dychová hudba – Lúžňanka.

Prítomní priami účastníci priblížili a pospomínali mladším členom ťažké chvíle v odboji a v SNP, ktoré obetovali za našu slobodu.

Stretnutie priamych účastníkov odboja
Stretnutie priamych účastníkov odboja
Stretnutie priamych účastníkov odboja
Stretnutie priamych účastníkov odboja
Stretnutie priamych účastníkov odboja
Stretnutie priamych účastníkov odboja
Stretnutie priamych účastníkov odboja
Stretnutie priamych účastníkov odboja
Stretnutie priamych účastníkov odboja
Stretnutie priamych účastníkov odboja
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 16.06.2009