Dnes je , meniny má
75. výročie SNP - 29. august 2019

Tohtoročné oslavy SNP v Liptovskej Osade sa niesli v duchu viacerých podujatí. 29. augusta sa obyvatelia spolu s vedením obce a členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov stretli pri pamätníku v Liptovskej Osade, kde spoločne položili vence a vypočuli si príhovor starostu obce Ing. Róberta Kuzmu a predsedu SZPB pána Jána Kramárika. Túto spomienku oživili svojím kultúrnym programom žiaci Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade, ktorí prečítali úryvok z knihy ŠTEVKO, ktorú napísal pán Štefan Paluda. Po tejto spomienke a kultúrnom programe nasledoval hromadný turistický výstup na vrch Zvolen, odkiaľ kroky občanov obce viedli po magistrále Veľkej Fatry späť do Liptovskej Osady. Tohtoročné oslavy sa aj vďaka nádhernému počasiu a bohatej účasti starších i mladých naozaj vydarili.

Jaroslava Koníčková

75. výročie SNP v Liptovskej Osade 75. výročie SNP v Liptovskej Osade 75. výročie SNP v Liptovskej Osade 75. výročie SNP v Liptovskej Osade

späť na archív obecných akcií

 
75. výročie SNP v Liptovskej Osade
75. výročie SNP v Liptovskej Osade
75. výročie SNP v Liptovskej Osade
75. výročie SNP v Liptovskej Osade
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 04.09.2019