Dnes je , meniny má
72. výročie SNP sme si pripomenuli aj v Liptovskej Osade

Tohtoročné oslavy SNP v Liptovskej Osade sa niesli v duchu viacerých podujatí. 29. augusta sa obyvatelia obce spolu s vedením obce a členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov stretli pri pamätníku v Liptovskej Osade, kde spoločne položili vence a vypočuli si príhovor starostu obce Ing. Róberta Kuzmu. Túto spomienku oživili svojím kultúrnym programom žiaci Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade. Zazneli tiež piesne v podaní členiek Združenia pre občianske záležitosti. Po tejto spomienke a  kultúrnom programe nasledoval hromadný turistický výstup na vrch Zvolen, odkiaľ kroky občanov obce viedli po magistrále Veľkej Fatry späť do Liptovskej Osady. Nádherné výhľady a slnečné počasie sprevádzali deti a dospelých, keď kráčali po stopách partizánov, ktorí sa v týchto miestach pohybovali pred 72. rokmi. Tohtoročné oslavy sa aj vďaka nádhernému počasiu a bohatej účasti starších i mladých naozaj vydarili.

 

PaedDr. Jaroslava Koníčková

72. výročie SNP v Liptovskej Osade 72. výročie SNP v Liptovskej Osade 72. výročie SNP v Liptovskej Osade 72. výročie SNP v Liptovskej Osade
Viac fotografií

späť na Zväz protifašistických bojovníkov

 
72. výročie SNP v Liptovskej Osade
72. výročie SNP v Liptovskej Osade
72. výročie SNP v Liptovskej Osade
72. výročie SNP v Liptovskej Osade
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 01.09.2016