Dnes je , meniny má
71. výročie SNP sme si pripomenuli aj v Liptovskej Osade

Tohtoročné oslavy SNP v Liptovskej Osade sa niesli v duchu viacerých vzájomne sa dopĺňajúcich podujatí. Najprv sa členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov stretli na brigáde v Korytnici pri Pamätníku SNP, pri ktorom upratali okolie a vyčistili prístupové cesty. 28. augusta spomienka na SNP pokračovala pri pamätníku v Liptovskej Osade, kde si udalosti spred 71. rokov pripomenuli občania spolu s vedením obce. Súčasťou programu bolo kladenie vencov, krátky kultúrny program a príhovor starostu obce Ing. Róberta Kuzmu.

29. augusta sa uskutočnil hromadný turistický výstup na vrch Zvolen, odkiaľ kroky občanov obce viedli po magistrále Veľkej Fatry späť do Liptovskej Osady. Nádherné výhľady a slnečné počasie sprevádzali deti a dospelých, keď kráčali po stopách partizánov, ktorí sa v týchto miestach pohybovali pred 71. rokmi.

Oslavy SNP sa v Liptovskej Osade vydarili a najkrajšie na tom všetkom bolo to, že sa ich zúčastnili nielen starší občania, ale aj deti. Je dôležité, aby si hlavne mladí ľudia uvedomovali dôležité medzníky histórie a boli vďační za to, že môžu žiť v mieri. Veľká vďaka za zorganizovanie osláv patrí obecnému úradu a Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov so sídlom v Liptovskej Osade.

PaedDr. Jaroslava Koníčková

71. výročie SNP v Liptovskej Osade 71. výročie SNP v Liptovskej Osade 71. výročie SNP v Liptovskej Osade 71. výročie SNP v Liptovskej Osade
71. výročie SNP v Liptovskej Osade 71. výročie SNP v Liptovskej Osade 71. výročie SNP v Liptovskej Osade 71. výročie SNP v Liptovskej Osade
  71. výročie SNP v Liptovskej Osade 71. výročie SNP v Liptovskej Osade  

späť na Zväz protifašistických bojovníkov

 
71. výročie SNP v Liptovskej Osade
71. výročie SNP v Liptovskej Osade
71. výročie SNP v Liptovskej Osade
71. výročie SNP v Liptovskej Osade
71. výročie SNP v Liptovskej Osade
71. výročie SNP v Liptovskej Osade
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 01.09.2015