Home Spoločné akcie Výročná členská schôdza - 12. 3. 2016
Výročná členská schôdza - 12. 3. 2016 PDF Tlačiť E-mail
Tak ako každý rok aj tento rok v sobotu 12.3.2016 sa stretli naši športovci z OŠK Tatran na výročnej členskej schôdzi, aby si zhodnotili uplynulý rok, to aké športové výsledky dosiahli a čo všetko ich čaká v roku 2016. Jednotliví vedúci predniesli svoje správy o činnosti oddielov a vízie do novej sezóny roku 2016.

Taktiež sa prihovoril aj pán starosta Ing. Robert Kuzma, ktorý vo svojej reči vyzdvihol dobrú aktivitu športovcov a poďakoval sa za šírenie dobrého mena našej obce v oblasti športu. Jeden z hlavných aktov VČS OŠK Tatran je vyhlasovanie športovcov roka za jednotlivé oddiely a tak nebolo tomu ináč ani teraz a tak jednotlivci navrhnutí z oddielov si prevzali ocenenie „Športovec roka 2015“. Po vyčerpaní všetkých bodov schôdze sa predseda OŠK Tatran poďakoval všetkým zúčastneným, poprial im veľa športových úspechov a rok bez zranení. Potom bola podaná dobrá večera pri ktorej sa už len voľne diskutovalo.