Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Výroky slávnych
 
Mobilný odber krvi
 
Cyklokros – začiatok sezóny a prvé umiestnenia
30. 09. 2014
MAtej Ulík V nedeľu 28.9.2014 sa v Bánovciach nad Bebravou konalo prvé kolo Slovenského pohára v cyklokrose. Aj keď náš pretekár z OŠK Tatran Matej Ulík už zahájil cyklokrosovú sezónu minulý víkend vo švajčiarskom Bádene, kde obsadil pekné 5. miesto a túto sobotu exceloval zas na Českom pohári kde obsadil 2. miesto, na Slovensku ho delilo od víťazstva len štrnásť sekúnd a tak sa musel..... Viac...
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Osada
25. 09. 2014
Miestna volebná komisa v Liptovskej Osade podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce a poslancov obecného zaspupiteľstva zaregistrovala nasledovných kandidátov:
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Liptovská Osada
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ Liptovská Osada

Z hasičských súťaží v Liptovskej Lúžnej a Liskovej
10. 09. 2014
Z hasičskej súťaže v Liptovskej Lúžnej Dobrovoľný hasičský zbor obce Liptovská Osada sa tak ako každý rok zúčastnil súťaží v ktorých si zmeral sily a obratnosť so susednými zbormi, a to v Liptovskej Lúžnej a v Liskovej. Už podľa fotografii je zrejmé, že hasičský zbor sa rozrástol o nové tváre, ktoré sa tiež súťaže zúčastnili aj s rodinnými príslušníkmi. Viac...
Oznam obecného úradu ohľadom daní a poplatkov na rok 2014
09. 01. 2014
Oznamujeme občanom, že do 31. 1. 2014 sú povinní podať si daňové priznanie ak v roku 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť , teda pozemok, alebo stavbu do svojho vlastníctva. Občania, ktorí si nezaplatili dane a poplatky za rok 2013, sú povinní to urobiť v najbližších dňoch.
Daň z nehnuteľností na rok 2014 bude potrebné zaplatiť až po doručení rozhodnutia – platobného výmeru, ktorý bude doručený každému daňovníkovi do vlastných rúk. Rovnako to je i s daňou za psa. Poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu za 1 .polrok 2014 sa platí do konca júna 2014.
Daň za ubytovanie s platí každý štvrťrok a je potrebné zaviesť si a priniesť knihu ubytovaných. (lf,Oú)

Neodhadzujte poštové známky!
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Územný plán obce Liptovská Osada - zmena a doplnok č.4
Pozvánky na podujatia
REKLAMA
Ponuka masáží
Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
Pápež František
a realita
REKLAMA
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ján Kramárik - veliteľ
0908 927 261
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster