Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
12. 12. 2018
Starosta obce podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra 2018 (piatok) o 18.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu (pozvánka)
Majstrovstvá SR v cyklokrose 2018
10. 12. 2018
Matej Ulík Prvú decembrovú nedeľu sa v Banskej Bystrici konali Majstrovstvá SR v cyklokrose, ktoré boli zároveň aj vrcholom cyklokrosovej sezóny. Na ťažkej zamrznutej trati a pri mrznúcom daždi si naši pretekári dobre počínali, kde náš odchovanec Matej Ulík sa stal Majstrom Slovenska v kategórii Muži U23 a v celkovej kategórii Muži ELIT sa stal vicemajstrom Slovenska. Viac...
Bola krásna jeseň, daná priamo z neba
11. 11. 2018
2018 Jeseň v spoločenskom živote v našej obci bola využitá podľa možností a to turistikou a inými športovými aktivitami, folklórom, či spomienkou na našich starých rodičov pri príležitosti mesiaca „Úcty k starším“...... Viac...
Brigáda - čistenie dažďového kanála
27. 09. 2018
Brigáda Starosta obce Liptovská Osada touto cestou ďakuje eRku - hnutiu kresťanských spoločenstiev detí, ktoré malo v našej obci stretnutie v dňoch 21 až 23. septembra 2018. Poďakovanie spoločenstvu patrí sa vykonanú brigádu pre našu obec a to : vyčistenie cca 200 m dažďového kanála v uliciach našej obce v piatok 21. septembra. Viac...
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016 - 2020
03. 09. 2018
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. (dokument na stiahnutie)
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Smernica o vybavovaní sťažností - NÁVRH
05. 11. 2017
Starosta a obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada podľa § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) vydávajú túto Smernicu o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


Trieďme odpad, má to zmysel
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Návrh rozpočtu
na rok 2019
VZN 5/2018 - návrh
VZN 4/2018 - návrh
VZN 3/2018 - návrh
Informačná povinnosť
Správa
o hospodárení obce za 1.polrok 2018
VZN 2/2018
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
Prevod podielových daní
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci december
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2018
Územný plán obce Liptovská Osada
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 12.12.2018