Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Stavanie mája
 
Zápis do materskej školy
žiadosť o prijatie do MŠ vyhlásenie zákonného zástupcu
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva
26. 04. 2016
Starosta obce podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, ktoré sa bude konať dňa 28. apríla 2016 (štvrtok) o 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu. (pozvánka)
Zahájenie sezóny v horskej cyklistike SP-Turčianske Teplice
20. 04. 2016
V Liptovskej Osade si pripomenuli 71 rokov od udalostí v roku 1945 V nedeľu 17. apríla 2016 bol zahájený Slovenský pohár v Cross Country, ktorý sa konal v Turčianskych Tepliciach. Na to, že to bol prvý pretek v tejto sezóne a náš pretekár Matej Ulík aj v tejto cyklistickej disciplíne štartoval po prvýkrát medzi mužmi, urobil perfektný výsledok, keď skončil celkovo na 4. mieste a pred ním boli len poľskí cyklisti a tak Matej bol najlepší zo všetkých Slovákov. Viac...
Verejná vyhláška
06. 04. 2016
Obec Liptovská Osada ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade v zmysle §1 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovovania orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších zmien týmto vyzýva k delegovaniu zástupcov do rady ZŠ s MŠ v Lipt. Osade na nasledujúce funkčné obdobie. VYHLÁŠKA
Oslava oslobodenia Liptovskej Osady
06. 04. 2016
V Liptovskej Osade si pripomenuli 71 rokov od udalostí v roku 1945 V týchto dňoch si v Liptovskej Osade pripomenuli udalosti z 27. a 28. marca 1945, kedy v obci začalo prenasledovanie občanov a ich násilné vyháňanie na opevňovacie práce. Červená armáda za pomoci občanov Liptovskej Osady dopravila cez Hiadeľské sedlo do Korytnice väčšie množstvo kanónov, mínometov a inej munície. Viac...
Kniha Liptova 2015
11. 03. 2016
Žilinský samosprávny kraj, Liptovská knižnica Gašpara Fejerpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s mediálnymi partnermi, vyhlásili 9. ročník čitateľskej súťaže: KNIHA LIPTOVA 2015
Súťaž je v kategóriách
1. beletria pre dospelých a mládež
2. odborná literatúra pre dospelých a mládež Viac....
hlasovací lístok
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Podmienky k vydaniu rozhodnutia o súpisnom čísle
09. 08. 2015
K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je potrebné, aby si žiadateľ priniesol okrem kolaudačného rozhodnutia, dokladu o vlastníctve pozemku a žiadosti aj kópiu geometrického plánu a zameranie adresného bodu geodetom podľa vyhlášky č. 142/2015 účinnej od 1.7.2015.
VYHLÁŠKA
ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
PHSR OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY
2016 – 2020
Rozpočet
na rok 2016
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2016
PLÁNOVANÉ AKCIE
V ROKU 2016
Akcie plánované na rok 2016
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
"Je veľmi dôležité snívať" (František)
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster