Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Pozvánka na karneval
 
Oznámenie o termíne konania volieb prezidenta SR
13. 01. 2019
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 do 22.00. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019 voľby sa konajú od 07.00 do 22.00.
Pozvánka na čiastkovú schôdzu Osadského urbárskeho spolku
27. 12. 2018
Pozývame Vás na čiastkovú schôdzu Osadského urbárskeho spolku pozemkové spoločenstvo, ktorá sa bude konať dňa 26. januára 2019 (sobota) o 14.00 v telocvični Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade. Prezentácia členov sa uskotoční vo vestibule Základnej školy s materskou školou v Liptovskej Osade v čase od 12.30 do 14.00. (pozvánka)
Vítali sme maličkých !
15. 12. 2018
Uvítanie detí do života - 2018 "Dieťa môže naučiť dospelého tri veci:že môže byť veselý bez dôvodu, že ho stále niečo zaujíma, a že vie celou svojou snahou dosiahnuť to, čo si želá. " (Paulo Coelho) Veríme, že nás tým trom veciam naučia aj naši noví občania, ktorých sme uvítali do života Liptovskej Osady dňa 9. decembra tak trochu po novom...Viac...
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016 - 2020
03. 09. 2018
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. (dokument na stiahnutie)
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Smernica o vybavovaní sťažností - NÁVRH
05. 11. 2017
Starosta a obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada podľa § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) vydávajú túto Smernicu o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


Trieďme odpad, má to zmysel
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2019
Dodatok č. 1.
k zásadám odmeňovania poslancov OZ
Rozpočet
na rok 2019
VZN 6/2018
VZN 5/2018
VZN 4/2018
VZN 3/2018
Informačná povinnosť
Správa
o hospodárení obce za 1.polrok 2018
Prevod podielových daní
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci január
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2018
Územný plán obce Liptovská Osada
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 19.01.2019