Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
Bursa 2016
 
Fašiangy boli krátke
10. 02. 2016
Fašiangová bursa 2016 Hoci fašiangy boli tento rok veľmi krátke, ukončili sme ich ako sa na pravých osaďanov patrí. Najprv bursovníckym sprievodom, ktorý rozveselil a roztancoval naše ulice. Mládeže a masiek sa veru nazbieralo dosť a kroje boli naozaj veľmi pekné. Mnohí starší ľudia boli prekvapení, kde sa ešte toľko krojov zachovalo. Viac...
Nábor zamestnancov do prevádzky Vodný svet
06. 02. 2016
Spoločnosť YVEX, s.r.o. vyhlasuje nábor na obsadenie pracovných pozícií do prevádzky Vodného sveta v Liptovskej Osade: čašník (čašníčka), kuchár (kuchárka), recepčný(recepčná), plavčík (plavčíčka). Podmienkou je vyučený v odbore a prax v odbore. Viac...
20. ročník reprezentačného plesu Červeného kríža - 30. január 2016
03. 02. 2016
20. reprezentačný ples - 30. január 2016 Miestna skupina Slovenského Červeného kríža v Liptovskej Osade pod vedením Márie Vlnieškovej Vám prináša správu o tom, že 20. ročník Reprezentačného plesu Červeného kríža, ktorý sa konal 30. januára 2016 bol úspešný. Viac...
Verejná vyhláška - modernizácia PD - SO 10 - rozhodnutie
03. 02. 2016
Obec Liptovská Osada, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadu (stavebný zákon), rozhodol podľa §66 stavebného zákona, podľa §10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona....verejná vyhláška
Verejná vyhláška - modernizácia PD - SO 07 - rozhodnutie
30. 01. 2016
Obec Liptovská Osada, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadu (stavebný zákon), rozhodol podľa §66 stavebného zákona, podľa §10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona....verejná vyhláška
Oznámenie o voľbách
18. 01. 2016
Voľby do NRSR sa budú konať dňa 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 hod.
Volebná miestnosť pre okrsok č. 1 je Základná škola s Materskou školou v Liptovskej Osade č. 56. V tejto volebnej miestnosti budú voliť voliči s trvalým pobyt 0 - 300.
Volená miestnosť pre okrsok č. 2 je Tanečná sála kultúrneho domu v Liptovskej Osade č. 369. V tejto volebnej miestnosti budú voliť voliči s trvalým pobytom číslo 301 - 785.
Voliči s platným hlasovacím preukazom môžu voliť v ktoromkoľvek okrsku.
Volič je povinný sa preukázať platným občianskym preukazom.
Podmienky k vydaniu rozhodnutia o súpisnom čísle
09. 08. 2015
K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je potrebné, aby si žiadateľ priniesol okrem kolaudačného rozhodnutia, dokladu o vlastníctve pozemku a žiadosti aj kópiu geometrického plánu a zameranie adresného bodu geodetom podľa vyhlášky č. 142/2015 účinnej od 1.7.2015.
VYHLÁŠKA
ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
Vysťahovalectvo našich predkov
25. 05. 2015
Evidencia v USAV nasledujúcich prílohách si môžete pozrieť záznamy vysťahovalcov z Liptovskej Osady v rokoch 1892 až 1924. Boli to naši občania, ktorí sa sťahovali za prácou do Ameriky. Aj v našej obci po ich návrate z Ameriky boli postavené tzv. "americké domy", ktoré sa vyznačovali ornamentami okolo okien a na predných fasádach, boli dlhšie a úzke. Viac...
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Informácie
o vyhlásení volieb do Národnej rady SR
Informácie pre voliča
Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - starosta obce: l.osada@stonline.sk
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
VZN 3/2015
VZN 2/2015
VZN 1/2015
Rozpočet
na rok 2016
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2016
PLÁNOVANÉ AKCIE
V ROKU 2016
Akcie plánované na rok 2016
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
"Je veľmi dôležité snívať" (František)
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster