Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
Zumba maratón
 
Športový víkend
14. 04. 2014
Športový víkend V sobotu 12. 4. 2014 sa zahájila jarná časť futbalovej sezóny, kde naši dorastenci odohrali majstrovský zápas proti Ľubochni. Zápas bol vyrovnaný, ale nakoniec zvíťazili domáci 0:1. Turčianske Teplice boli dejiskom prvého kola SP v Croos Country, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 13. 4. 2014. Viac...
Poďakovanie
14. 04. 2014
Poďakovanie Vedenie obce Liptovská Osada úprimne ďakuje všetkým občanom, všetkým členom Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža, účastníkom aktivačnej činnosti a žiakom 4. ročníka ZŠ Liptovská Osada za veľkú pomoc pri čistení extravilánu obce. Brigáda sa konala v piatok 11. apríla 2014
Výhlasenie výberového konania
04. 04. 2014
Starosta obce Liptovská Osada podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej škol s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada (kritéria)
Oslavy 69. výročia oslobodenia obce Liptovská Osada
03. 04. 2014
Spomienková slávnosť pri príležitosti 69. výročia oslobodenia obce Liptovská Osada Dňa 28. marca 2014 sme si pripomenuli smutný deň našej histórie, keď bola v roku 1945 naša obec vypálená. Dňa 4.4.2014 si pripomíname 69. výročie oslobodenia našej obce z rúk nemeckých vojsk. Pri tejto príležitosti sa konala 3. apríla 2014 spomienková slávnosť pri pamätníku v Liptovskej Osade. Viac...
Mobilný odber krvi
22. 03. 2014
Mobilný odber krvi 20. marec 2014 Dňa 20.marca 2014 sa v našej obci, v priestoroch Základnej školy s materskou školou opäť uskutočnil, možno už tradičný mobilný odber krvi. Odber vykonávala Národná transfúzna spoločnosť z Banskej Bystrice. Odberu sa zúčastnilo 26 darcov za čo im organizátori veľmi pekne ďakujú. Viac...
Oznam obecného úradu ohľadom daní a poplatkov na rok 2014
09. 01. 2014
Oznamujeme občanom, že do 31. 1. 2014 sú povinní podať si daňové priznanie ak v roku 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť , teda pozemok, alebo stavbu do svojho vlastníctva. Občania, ktorí si nezaplatili dane a poplatky za rok 2013, sú povinní to urobiť v najbližších dňoch.
Daň z nehnuteľností na rok 2014 bude potrebné zaplatiť až po doručení rozhodnutia – platobného výmeru, ktorý bude doručený každému daňovníkovi do vlastných rúk. Rovnako to je i s daňou za psa. Poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu za 1 .polrok 2014 sa platí do konca júna 2014.
Daň za ubytovanie s platí každý štvrťrok a je potrebné zaviesť si a priniesť knihu ubytovaných. (lf,Oú)

Neodhadzujte poštové známky!
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2014
Nové dokumenty na úradnej tabuli
Vývoj podielových daní v roku 2013
Kútik pre dušu
Ponuka masáží
Pozvánky
na podujatia
Monika Homolová - fotograf
BannerFans.com 
 
 
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ján Kramárik - veliteľ
0908 927 261
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
Čo nové v okresnom meste?
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster