Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Výroky slávnych
 
Obecný športový deň
 
Majstrovstvá Slovenska Countrycross Žaškov
22. 07. 2014
Majstrovstvá Slovenska Countrycross Žaškov - Braňo Belluš ml. Cez víkend 19. - 20. 7. 2014 sa konali v neďalekom Žaškove na Orave Majstrovstvá Slovenska, ako piate podujatie seriálu. Najlepšie z našich obišiel Branislav Belluš ml., ktorý bol v najvyššej kategórii MMSR E2 zasa tretí za Štefanom Svitkom a Marekom Haviarom. Viac...
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania
22. 07. 2014
Dňa 15. júla 2014 podala spoločnosť AMOS – SERVICES, s.r.o., IČO: 35953861, so sídlom Ul. hlavná č. 276, 935 31 Horná Seč, na Obecný úrad v Liptovskej Osade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Parkovisko “. Stavba bude realizovaná na pozemkoch p.č. KN-c 2567/1 v k. ú. Liptovská Osada. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. (OZNÁMENIE)
Družobný futbalový turnaj Liptovská Osada – Pusté Sady
22. 07. 2014
Družobný futbalový turnaj Liptovská Osada – Pusté Sady V sobotu sa už po jedenásty krát konal družobný futbalový turnaj medzi obcami Liptovská Osada a Pusté Sady. Fanúšikovia futbalu si prišli na svoje pri povzbudzovaní svojich mužstiev. Aj keď tentokrát to našim futbalistom nevyšlo, zápasy boli zaujímavé a boli plné prekvapení, či už v tom že dvakrát sa nepodarilo premeniť jedenástku alebo niektorých pekných priamych striel na bránku.Viac...
Majstrovstvá Slovenska v horskej cyklistike MTB XCO a získanie titulu Majster Slovenska
21. 07. 2014
Majstrovstvá Slovenska  - Matej Ulík Jahodná pri Košiciach bola v nedeľu 20. 7. 2014 dejiskom Majstrovstiev Slovenska v horskej cyklistike. Dobré umiestnenie na MS zabezpečuje pretekárovi štarty na svetových podujatiach v drese slovenského reprezentanta. Toto bola hlavná motivácia nášho pretekára Mateja Ulíka na tvrdú a poctivú prípravu počas predchádzajúcich mesiacov a oplatilo sa. Viac...
Aby sa nezabudlo - kniha venovaná 70. výročiu SNP v obci L. Osada a jej okolí
10. 06. 2014
Aby sa nezabudlo - kniha o obci Liptovská Osada V auguste 2014 bude predstavená našej verejnosti nová kniha o Slovenskom národnom povstaní. Autorom knihy je náš občan Miroslav Veselovský, ktorý má korene v Liptovskej Lúžnej a podarilo sa mu získať veľa vzácneho materiálu k napísaniu tejto knihy, ktorej sa venoval viac ako 5 rokov. Kniha má názov: "Aby sa nezabudlo" a bude vydaná s podporou Obce Liptovská Osada. Záujemci o knihu sa môžu infromovať na Obecnom úrade Liptovská Osada.
Verejná vyhláška - rozhodnutie
13. 05. 2014
Obec Liptovská Osada ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zastúpený starostom obce prerokoval návrh vo vyvlastňovacom konaní postupom podľa § 113 stavebného zákona s účastníkmi konania na ústnom pojednávaní konanom dňa 20.02.2014 a rozhodol takto: (ROZHODNUTIE)
Oznam obecného úradu ohľadom daní a poplatkov na rok 2014
09. 01. 2014
Oznamujeme občanom, že do 31. 1. 2014 sú povinní podať si daňové priznanie ak v roku 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť , teda pozemok, alebo stavbu do svojho vlastníctva. Občania, ktorí si nezaplatili dane a poplatky za rok 2013, sú povinní to urobiť v najbližších dňoch.
Daň z nehnuteľností na rok 2014 bude potrebné zaplatiť až po doručení rozhodnutia – platobného výmeru, ktorý bude doručený každému daňovníkovi do vlastných rúk. Rovnako to je i s daňou za psa. Poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu za 1 .polrok 2014 sa platí do konca júna 2014.
Daň za ubytovanie s platí každý štvrťrok a je potrebné zaviesť si a priniesť knihu ubytovaných. (lf,Oú)

Neodhadzujte poštové známky!
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Územný plán obce Liptovská Osada - zmena a doplnok č.4
Pozvánky na podujatia
Pozvánka na Campfest
Kútik pre dušu
Pápež František
a realita
 
Ponuka masáží
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ján Kramárik - veliteľ
0908 927 261
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster