Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Výroky slávnych
 
Pozvánka na hromadný výstup na Zvolen s prechodom do Bieleho
 
Mobilný odber krvi
 
Oslava životného jubilea
28. 08. 2014
Mária Bačovská - 90 rokov V tomto roku sa dožíva krásneho životného jubilea 90 rokov pani Mária Bačovská, s ktorou sme si tento krásny vek pripomenuli na Obecnom úrade Liptovská Osada.
Pri rozprávaní tety Bačovskej o jej životnej púti, mladosti počas vojny, službe za hranicami domova o jej trápeniach, o jej práci, ťažkých chvíľach i radostiach sme si uvedomili, že máme byť vďační za každý začínajúci....Viac....

Verejná vyhláška - rozhodnutie
27. 08. 2014
Dňa 15. júla 2014 podala spoločnosť AMOS – SERVICES, s.r.o., IČO: 35953861, so sídlom Ul. hlavná č. 276, 935 31 Horná Seč, na Obecný úrad v Liptovskej Osade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Parkovisko “. Stavba bude realizovaná na pozemkoch p.č. KN-c 2567/1 v k. ú. Liptovská Osada. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. (ROZHODNUTIE)
Uvedenie knihy Miroslava Veselovského 29.8.2014
26. 08. 2014
Aby sa nezabudlo - kniha o obci Liptovská Osada Dňa 29.8.2014 t.j. v piatok po ukončení turistického pochodu a po slávnostnom položení venca k pamätníku v našej obci bude predstavená našej verejnosti nová kniha o Slovenskom národnom povstaní. Uvedenie knihy bude spojené s jej prezentáciou priamo autorom knihy , našim občanom Miroslavom Veselovským, ktorý má korene v Liptovskej Lúžnej a podarilo sa mu získať veľa vzácneho materiálu k napísaniu tejto knihy, ktorej sa venoval viac ako 5 rokov. Kniha má názov: "Aby sa nezabudlo" a bude vydaná s podporou Obce Liptovská Osada i Liptovská Lúžna. Kniha veľmi pútavo a ľahko približuje dianie počas II.svetovej vojny v našom okolí i udalosti SNP, ako ich opísali účastníci, pamätníci i iní autori. Záujemcovia o knihu sa môžu informovať na Obecnom úrade Liptovská Osada. Pri prezentácii knihy si ju môžete v tento deň priamo zakúpiť vo dvore základnej školy v pripravenom altánku s občerstvením pre hostí , kde Vám autor knihy rád odpovie na otázky spojené s históriou vzniku tejto knihy. Pozývame našich občanom, ale i občanov Liptovskej Lúžnej i všetkých, ktorí chcú stráviť s nami príjemný sviatočný deň.
Oznam obecného úradu ohľadom daní a poplatkov na rok 2014
09. 01. 2014
Oznamujeme občanom, že do 31. 1. 2014 sú povinní podať si daňové priznanie ak v roku 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť , teda pozemok, alebo stavbu do svojho vlastníctva. Občania, ktorí si nezaplatili dane a poplatky za rok 2013, sú povinní to urobiť v najbližších dňoch.
Daň z nehnuteľností na rok 2014 bude potrebné zaplatiť až po doručení rozhodnutia – platobného výmeru, ktorý bude doručený každému daňovníkovi do vlastných rúk. Rovnako to je i s daňou za psa. Poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu za 1 .polrok 2014 sa platí do konca júna 2014.
Daň za ubytovanie s platí každý štvrťrok a je potrebné zaviesť si a priniesť knihu ubytovaných. (lf,Oú)

Neodhadzujte poštové známky!
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Územný plán obce Liptovská Osada - zmena a doplnok č.4
Pozvánky na podujatia
Pozvánka na Remeselnícky jarmok v Partizánskej Ľupči
REKLAMA
Ponuka masáží
Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
Pápež František
a realita
REKLAMA
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ján Kramárik - veliteľ
0908 927 261
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster