Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
 
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
25. 11. 2015
Starosta obce podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, ktoré sa bude konať dňa 27. novembra 2015 (piatok) o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu (pozvánka)
SP v cyklokrose - Trnava – Horná Krupá
18. 11. 2015
Matej Ulík Tento víkend sa konalo 9. a 10. kolo SP v cyklokrose, ktorého sa zúčastnili aj naši cyklisti z OŠK Tatran L. Osada. V sobotu sa nášmu Matejovi Ulíkovi podarilo vybojovať pekné 4. miesto medzi slovenskou špičkou, no v nedeľu v Trnave to už bol bronz, kde Matej na poriadne blatistej trati ukázal svoje kvality a ako on vraví, cítil sa ako ryba vo vode. Viac...
Revolučná ZUMBA - 17. november 2015
18. 11. 2015
Revolučná ZUMBA
Aj tancom sa dajú pripomínať dejiny. Skvelé rekvizity, výborné pochúťky a ešte lepšia nálada, to všetko bolo v telocvični 17. novembra. Veď posúďte sami: Viac...

TRIOFIT
18. 11. 2015
TRIOFITTri inštruktorky a päť rôznych fitness športov si mohli vyskúšať všetci, ktorí sa zúčastnili novej obecnej akcii TRIOFIT. Tancovalo sa, boxovalo, skákalo a posilňovalo, to všetko v jedno krásne sobotné popoludnie, ktoré patrilo len aeróbnemu športu. Prvky boli náročné aj menej náročné, "svalovica" poriadna, ale pocity úžasné. Už teraz sa organizátorky tešia na ďalší ročník. Viac...
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení reklamnej stavby
16. 11. 2015
Obec Liptovská Osada, stavebný úrad, príslušný podľa §117, ods.1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a doplnení, zahajuje konanie o dodatočnom povolení reklamnej stavby: Reklamný panel s jednostrannou výlepovou plochou - jeden kus....verejná vyhláška
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Osada
29. 09. 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada vyhlasuje v zmysle ustanovenie §18 a) ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na 27. november 2015, ktoré sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Osade. Viac...
Podmienky k vydaniu rozhodnutia o súpisnom čísle
09. 08. 2015
K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je potrebné, aby si žiadateľ priniesol okrem kolaudačného rozhodnutia, dokladu o vlastníctve pozemku a žiadosti aj kópiu geometrického plánu a zameranie adresného bodu geodetom podľa vyhlášky č. 142/2015 účinnej od 1.7.2015.
VYHLÁŠKA
ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
Vysťahovalectvo našich predkov
25. 05. 2015
Evidencia v USAV nasledujúcich prílohách si môžete pozrieť záznamy vysťahovalcov z Liptovskej Osady v rokoch 1892 až 1924. Boli to naši občania, ktorí sa sťahovali za prácou do Ameriky. Aj v našej obci po ich návrate z Ameriky boli postavené tzv. "americké domy", ktoré sa vyznačovali ornamentami okolo okien a na predných fasádach, boli dlhšie a úzke. Viac...
Oznámenie o prerokúvaní návrhu Územného plánu obce Liptovská Osada
13. 05. 2015
Obec Liptovská Osada ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom č. 369/90 zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/76 zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje obstarávanie Územného plánu obce Liptovská Osada (ďalej aj len ÚPN - O Liptovská Osada). Viac...
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Informácie
o vyhlásení volieb do Národnej rady SR
Informácie pre voliča
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Návrh rozpočtu
na rok 2016
Návrh Dodatku č. 1
k VZN 2/2014 o miestnych daniach na území obce Liptovská Osada a časti Korytnica
Návrh VZN 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN 1/2015
o umiestňovaní volebných plagátov
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2015
REKLAMA
MAL - COMP, Daniel Málik
MAL - COMP
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
"Je veľmi dôležité snívať" (František)
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster