Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Pozvánka na karneval
 
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

Oznam
04. 01. 2017

Spišská katolícka charita oznamuje, že žiadosti o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu opatrovateľky pre Denný stacionár v Lipt. Lúžnej môžete podávať do 10. januára 2017.
Viac...
Uvítanie detí do života - 11. december 2016
19. 12. 2016
Uvítanie detí do života - 11. december 2016 Dňa 11. decembra 2016 sme privítali v našej obci 20 nových malých osaďanov.
Prajeme všetkým detičkám krásny život, ich rodičom prajeme, aby vždy boli na svoje deti hrdí tak ako to bolo v tento deň. Viac...
Mikuláš 2016
07. 12. 2016
Mikuláš 2016 Tento rok prišiel Mikuláš do našej dedinky skôr, ako zvykne ...to asi preto, že tie naše deti sú najlepšie:-) A bolo ich tam veru dosť :maličkých . väčších i najväčších. Prišli aj rodičia, starí rodičia a všetci, ktorí sa tešili tejto peknej atmosfére pri rozdávaní darčekov a rozsvietení nášho spoločného vianočného stromčeka. Viac...
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Podmienky k vydaniu rozhodnutia o súpisnom čísle
09. 08. 2015
K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je potrebné, aby si žiadateľ priniesol okrem kolaudačného rozhodnutia, dokladu o vlastníctve pozemku a žiadosti aj kópiu geometrického plánu a zameranie adresného bodu geodetom podľa vyhlášky č. 142/2015 účinnej od 1.7.2015.
VYHLÁŠKA
ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2017
Rozpočet obce
na rok 2017
VZN č. 2
o miestnych daniach na území obce Liptovská Osada
PHSR OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY
2016 – 2020
Pozvánky
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
" Láske je vlastné nezabúdať. Láske je vlastné mať vždy pred očami to množstvo dobra, čo sme dostali. Láske je vlastné hľadieť na dejiny.... "

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 17.01.2017