Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
Zumba maratón
 
Bol to zážitok:-)(osadský spevokol, diriguje Bc. Zuzana Filická, solo: Alžbeta Magušinová)
Pozrite si video
 
Veľkonočný stolnotenisový turnaj - víťazstvo ostalo doma
21. 04. 2014
4. ročník Veľkonočného stolnotenisového turnaja V sobotu 19. 4. 2014 sa už po piaty krát uskutočnil Veľkonočný turnaj v stolnom tenise, ktorý organizuje náš stolnotenisový oddiel. V tomto roku hralo o prvé miesta celkovo šesť mužstiev a to B Potok, Hubová, Ivachnová, SCP Ružomberok a dve domáce mužstvá. Viac...
Začala sa motocyklová sezóna
18. 04. 2014
Motocyklová sezóna sa začala Motocyklová sezóna sa už začala. Jazdci nášho motoklubu sa zúčastnili už troch podujatí – ME v Španielsku, MS v Borskom Mikuláši a Endurocrossu vo Veľkých Uherciach. Na Veľkonočnú sobotu je naplánovaný štart na Endurošprinte v Brezne. Slovenský seriál Endurošprintu pozostáva zo štyroch podujatí, z ktorých tretie by malo byť 5.7.2014 v Liptovskej Osade. Viac...
Športový víkend
14. 04. 2014
Športový víkend V sobotu 12. 4. 2014 sa zahájila jarná časť futbalovej sezóny, kde naši dorastenci odohrali majstrovský zápas proti Ľubochni. Zápas bol vyrovnaný, ale nakoniec zvíťazili domáci 0:1. Turčianske Teplice boli dejiskom prvého kola SP v Croos Country, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 13. 4. 2014. Viac...
Poďakovanie
14. 04. 2014
Poďakovanie Vedenie obce Liptovská Osada úprimne ďakuje všetkým občanom, všetkým členom Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža, účastníkom aktivačnej činnosti a žiakom 4. ročníka ZŠ Liptovská Osada za veľkú pomoc pri čistení extravilánu obce. Brigáda sa konala v piatok 11. apríla 2014. Viac...
Výhlasenie výberového konania
04. 04. 2014
Starosta obce Liptovská Osada podľa ustanovenia §4 zákona 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej škol s materskou školou, Školská 57, Liptovská Osada (kritéria)
Oznam obecného úradu ohľadom daní a poplatkov na rok 2014
09. 01. 2014
Oznamujeme občanom, že do 31. 1. 2014 sú povinní podať si daňové priznanie ak v roku 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť , teda pozemok, alebo stavbu do svojho vlastníctva. Občania, ktorí si nezaplatili dane a poplatky za rok 2013, sú povinní to urobiť v najbližších dňoch.
Daň z nehnuteľností na rok 2014 bude potrebné zaplatiť až po doručení rozhodnutia – platobného výmeru, ktorý bude doručený každému daňovníkovi do vlastných rúk. Rovnako to je i s daňou za psa. Poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu za 1 .polrok 2014 sa platí do konca júna 2014.
Daň za ubytovanie s platí každý štvrťrok a je potrebné zaviesť si a priniesť knihu ubytovaných. (lf,Oú)

Neodhadzujte poštové známky!
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2014
Nové dokumenty na úradnej tabuli
Vývoj podielových daní v roku 2014
Kútik pre dušu
Ponuka masáží
Pozvánky
na podujatia
Monika Homolová - fotograf
BannerFans.com 
 
 
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ján Kramárik - veliteľ
0908 927 261
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
Čo nové v okresnom meste?
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster