Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Pozvánka na vianočné trhy
 
Mikuláš 2016
07. 12. 2016
Mikuláš 2016 Tento rok prišiel Mikuláš do našej dedinky skôr, ako zvykne ...to asi preto, že tie naše deti sú najlepšie:-) A bolo ich tam veru dosť :maličkých . väčších i najväčších. Prišli aj rodičia, starí rodičia a všetci, ktorí sa tešili tejto peknej atmosfére pri rozdávaní darčekov a rozsvietení nášho spoločného vianočného stromčeka. Viac...
Majstrovstvá Slovenska v cyklokrose 2016 – Matej Ulík vicemajster
07. 12. 2016
matej Ulík V decembri sa pravidelne konajú Majstrovstvá Slovenska v cyklokrose a tak nebolo tomu ináč ani tento rok. Keďže december je už riadne chladný mesiac aj tento majstrák sa konal síce pri peknom slnečnom počasí, ale riadne mrazivom a tak terén trate bol ozaj poriadne náročný. . Viac...
Zvony nad dedinou - rádio Regina zo dňa 4.12.2016 - reportáž o Liptovskej Osade
06. 12. 2016

Dňa 4. decembra 2016 rádio REGINA odvysielala reportáž o obci Liptovská Osada. Ak ste nestihli túto reláciu v priamom prenose, môžete si ju vypočuť v nasledujúcom linku
Členovia MO SZPB v Liptovskej Osade sa stretli na hodnotiacej schôdzi
28. 11. 2016
VČS 2016 Dňa 27.11.2016 sa členovia MO SZPB v Liptovskej Osade stretli na hodnotiacej schôdzi, na ktorej privítali okrem svojich členov aj hostí z Oblastnej organizácie SZPB v Ružomberku, a to pána Róberta Fajtu a Alžbetu Špirkovú a tiež hosťa zo susednej organizácie v Liptovskej Lúžnej – pána Ladislava Hubu. Viac...
Úspechy v cyklokrose - dve tretie miesta
23. 11. 2016
matej Ulík Slovenská cyklokrosová reprezentácia v piatok 11.11.2016 vycestovala na cyklokrosové preteky do susedného Česka kde sa konali počas víkendu dva preteky a to v sobotu najprv TOI TOI CUP, ktorý bol zaradený do medzinárodnej C2 kde náš pretekár Matej Ulík obsadil 14. miesto v kategórii muži ELITE a U23. Viac...
Deň úcty k starším - 23. október 2016
26. 10. 2016
Deň úcty k starším 2016 Dožiť sa staroby je dar. Hoci je človek často nevládny, chorľavý a slabý, je to dar. Nie však len pre neho samotného, ale aj pre tých, ktorí s ním žijú. Mladí ľudia sa takto môžu učiť múdrosti života, trpezlivosti v znášaní ťažkostí, tiež si uvedomiť skutočnosť, že raz každá mladosť prejde a budeme potrebovať pochopenie, lásku i trpezlivosť. Viac...
Obecný športový deň
13. 09. 2016
Obecný športový deň 2016 V sobotu sme sa už po štvrtý krát stretli pri ZŠ, aby sme si zašportovali a prežili pekný sobotňajší deň. Ako prvá disciplína bola túra okolo Žiaru, ktorá trvá dve hodiny. Je to nie náročná túra, ale je treba sa dostať do nadmorskej výšky 1000 m, čo nie je zas až tak málo. Viac...
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Podmienky k vydaniu rozhodnutia o súpisnom čísle
09. 08. 2015
K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je potrebné, aby si žiadateľ priniesol okrem kolaudačného rozhodnutia, dokladu o vlastníctve pozemku a žiadosti aj kópiu geometrického plánu a zameranie adresného bodu geodetom podľa vyhlášky č. 142/2015 účinnej od 1.7.2015.
VYHLÁŠKA
ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Návrh rozpočtu obce
na rok 2017
Návrh VZN
o miestnych daniach na území obce Liptovská Osada
PHSR OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY
2016 – 2020
Rozpočet
na rok 2016
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2016
Pozvánky
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
"Pred tým, než by sme súdili druhých, pozrime sa do zrkadla na to,
ako na tom sme my."
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 10.12.2016