Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Výroky slávnych
 
Mobilný odber krvi
 
Majstrovstvá sveta v horskej cyklistike
10. 09. 2014
MAtej Ulík V dňoch 4. - 6. septembra 2014 sa konali Majstrovstvá sveta v Cross Country, ktoré boli v Nórsku v cyklistickom stredisku Hajfell. Na tieto MS bol nominovaný aj náš juniorský pretekár Matej Ulík z cyklistického oddielu OŠK Tatran L. Osada a to z pozície úradujúceho Majstra Slovenska 2014. Na štart sa postavilo 99 jazdcov... Viac...
Pár fotografií z CYKLOZUMBY
08. 09. 2014
Fotogaléria z CYKLOZUMBY
Dňa 23. augusta 2014 športový oddiel ZUMBA pripravil pre svojich členov, ale aj nečlenov zaujímavú akciu s názvom CYKLOZUMBA. Z tejto akcie Vám prinášame pár fotografií. Viac....
Hromadný turistický výstup na Zvolen pri príležitosti 70 výročia SNP
31. 08. 2014
Hromadný výstup na Zvolen pri príležitosti 70. výročia SNP Dňa 29. augusta 2014 sa v našej obci uskutočnil turistický pochod: Zvolen - Bielo - Liptovská Osada. Zúčastnilo sa ho 63 turistov. Bol nádherný deň, takže zo Zvolena a celej turistickej trasy bol aj krásny výhľad na našu majestátnu slovenskú prírodu. Pochod zvládli aj malé deti. Viac....
Oslava životného jubilea
28. 08. 2014
Mária Bačovská - 90 rokov V tomto roku sa dožíva krásneho životného jubilea 90 rokov pani Mária Bačovská, s ktorou sme si tento krásny vek pripomenuli na Obecnom úrade Liptovská Osada.
Pri rozprávaní tety Bačovskej o jej životnej púti, mladosti počas vojny, službe za hranicami domova o jej trápeniach, o jej práci, ťažkých chvíľach i radostiach sme si uvedomili, že máme byť vďační za každý začínajúci....Viac....

Verejná vyhláška - rozhodnutie
27. 08. 2014
Dňa 15. júla 2014 podala spoločnosť AMOS – SERVICES, s.r.o., IČO: 35953861, so sídlom Ul. hlavná č. 276, 935 31 Horná Seč, na Obecný úrad v Liptovskej Osade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ Parkovisko “. Stavba bude realizovaná na pozemkoch p.č. KN-c 2567/1 v k. ú. Liptovská Osada. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. (ROZHODNUTIE)
Oznam obecného úradu ohľadom daní a poplatkov na rok 2014
09. 01. 2014
Oznamujeme občanom, že do 31. 1. 2014 sú povinní podať si daňové priznanie ak v roku 2013 nadobudli novú nehnuteľnosť , teda pozemok, alebo stavbu do svojho vlastníctva. Občania, ktorí si nezaplatili dane a poplatky za rok 2013, sú povinní to urobiť v najbližších dňoch.
Daň z nehnuteľností na rok 2014 bude potrebné zaplatiť až po doručení rozhodnutia – platobného výmeru, ktorý bude doručený každému daňovníkovi do vlastných rúk. Rovnako to je i s daňou za psa. Poplatok za odvoz tuhého komunálneho odpadu za 1 .polrok 2014 sa platí do konca júna 2014.
Daň za ubytovanie s platí každý štvrťrok a je potrebné zaviesť si a priniesť knihu ubytovaných. (lf,Oú)

Neodhadzujte poštové známky!
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Územný plán obce Liptovská Osada - zmena a doplnok č.4
Pozvánky na podujatia
Pozvánka na Remeselnícky jarmok v Partizánskej Ľupči
REKLAMA
Ponuka masáží
Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
Pápež František
a realita
REKLAMA
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ján Kramárik - veliteľ
0908 927 261
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster