Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
Veľkonočný stolnotenisový turnaj
 
ZUMBA maratón
 
Liptovský drevorubač 2015
 
Oznam Miestnej skupiny Slovenského červeného kríža
25. 03. 2015
Mobilný odber krvi sa bude v našej obci konať
23.apríla 2015 v Základnej škole s materskou školou od 7:30 do 10:00 hod.
Môžete sa nahlásiť u pani Sitkovej Janky, Sitkovej Daši, Veselovskej Emílie, Koštialovej Anny, Jozefkovej Magdy. Radi privítame nových prvodarcov, ktorí dosiahli vek 18. rokov. Prosíme, aby ste sa nahlásili v časovom predstihu z dôvodu plynulého zabezpečenia tejto akcie.
Ďakujeme.

Vzácna návšteva :-)
24. 03. 2015
Návšteva žiakov ZŠ na Obecnom úrade Náš obecný úrad v utorok 23. marca 2015 navštívili naši malí...(alebo už veľkí??? ) druháčikovia so svojou pani učiteľkou. Pánu starostovi kládli zvedavé otázky a podarovali mu vlastnými rukami vyrobené darčeky s rôznymi motívmi plnými detskej fantázie. Viac...
Zbierka použitého šatstva a iného spotrebného tovaru
17. 03. 2015
Zbierka použitého oblečenia a iných vecí uvedených v zozname sa v našej obci bude konať v týždňoch od 6.4.2015 do 20.4.2015. Čo všetko môžu občania darovať: Viac...
Pozvánka na riadne zhromaždenie vlastníkov Osadského urbárskeho spoloku, pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada
15. 03. 2015
Výbor Osadského urbárskeho spolku, pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada pozýva všetkých svojich členov na riadne zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 18. apríla 2015 (sobota) o 14.00 hod. v Základnej škole s materskou školou v Liptovskej Osade. Viac...
Pamätihodnosti obce - prosba o pomoc pred vydaním publikácie
09. 03. 2015
Kultúrne a stavebné pamätihodnosti obce Liptovská Osada Pamätihodnosti obce sú jej kultúrnym dedičstvom, ktoré si máme chrániť pre nasledujúce generácie, aj v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Patria sem okrem nehnuteľných a hnuteľných veci na území obce aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti obce, dokumentačný materiál, spisy, fotografie, mapy a podobne, ako aj celá rada pamiatok, ktoré sú svedkom uplynulých čias a nie sú evidované v Kultúrnych pamiatkach Slovenska. Viac...
Oznam obvodného oddelenia Policajného zboru
24. 02. 2015
Od 01. 12. 2014 do 31. 05. 2015 prebieha na Slovensku zbraňová amnestia, kedy je možné priniesť na oddelenia Policajného zboru a beztrestne odovzdať nelegálne držané zbrane a muníciu. Účelom zbraňovej amnestie je zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť. Takisto chceme vyzvať občanov, ktorý budú mať informácie o nelegálne držaných strelných zbraniach a munícii, aby tieto oznámili na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Liptovskej Osade za účelom predchádzania poškodenia zdravia strelnými zbraňami alebo muníciou.
Verejná vyhláška - rozhodnutie
20. 10. 2014
Navrhovateľ "Rímskokatolicka cirkev, farnosť Lipt. Osada podal dňa 22. 5. 2014 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Spevnená plocha pri kostolíku sv. Ondreja Korytnica" na pozemku parc. číslo KN - C 2629/3 k.ú. Liptovská Osada. Vlastníctvo ku predmetnému pozemku je preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 1158 - čiastočný, ktorý vydal Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor dňa 16. 4. 2014. ROZHODNUTIE
Zadanie pre územný plán obce Liptovská Osada
14. 10. 2014
Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Liptovská Osada (ďalej len ÚPN – O Liptovská Osada) je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti.... Viac...
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2015
Kútik pre dušu
REKLAMA
Ponuka masáží
Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
"Majte
odvahu a nádej!" (František)
REKLAMA
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster