Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 
 
 
Pochovávanie basy
21. 02. 2019
Pozvánka na pochovávanie basy Obec L. Osada a Veselá 5 Vás všetkých pozýva na pochovanie basy, ktorú odprevadí naša folklórna skupina Osaďan spolu s bursovníkmi krásnym fašiangovým programom 5.marca 2019 /utorok/ o 19.00 v TS KD. Príďte sa všetci do sýta poveseliť pred 40 dňovým pôstom.
PILATES na fitloptách
19. 02. 2019
Pilates na fitloptách
Začíname v utorok 5. marca 2019 o 18.30 a budeme cvičiť každý týždeň. Príďte do telocvične Základnej školy v Liptovskej Osade. Fitlopty a podložky sú pre Vás pripravené. Prineste si uterák.
„Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovská Osada“
05. 02. 2019
Podpora opatrovateľskej služby v obci Liptovská Osada Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v zariadení sociálnej starostlivosti v obci Liptovská Osada. Uvedený cieľ prispeje k zlepšeniu života klientov, ktorí sú umiestňovaní do zariadenia sociálnych služieb, kedy často opatrovateľ zmierni nepohodu zo zmeny domáceho prostredia, ktorá niekedy nepriaznivo vplýva na celkový psychický a zdravotný stav klientov. Viac...
Vítali sme maličkých !
15. 12. 2018
Uvítanie detí do života - 2018 "Dieťa môže naučiť dospelého tri veci:že môže byť veselý bez dôvodu, že ho stále niečo zaujíma, a že vie celou svojou snahou dosiahnuť to, čo si želá. " (Paulo Coelho) Veríme, že nás tým trom veciam naučia aj naši noví občania, ktorých sme uvítali do života Liptovskej Osady dňa 9. decembra tak trochu po novom...Viac...
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Liptovská Osada na roky 2016 - 2020
03. 09. 2018
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. (dokument na stiahnutie)
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Smernica o vybavovaní sťažností - NÁVRH
05. 11. 2017
Starosta a obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada podľa § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) vydávajú túto Smernicu o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


Trieďme odpad, má to zmysel
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Plán kontrolnej činnosti - návrh
Územný plán obce - doplnok č. 1
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2019
Dodatok č. 1.
k zásadám odmeňovania poslancov OZ
Rozpočet
na rok 2019
Informačná povinnosť
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci január
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 21.02.2019