Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
Stavanie mája
 
Liptovský drevorubač 2015
 
Mobilný odber krvi - 25. apríl 2015
26. 04. 2015
Mobilný odber krvi Dňa 23. 4. 2015 sa v našej obci znova uskutočnil mobilný odber krvi, ktorý zorganizovala MS SČK pod vedením Márie Vlnieškovej s Národnou transfúznou stanicou Banská Bystrica. Odberu sa zúčastnilo 34 darcov. Výnimočnosť tejto akcie bola v tom, že Ing. Milan Pova sa zúčastnil 100 -tý krát a Pavol Klubica junior 20-ty krát. Viac...
Zahájenie sezóny v horskej cyklistike – Turčianske Teplice
21. 04. 2015
Začiatok cyklistickej sezóny Turčianske Teplice boli dejiskom prvého kola Slovenského pohára v MTB Cross Country /horská cyklistika/ a to túto nedeľu 19.4.2015. Pretekov sa zúčastnili aj naši pretekári z cyklistického oddielu OŠK TATRAN. Favoritom bol samozrejme Matej Ulík, ktorý v tvrdej konkurencii vybojoval pekné druhé miesto . Viac...
OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI
16. 04. 2015
Ochrana lesov pred požiarmi Jarné obdobie je čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Lesné požiare každoročne zničia alebo poškodia veľkú plochu lesov. Oheň je pre les veľkým nebezpečenstvom, lebo poškodzuje jednotlivé stromy aj celé porasty nielen mechanicky, ale aj fyziologicky. Viac...

ZUMBA MARATÓN 2015
13. 04. 2015
ZUMBA martón 2015 V sobotu 11. 4. 2015 sa konal už po piatykrát v Liptovskej Osade ZUMBA MARATÓN. Skvelá latinsko-americká hudba vyvolala úsmev na tvárach 45 zúčastneným zumbáčkam. Maratón trval 3,5 hodiny a pri cvičení sa striedali aj pozvaní inštruktori Marek Kasančík, Zorka Kľocová Adamčáková a Gabika Milanová. Viac...
Pamätihodnosti obce - prosba o pomoc pred vydaním publikácie
09. 03. 2015
Kultúrne a stavebné pamätihodnosti obce Liptovská Osada Pamätihodnosti obce sú jej kultúrnym dedičstvom, ktoré si máme chrániť pre nasledujúce generácie, aj v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Patria sem okrem nehnuteľných a hnuteľných veci na území obce aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti obce, dokumentačný materiál, spisy, fotografie, mapy a podobne, ako aj celá rada pamiatok, ktoré sú svedkom uplynulých čias a nie sú evidované v Kultúrnych pamiatkach Slovenska. Viac...
Oznam obvodného oddelenia Policajného zboru
24. 02. 2015
Od 01. 12. 2014 do 31. 05. 2015 prebieha na Slovensku zbraňová amnestia, kedy je možné priniesť na oddelenia Policajného zboru a beztrestne odovzdať nelegálne držané zbrane a muníciu. Účelom zbraňovej amnestie je zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť. Takisto chceme vyzvať občanov, ktorý budú mať informácie o nelegálne držaných strelných zbraniach a munícii, aby tieto oznámili na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Liptovskej Osade za účelom predchádzania poškodenia zdravia strelnými zbraňami alebo muníciou.
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2015
Kútik pre dušu
REKLAMA
Ponuka masáží
Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
"Majte
odvahu a nádej!" (František)
REKLAMA
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster