Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
Lúžňanský barytón
 
Liptovský drevorubač 2015
 
Oznámenie o prerokúvaní návrhu Územného plánu obce Liptovská Osada
13. 05. 2015
Obec Liptovská Osada ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom č. 369/90 zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/76 zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje obstarávanie Územného plánu obce Liptovská Osada (ďalej aj len ÚPN - O Liptovská Osada). Viac...
A po mne potopa.....
05. 05. 2015
Čierne skládky Toto je vychádzková cesta na Bicykel (náš kopec, kde veľa dospelých i detí trávi svoj voľný čas). Krásne zábery? Však? Niekto do tej krásy príde, vysype vlečku odpadu a s kľudným svedomím sa vráti domov, veď ušetril nejakých pár eur a to stojí za to. Niekto to ale musí prísť pozbierať. Zmoknuté a páchnuce odpadky musí zbierať niekto spomedzi nás. Viac...
Oznam obvodného oddelenia Policajného zboru
24. 02. 2015
Od 01. 12. 2014 do 31. 05. 2015 prebieha na Slovensku zbraňová amnestia, kedy je možné priniesť na oddelenia Policajného zboru a beztrestne odovzdať nelegálne držané zbrane a muníciu. Účelom zbraňovej amnestie je zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť. Takisto chceme vyzvať občanov, ktorý budú mať informácie o nelegálne držaných strelných zbraniach a munícii, aby tieto oznámili na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Liptovskej Osade za účelom predchádzania poškodenia zdravia strelnými zbraňami alebo muníciou.
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Oznámenie zámeru prenájmu obecného nájomného bytu
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2015
Kútik pre dušu
REKLAMA
Ponuka masáží
Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
"Majte
odvahu a nádej!" (František)
REKLAMA
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster