Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
Pozvánka na posedenie pri čaji
 
Pozvánka na Mikulášsku ZUMBU
 
Oznam Obecného úradu Liptovská Osada
25. 10. 2014
Oznamujeme občanom, že žetóny na TKO na rok 2015 je potrebné si prevziať na obecnom úrade do 15.12.2014. Ak žetóny na odvoz odpadu ešte máte, môžete si po ďalšie chodiť priebežne od začiatku roka 2015. Tiež upozorňujeme všetkých občanov, ktorí ešte neuhradili poplatok za TKO na rok 2014, daň z nehnuteľnosti a psa na rok 2014, daň za ubytovanie za jednotlivé štvrťroky 2014, nech tak urobia do 15.12.2014. (lf)
Z činnosti DHZ Liptovská Osada
23. 11. 2014
Brigáda v hasičskej zbrojnici V sobotu 8.11.2014 a  22.11.2014 popoludní sa členovia DHZ Liptovská Osada zišli na brigádach v hasičskej zbrojnici.Spoločnými silami vymenili motorový olej a filter v zásahovej prenosnej požiarnej striekačke PPS 12, doplnili nemrznúcu chladiacu kvapalinu a pripravili na zimnú prevádzku zásahovú a súťažnú PPS 12. Viac....
Majstrovstvá Európy a Slovenský pohár v cyklokrose
11. 11. 2014
Matej Ulík V sobotu sa konali v Nemecku ME v cyklokrose, ktorých sa zúčastnil aj náš pretekár Matej Ulík a v tvrdej konkurencii cyklokrosárov z celej Európy obsadil pekné 27 miesto. Cez noc sa celá slovenská reprezentácia presunula na Slovensko, aby mohli absolvovať pretek v Slovenskom pohári, ktorý sa konal na Hrabove pri Ružomberku. Viac...
Slávnosť pri príležitosti mesiaca úcty k starším
27. 10. 2014
Deň úcty k starším 2014 Dňa 26. októbra 2014 pri príležitosti mesiaca úcty k starším sa v našej obci konala slávnosť, na ktorej si naši starkí zaspomínali na svoje detstvo i mladosť pri vystúpení našich detí z materskej i základnej školy. Zaspomínali si aj na dni zaľúbenosti, rukovania na vojenskú službu, výchovu svojich detí a teraz aj vnúčat i pravnúčat. Viac...
Verejná vyhláška - rozhodnutie
20. 10. 2014
Navrhovateľ "Rímskokatolicka cirkev, farnosť Lipt. Osada podal dňa 22. 5. 2014 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Spevnená plocha pri kostolíku sv. Ondreja Korytnica" na pozemku parc. číslo KN - C 2629/3 k.ú. Liptovská Osada. Vlastníctvo ku predmetnému pozemku je preukázané výpisom z listu vlastníctva č. 1158 - čiastočný, ktorý vydal Okresný úrad Ružomberok, katastrálny odbor dňa 16. 4. 2014. ROZHODNUTIE
Zadanie pre územný plán obce Liptovská Osada
14. 10. 2014
Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Liptovská Osada (ďalej len ÚPN – O Liptovská Osada) je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti.... Viac...
Neodhadzujte poštové známky!
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Územný plán obce Liptovská Osada - zmena a doplnok č.4
Pozvánky na podujatia
GODZONE TOUR 2014
REKLAMA
Ponuka masáží
Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
Pápež František
a realita
REKLAMA
Monika Homolová - fotograf
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster